Бердичівська районна державна адміністрація
Житомирської області

Офіційний веб-сайт 

Сектор економічного розвитку та торгівлі

25.07.2018

Сектор економічного розвитку і торгівлі Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області

Адреса: м. Бердичів, пл. Соборна, 23, ІІ пов., каб. 16

тел.: /04143/2-23-33

Завідувач сектору – Волянська Алла Олександрівна

Головний спеціаліст сектору – Григоришина Маргарита Олегівна

Основними завданнями сектору є забезпечення реалізації на території району:

державної регіональної політики;

державної цінової політики;

державної промислової політики;

єдиної державної зовнішньоекономічної політики.

державної політики економічного і соціального розвитку;

державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1)      аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньо регіональної диференціації економічного і соціального розвитку району;

2)      розробляє  проект регіональної стратегії розвитку та забезпечує підготовку звітів про її виконання;

3)      бере участь у розроблені прогнозу економічного і соціального розвитку області на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

4)      розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період;

5)      забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району;

6)      сприяє реалізації державної цінової політики та проводить моніторинг її впливу на економіку на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання;

7)      розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

8)      здійснює підготовку відповідних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей району;

9)      розробляє проекти районних програм розвитку малого та середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

10) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва;

11) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого та середнього підприємництва