Бердичівська районна державна адміністрація
Житомирської області

Офіційний вебсайт 

Про район

25.07.2018

Загальні відомості про Бердичівський район

Дата утворення: 22 вересня 1937 року

Площа: Площа району — 865,2 квадратних кілометри (0,9 тис. кв. км.). Це складає лише 0,14% від площі всієї України, або 2,9% території Житомирської області.

Відстань: від м. Бердичева до м. Житомира автошляхом – 44 км

Протяжність території району з заходу на схід сягає 44 кілометри, з півночі на південь дорівнює 32 кілометри, а найбільша протяжність з південного заходу на північний схід — 46 кілометрів.

Географічні дані:

Бердичівський район розташований на півночі України, займає південну частину Житомирської області, лежить на північному схилі Придніпровської височини. Територія Бердичівського району розміщена на північ від екватора та на схід від нульового меридіану. Клімат помірно-континентальний, ґрунти перехідні від підзолистих до чорноземних.

Гідрографія району представлена річками Гнилоп’ять, Гнилоп’ятка, Коднянка, Гуйва, Терехова, а також багатьма струмками, всі річки відносяться до басейну річки Тетерів.

Територія міста Бердичева і Бердичівського району відноситься до історико-географічної області Правобережної України, перебуваючи на межі Волині і Поділля.

Вся територія району повністю розташована в природній зоні лісостепу. Рельєф території дозволяє проводити різноманітні сільськогосподарські роботи, будувати шляхи сполучення, промислові підприємства, житлові та інші об’єкти соціально-культурного призначення.

Вигідним є також економіко-географічне розташування району, яке створює передумови всебічного розвитку його господарства. Через територію району пролягли зручні транспортні шляхи державно-регіонального рівня Виступовичі – Могилів-Подільський; місцево-територіального рівня Кременець - Біла Церква, Бердичів – Хмільник. В Бердичеві перетинаються залізничні магістралі, які сполучають його з Києвом, Львовом та іншими містами.

Кордони:

На півночі район межує з Житомирським на сході — з Андрушівським, на заході — з Чуднівським районами Житомирської області, на півдні — з Козятинським, а на південному заході — з Хмельницьким районами Вінницької області. Найбільша протяжність адміністративної межі з Козятинським районом, яка досягає близько 54 кілометрів, а найменша — з Хмільницьким районом, і становить близько 11 кілометрів. Загальна протяжність сучасних меж Бердичівського району складає 165 кілометрів.

Адміністративно-територіальні одиниці

До складу Бердичівського району входять 62 населених пункти, підпорядкованих одній селищній та 24 сільським радам. Чисельність наявного населення за станом – 30,954 тис. осіб.

   Коротка історична довідка

Територія району була заселена у ІІ тисячолітті до н.е. Про це свідчать багаточисельні історичні пам’ятки, знайдені археологами на берегах річки Гнилоп’ять та її притоках, які представляють культуру багатьох народів різних історичних епох, починаючи від неоліту. Багато з них виявлено відомим археологом-краєзнавцем, патріотом рідного краю, уродженцем села Бистрик Гаврилом Григоровичем Богуном (1901-1981). А відоме Райківецьке городище поблизу села Райки стало класичним для вивчення історії середніх віків нашої держави після проведених тут розкопок у 50-роках ХХ століття.

Відоме історикам і с.Слободище. Саме під цим селом у серпні 1659 року стояв із військом гетьман Юрій Хмельницький. Звідси він надіслав полякам листа про укладання мирної угоди, яка була підписана 17 жовтня 1660 року і увійшла в історію як „Слободищенський трактат”.

Бердичівський район був створений у березні 1923 року з центром у с.Махнівка Вінницької області. З березня 1925 року районним центром стає м. Бердичів. Згодом район було розформовано і лише у 1937 році відновлено. Спочатку він входив до складу Київської області, а з 22 вересня 1937 року Бердичівський район стає складовою частиною Житомирської області.

Природні ресурси (корисні копалини)

Потужний потенціал добувної галузі Бердичівщини базується на природних ресурсах району.

     У надрах району залягають поклади облицювального каменю, каолінів, мінеральної сировини для виробництва різних будівельних матеріалів, бурого вугілля, торфу та інших копалин.

Завершено детальне геологічне довивчення, з урахуванням сучасних вимог, одного з найбільших Велико-Гадоминецького родовища каолінів в Бердичівському районі, з загальними запасами сировини 315 млн. тонн.

Структура земельного фонду

З них сільськогосподарські угіддя – 65298 га,   в тому числі рілля – 50284га, з них по с/г підприємствах ─ 31828 га, населення – 18456га

    Землі резервного фонду – 2956,2 га.

    Землі запасу – 4025,4 га.

Ресурсний потенціал

Ø територією району проходить автомобільна магістраль Виступовичі – Могилів - Подільський та залізниця Санкт-Петербург – Одеса;

Ø родовища: каолінів, суглинків, будівельного піску та глини;

Ø площа сільськогосподарських угідь – 31,5 тис. га);

Ø рекреаційна зона.

Пріоритети інвестиційного розвитку

Ø впровадження енергозберігаючих

технологій;

Ø розбудова автошляхів;

Ø розвиток готельно-ресторанного бізнесу;

Ø туризм (музей англійського письменника Джозефа Конрада) в т. ч. зелений туризм.

Економіка

Провідні галузі та підприємства:

Харчова промисловість – ТОВ “Бердичівська ковбасна фабрика“ – виробництво м’ясних виробів (ковбаси напівкопчені, варено-копчені, варені, копчені продукти із свинини).

Легка промисловість – ТОВ “Мяркіс“ – виробництво текстильних виробів.

Добувна промисловість – видобуток каменю та виробництво щебеневої продукції.

Сільське господарство – рослинництво та тваринництво.

Продукція, що пропонується підприємствами на експорт:

Ø вироби з деревини;

Ø швейні вироби;

Ø продукція сільського господарства.

Незадіяні виробничі приміщення Бердичівського району

Місце розташування

Площа об‘єкта

Форма власності

Загальна площа, м2

Площа виробничих приміщень, м2

1

Незавершене будівництво карбідного заводу в с. Хмельове

1403,6

-

Комунальна