Бердичівська районна державна адміністрація
Житомирської області

Офіційний вебсайт 

Освіта Бердичівщини

25.07.2018

Звіт

начальника відділу освіти Бердичівської районної

державної адміністрації Деліу Оксани Вікторівни

 за 2019 рік

    

  У 2019 році діяльність відділу освіти Бердичівської районної державної адміністрації   та   закладів  освіти Бердичівського району    здійснювалась на основі Законів України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну  середню освіту», «Про позашкільну освіту», що визначили правові, організаційні та фінансові основи функціонування та розвитку системи освіти і була підпорядкована реалізації завдань забезпечення стабільного функціонування та стратегічного розвитку системи освіти району відповідно до вимог державної освітньої політики, освітніх потреб населення району, запитів громадян і ринку праці. В результаті було досягнуто суттєвих результатів щодо підвищення якості освіти   та створення її демократичних засад . Відділ освіти провів  методичні наради з керівниками шкіл щодо  втілення  в своїх закладах  нового Закону України та Концепції Нової Української Школи (НУШ).
      Освітня система Бердичівщини спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів для забезпечення права громадян району на повну загальну середню освіту та максимального задоволення їх освітніх та культурних потреб.
     Для  створення системи державно-громадської оцінки діяльності відділу освіти, навчальних закладів, підвищення якості роботи продовжувала здійснювати свої повноваження колегія відділу освіти. 
      Мережа загальноосвітніх навчальних закладів формувалася з урахуванням демографічної, етнічної та соціально-економічної ситуації району.
Дошкільна освіта
У 2019 році   заклади дошкільної освіти Бердичівського району працювали над завданнями: 
·        забезпечення потреби громадян в здобутті дошкільної освіти, розширення доступності, зростання ефективності та  підвищення якості дошкільної  освіти;
·        забезпечення економічних та соціальних гарантій педагогічним працівникам, створення умов для професійного вдосконалення та творчості;
·        створення сприятливих умов для виховання, навчання, збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку;
·        формування здорового способу життя (фізичного, психічного, духовного, соціального);
·        розвиток творчих здібностей та інтересів дітей;
·        покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів.
У районі створена мережа дошкільних навчальних закладів, яка в цілому задовольняє потреби  громадян на отримання дошкільної освіти.   Функціонувало 5   закладів дошкільної освіти.
У   закладах дошкільної освіти виховувалося 190дітей , що становило 83 % від загальної кількості дітей дошкільного віку, які проживають у районі.
 Дієвий соціально-педагогічний патронат сімей ( Садки і Малосілка),   та спільна взаємодія із  школами дала змогу охопити 100% п’ятирічних дітей дошкільною освітою. Не залишаються поза увагою й діти, які через незалежні від них обставини не відвідують   заклад дошкільної освіти. Загалом 100 %  дітей дошкільного віку, які проживають у Бердичівському районі, охоплені різними формами дошкільної освіти.
Матеріально-технічна база працюючих   закладів дошкільної освіти відповідає санітарним правилам утримання дітей дошкільного віку. В основному всі заклади забезпечені м’яким та твердим інвентарем, посудом, технологічним і електрообладнанням.
У закладах своєчасно проводились поточні ремонти приміщень, ігрових майданчиків, господарчих блоків.
Але на ряду з цим не всі ЗДО працюють на повну  потужність. Озадівський ЗДО має чудові типові приміщення, але частина з них не функціонує в той час, коли вихованці відвідують переповнені різновікові групи, що негативно впливає на якість дошкільної освіти
Належна увага у дитячих садках району приділяється питанням охорони життя і здоров'я дітей, безпеки життєдіяльності дітей і працівників закладів. Проведено паспортизацію харчоблоків ЗДО.
В умовах оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти та діючих програм розвитку дитини важливим напрямом діяльності є створення мобільної, гнучкої системи освіти педагогів та працівників ДНЗ.
Педагогічні працівники   закладів дошкільної освіти  Бердичівського району  мають чітку стратегію розвитку якісної дошкільної освіти. Покроковий розвиток допоможе здійснити якісні перетворення в дошкільних навчальних закладах, що сприятиме  оптимальному особистісному зростанню кожного вихованця.      
Загальна середня освіта
            На забезпечення гарантій доступності та безоплатності освіти, у відповідності до Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти у Бердичівському районі  сформована мережа закладів освіти: працює 7 ЗЗСО, з них:   1 вечірня школа при Райківській виправній колонії            № 73,   І-ІІ ступенів – 3 , І-ІІІ ступенів – 4 . Функціонував 1 позашкільний навчальний заклад – Будинок дитячої та юнацької творчості , який з червня призупинив свою діяльність , у зв’язку з відсутністю коштів в місцевому бюджеті для його утримання.  У   закладах освіти району  навчається 597  учнів.
         У загальноосвітніх навчальних закладах району діяло 2 групи продовженого дня, в яких перебувало 60 учнів.
 У   закладах освіти району працює  120 педагогічних працівників.  В умовах реформування національної системи освіти важливе значення набуває проблема підвищення рівня кваліфікації сучасного педагога.
         У 2018-2019 н.р. році курсову підготовку при Житомирському  ОІППО за заочною та очно-дистанційною формою навчання пройшло 73 педагоги.
Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності сприяє атестація. Відповідно до нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників у 2018-2019 н.р в районі проатестовано 76 педагогів. Педагогічне звання «Учитель-методист» присвоєно – 5 учителям, «Старший вчитель» - 6, вищу кваліфікаційну категорію – 7 педагогам.        Освітня система району в цілому задовольняла потреби населення у здобутті  дошкільної, повної загальної середньої   освіти.
  Профільне  навчання
            У 2019-2020 навчальному році профільним навчанням було охоплено 17   учнів  ( 2 класи) : із них 10 класів - 8 учнів, 11 класів - 9 учнів.
У закладах освіти району організовано  екологічний  (Романівська ЗОШ)- 17 учнів.
          У закладах освіти  спостерігається наступність у вивченні профілів навчання.
  Обдаровані діти
        Пріоритетним напрямком підвищення якості освіти в районі є виявлення і підтримка обдарованої молоді, розвиток її творчого, інтелектуального, духовного та фізичного потенціалу. Створено банк даних талановитої молоді, до складу якого входять учні - переможці районних, переможці та призери обласних предметних олімпіад, учасники Всеукраїнських олімпіад, переможці І, призери ІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Житомирської  філії МАН, переможці районних, обласних та Всеукраїнських конкурсів.     Відділ  освіти,   освітяни району наполегливо працювали над виконанням районного  проекту  «Обдарована дитини»,  впровадженням моніторингу виховного процесу, поглибленням змісту та урізноманітнення форм розвитку творчих здібностей школярів, залученням їх до інтелектуальних змагань і випробувань – Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів,  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика,     Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня», Міжнародного   конкурсу   з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер»,  Міжнародного  конкурсу  «Гринвич»,  Міжнародної гри зі світової літератури "Sunflower", Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу «Колосок», Всеукраїнської  українознавчої гри   «Соняшник», Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості,присвяченого  Шевченківським дням, Малої академії наук Проведено І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад, Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, турнірів.
      Одним із шляхів впровадження та реалізації діяльності системи роботи району з обдарованими є залучення дітей до участі у  Міжнародних та Всеукраїнських учнівських інтерактивних інтелектуальних конкурсах. Протягом 2018-2019навчального року учні ЗЗСО,  підпорядкованих відділу освіти Бердичівської райдержадміністрації,   брали активну участь у  інтелектуальних конкурсах з 15 номінацій: «Кенгуру», «Левеня», «Колосок»,  «Соняшник», «Санфлавер»,  «Бобер», «Лелека», «Гринвіч», «Геліантус»,  «Патріот», «Прангліміне», «Олімпус», «Пазли», «Левеня», «Кристал», «»Інтернет – олімпіада»
  У  2019-2020 навчальному році  буде проведено І(шкільний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 18 навчальних предметів. У шкільних олімпіадах заявлено 1490 учнів. ІІ(районний) етап Всеукраїнських олімпіад розпочався  02.11.2019 року.
Інклюзивна  освіта
У 2019 році за кошти державної субвенції (38 тис.грн.) відділом освіти забезпечено закупівлю дидактичних матеріалів для проведення корекційно-розвиткових занять. Відбувається творча робота вчителів по удосконаленню навчально-матеріальної бази кабінетів для забезпечення освітніх потреб дітей з інвалідністю. Педагогічними працівниками, що працюють з дітьми, що потребують фізичного та (або) розумового розвитку використовуються індивідуальні навчальні програми та плани, що передбачають врахування розумових якостей, природних нахилів та потреб учнів.
У 2019-2020 начальному році інклюзивне навчання було організоване для 12учнів у 3 школах  (Озадівська ЗОШ І-ІІІ ступенів , Бистрицька ЗОШ І-ІІІ ступенів , Скраглівська ЗОШ І-ІІІ ступенів). 
    У всіх 7 ЗЗСО р-ну є безперешкодний доступ до приміщень осіб з особливими потребами.
  Науково – методична робота  
Науково - методична робота з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та позашкільного навчальних закладів району в 2018-2019 н. р. здійснювалася відповідно  до наказу  відділу освіти Бердичівської районної державної адміністрації від 01.09.2018 року №150-заг.  „Про організацію методичної роботи в установах освіти Бердичівського району в 2018/2019 навчальному році”, перспективного та річного планів роботи районного методичного кабінету, результатів діагностування педагогів, що  визначають основні напрямки роботи установи щодо забезпечення підвищення професійного та кваліфікаційного рівнів  педагогічних працівників.
Координувала  науково - методичну роботу з педагогами району  методична рада районного методичного кабінету, основне  завданням якої  - здійснення  колегіального управління процесом методичної роботи як системи. На її розгляд у 2018-2019 н. р. виносились питання щодо здійснення інноваційної та науково-дослідної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах району, компетентнісного підходу до впровадження нових освітніх технологій,  роботи опорних закладів освіти  району. Вивчалося питання атестації педагогічних працівників , розглядались шляхи реалізації  методичної проблемної теми району, обговорювалась система роботи педагогічних працівників з обдарованими учнями, підводились підсумки участі учнів району в олімпіадах з основ наук, конкурсах, МАН учнівської молоді, здійснювався аналіз вивчення стану навчання та виховання, рівня навчальних досягнень учнів, розглядалися методичні посібники, які були схвалені шкільними методичними радами.
Протягом 2018-2019 навчального року районний методичний кабінет продовжував та завершував роботу над реалізацією методичної проблемної теми району «Забезпечення процесу модернізації школи  через поширення інноваційних педагогічних ідей і практик з метою виховання свідомих громадян, здатних на  самоосвіту,  критичне мислення і самостійний вибір ». На жаль але припинив свою роботу методичний кабінет  2 травня 2019 року у зв’язку з відсутністю коштів в місцевому бюджеті на його утримання.
          Протягом навчального року належно забезпечувалося управління процесом творчого зростання педагогів шляхом вчасного проходження курсової підготовки. Курси підвищення кваліфікації  пройшли 103 педагоги.
          На засіданнях ради РМК  розглядалися та були схвалені до поширення і рекомендовані для використання в роботі вчителями району матеріали, як вчителів що атестувалися на вищу категорію та педагогічні звання, так і вчителів чиї матеріали були рекомендовані до розгляду шкільними методичними радами.
      Подані матеріали розкривають бачення авторів з питань оновлення змісту освіти та форм організації навчально-виховного процесу, методичні розробки та матеріали досвіду роботи з актуальних освітніх проблем, впровадження інноваційних технологій в управлінську та методичну діяльність.
        Вагома частка в навчанні педагогів, наданні практичної допомоги внесена консультативними пунктами, «днями методиста» в школах району, науково-практичними конференціями та адресною методичною допомогою. На розгляд всіх колективних, індивідуальних, групових форм методичної роботи виносилися питання діагностики та розвитку особистості учасника навчально-виховного процесу, методичного забезпечення функціонування практичного використання методу проектів, інформаційно-комунікаційних технологій в навчальній, управлінській роботі, інтерактивних методів навчання, застосування проблемно-пошукових напрямів організації навчальної діяльності школярів та вихованців закладів дошкільної освіти, забезпечення компетентнісного підходу до організації освітнього процесу, побудова діалогічної моделі викладання навчальних предметів, створення умов для самореалізації та творчих пошуків учителя, учня, керівника школи, досягнення результативності педагогічної діяльності.
Найголовнішим та найістотнішим у роботі методистів було надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у розвитку їх  майстерності як поєднання професійних знань, навичок  та  вмінь, необхідних для сучасного педагога.
          Методична робота з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів району, система методичних заходів в 2018-2019 н.р. була спрямована на вирішення проблеми: «Використання інтерактивних форм методичної роботи з метою забезпечення якості та ефективності роботи педагогів відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти України.».
        Всі форми методичної роботи відповідають інтересам і потребам педагогічних працівників. У роботі з педагогами використовуються  такі інтерактивні форми методичної роботи, як тренінги, ділові ігри, різноманітні ігрові вправи, диспути, вікторини, методичні мости.
У 2018-2019 навчальному році вчителі початкових класів пріоритетними напрямками науково-методичної роботи обрали реалізацію компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу, впровадження сучасних інформаційних технологій, організацію інклюзивної освіти, створення умов для підвищення професійної майстерності вчителів, розкриття їх творчого потенціалу. На засіданнях районних методичних структур члени методичного об’єднання обговорювали нові тенденції в освіті, поповнювали своїм досвідом банк педагогічних ідей, проводили тренінги, майстер-класи.
Стрижнем методичної діяльності була робота  методичного об’єднання вчителів-філологів, які чітко усвідомили основну мету вивчення мови на сучасному етапі, що полягає у формуванні національної свідомої особистості, яка володіє вміннями і навичками комунікативно і  виправдано користуватися засобами рідної мови. Пріоритетним напрямком навчання було формування ключових компетентностей, які випливають із цілей загальної середньої освіти та основних видів діяльності учнів і які сприяють оволодінню соціальним досвідом, навичками життя й практичної діяльності в суспільстві. На перший план словесники висували різнобічний особистісний і мовленнєвий розвиток учнів, навчаючи школярів на належному рівні практично користуватися рідною мовою в найрізноманітніших життєвих ситуаціях. Аби надати кожному школяреві можливість спілкуватися, висловлювати власні думки, вчителі використовували групову форму проведення занять, велику увагу приділяли індивідуальному навчанню, розвитку усного і писемного мовлення, акцентуючи увагу на обговорення актуальних для особистого розвитку учнів морально-етичних, естетичних та історико-культурних проблем, організацію дискусій, написання творчих робіт.
           Враховуючи інтереси і запити вчителів-словесників, у районі був створений семінар - практикум, методичний супутник, учасники якого досліджували проблему «Реалізація компетентнісного підходу на уроках української мови», «Реалізація компетентнісного підходу на уроках російської мови та світової літератури». Працювала творча група з теми «Література рідного краю і вивчення її у школі»,  Члени структур опрацювали науково – педагогічну та методичну літературу з визначених тем, розробили структурну модель уроку, провели відкриті уроки, виробили методичні рекомендації, підготували до друку дидактичний матеріал, посібник  із досвіду роботи  учителів - словесників. 
Методична робота з учителями іноземної мови  у 2018-2019 навчальному році була побудована і проводилася за принципом моніторингу систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховувались інтереси і запити різних категорій педагогів, що дозволило виявити основні напрями методичної роботи.
         Одним із головних завдань методичного кабінету є науково-методичне забезпечення освітнього процесу з суспільних предметів,  організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації вчителів, виявлення, вивчення та поширення педагогічного досвіду.
Зміст роботи методичних структур з учителями математики, фізики  та інформатики був  спрямований на ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку дисциплін, оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників зі спеціальності, пошук ефективних, оптимальних форм і методів удосконалення уроку, постійне підвищення свого загальнокультурного рівня.
        Трудове навчання є важливим дидактичним процесом. Основними напрямками роботи районного методичного об’єднання вчителів трудового навчання у 2018-2019 навчальному році було підвищення якості навчально-виховного процесу, організаційне та науко-методичне забезпечення навчального процесу з трудового навчання у зв’язку з переходом на нові програми в контексті загальнодержавних освітніх змін, впровадження нових освітніх технологій.
У 2018-2019 навчальному році районним методичним кабінетом увага приділялася якісному викладанню предметів художньо-естетичного циклу. Усі педагогічні працівники, що викладають образотворче, музичне мистецтво та художню культуру, брали участь у роботі районних методичних структур. У межах району функціонувало методичне обۥєднання учителів предметів художньо-естетичного циклу, семінар-практикум учителів образотворчого мистецтва, семінар-практикум учителів музичного мистецтва, семінар-практикум учителів художньої культури, школа дизайну. Діяльність методичних об’єднань була спрямована на реалізацію проблемної теми району та передбачала оволодіння учителями інноваційними педагогічними технологіями. Планування роботи відповідало запитам, вираженим у діагностичних анкетах. Засідання проходили у формі семінарських занять, тренінгів,  міні-лекцій, майстер-класів, творчих звітів. Активно використовувались такі прийоми як «мозковий штурм», «відкритий мікрофон», «портфоліо художника»,  «майстерня».
Методична робота з учителями фізичної культури організовувалася на діагностичній основі і була спрямована на реалізацію науково-методичної проблемної теми «Компетентнісний підхід до сучасних технологій виховання особистої фізичної культури, збереження та зміцнення здоров’я школярів».
Постійний та безперервний розвиток психолога, соціального педагога покликана забезпечити психологічна служба. Кадровий склад та кваліфікаційний рівень працівників психологічної служби дає можливість побудувати особистісно-орієнтовану модель роботи психологічної служби.
Протягом 2018-2019 навчального року у районі працювали методичне об’єднання, семінар-практикум для практичних психологів закладів освіти, семінар-супутник для практичних психологів та соціальних педагогів. На засіданнях методичних структур розглядалися актуальні питання сьогодення, а саме, соціально-психологічні основи та особливості впровадження інклюзивної освіти;. застосування методу арт-терапії в діяльності психологічної служби дошкільного навчального закладу, формування професійних компетентностей психолога (соціального педагога) шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій.
Невід’ємної  складовою навчального процесу є  організація виховної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах. Діяльнсть методичної роботи сприяла посиленню ролі заступника директора з виховної роботи та педагога-організатора, підвищення його фахового і методичного рівня, психологічної готовності до роботи з учнівським колективом, упровадженню в практику інтерактивних форм роботи, тренінгових вправ із метою зміцнення педагогічної спрямованості та компетентності педагогів-виховників.
У минулому навчальному році районний методичний кабінет  сприяв методичній підготовці  директорів та  заступників директорів із навчально-виховної роботи. На основі діагностування рівня управлінської діяльності здійснювався диференційований підхід щодо формування структури, змісту, форм організації науково-методичної роботи з даними категоріями працівників. Система підготовки керівників шкіл передбачала модернізацію змісту, форм і методів управлінської діяльності, підвищення науково-теоретичної підготовки, загальнокультурного рівня, формування готовності до самоосвіти і саморозвитку тощо.
У 2018-2019 навчальному році для керівників і заступників директорів із навчально-виховної, методичної та виховної роботи функціонували  школа молодого заступника директора з виховної роботи, семінари-практикуми керівників загальноосвітніх навчальних закладів, керівників дошкільних навчальних закладів, семінари-практикуми заступників директорів із навчально-виховної та методичної роботи, заступників директорів із виховної роботи, педагогів-організаторів.
          З метою виявлення й підтримки творчо працюючих учителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічного досвіду  проводився Всеукраїнський конкурс “Учитель року - 2020”. На районний етап конкурсу було подано  3  робіти педагогів з 3 шкіл району.   
           З метою популяризації кращих зразків педагогічного досвіду  18 грудня на базі  Романівської ЗОЩ І-ІІІ ступенів    буде проведено районну   педагогічну  виставку    «Сучасна освіта Житомирщини – 2020»
         Завдяки чіткому обліку педагогічних кадрів, діагностичному підходу до вивчення професійного рівня, вирішення різних проблем навчально-виховного процесу у районі стала більш предметною, адресною методична допомога.
Працює  сайт відділу освіти Бердичівської РДА. Він  щоденно поповнюється матеріалами  відповідно до річних планів, надається методична допомога всім категоріям педагогічних працівників навчальних закладів.
Аналіз якісного складу й освітнього рівня педагогічних працівників району дозволяє зробити висновок про можливість організації навчально-виховного процесу на достатньому рівні. 
                           Оздоровлення школярів
         Під час проведення оздоровчої кампанії  з 28 травня по 3 червня 2019 року на базі загальноосвітніх навчальних закладів району функціонувало 7літніх мовних таборів, де яких відпочило  105 учнів. У мовних таборах  були створені умови для цікавого проведення дозвілля в умовах постійного пошуку чогось нового, можливості реалізувати свої бажання, розкрити здібності та таланти. Для роботи з дітьми  були залучені вчителі іноземних мов  навчально-виховних закладів, педагоги – організатори, вчителі  музики,  фізичної культури та образотворчого мистецтва.
     При плануванні роботи мовного табору вчителями англійської мови були враховані вікові особливості дітей, практикувалися інтерактивні форми роботи. У школах працювали гуртки декоративно-прикладного напрямку та спортивні секції.
 Хід літньої оздоровчої кампанії у 2019 році
 у Бердичівському району
                                                                                                                                                                                Оздоровилися  протягом 2019 року у оздоровчому таборі «Березовий гай» - 50 дітей, у таборі «Відкрите серце» - 37 дітей, «Молода гвардія» - 7дітей, «Артек» - 4дітей . Всього -98 дітей. З них:
-         діти позбавлені батьківського піклування - 7;
-         під опікою - 10;
-         діти учасника АТО – 5;
-         діти з багатодітних сімей – 70;
-         ЧАЕС -1,
-         талановиті і обдаровані – 2;
-         діти які перебувають на диспансерному обліку – 2;
-         діти з особливими  потребами – 2,
-         малозабезпечені – 3.
Організація підвезення школярів                                   
З метою забезпечення рівного доступу учнів сільської місцевості до здобуття освіти проводиться безкоштовний підвіз учнів до школи по двох маршрутах. З них шкільними автобусами  за маршрутами:  Бердичів – Підгороднє-Скраглівка -Романівка-Гардишівка-Озадівка;  
         Безкоштовним перевезенням охоплено 100% учнів, які потребують перевезення – всього 121 дітей: шкільними автобусами підвозиться 97 учнів, рейсовими автобусами –24 учнів.
Постійно вживаються конкретні заходи по забезпеченню соціальних гарантій учасників освітнього процесу. Організовано підвезення учнів шкільними та рейсовими автобусами. Парк шкільних автобусів району становить 1одиницю. На підвіз учнів рейсовими автобусами  у 2019 році  використано 21250 грн.
  Харчування дітей                                                                      
      У закладах загальної середньої освіти району організоване обов’язкове харчування дітей. У 2019-2020 н.р. у школах району  харчується 273 дітей – за рахунок місцевого бюджету,117 дітей за рахунок коштів батьків.
З 01 вересня 2019 року вартість одного дня харчування становить 12 грн.             Використано 250 тис. грн. коштів місцевого бюджету. Романівською, Садківською, Гардишівською та Малосілківською  сільською радою на харчування дітей  початкових класів виділено 41398 грн..
 Створення відповідних санітарно-гігієнічних умов у навчальних
закладах
Пріоритетним завданням для відділу освіти району залишається вдосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти, створення якісних умов для навчання й виховання дітей.  До початку 2019/2020 навчального року в   закладах освіти району проведено поточні й капітальні ремонти будівель, упорядковано спортивно - ігрові майданчики й прилеглі території, відремонтовано огорожі. Об'єм запланованих робіт повністю виконано.
           Значна увага приділялася матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів. З метою підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період велась постійна робота в напрямку підвищення енергоефективності шкільних приміщень: проведено поточний ремонт усіх шкільних приміщень, котелень, харчоблоків.
Відділом освіти виконані комплексні заходи щодо забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2019/2020 навчального року. Всі заклади освіти району повністю забезпечені водопостачанням. У закладах освіти  району функціонує 6 котелень, які опалюються твердим паливом та дровами, та  1 котельня на газу, забезпечення котелень навчальних закладів твердим паливом  .
        Для функціонування установ освіти у 2019 році профінансовано  39835800  грн., в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 15795000  грн.
З метою підготовки до опалювального сезону в 2019 році проведено наступні роботи, а саме:
  1.     Повірка димо-венталяційних каналів – 3000,0 грн.
2.     Електролабораторні роботи (виміри опору заземлення) – 12000 грн.
3.     Бердичівгаз (технічне обслуговування) –3900грн.
4.     Житомирстандартметрологія (повірка манометрів, термометрів, сигналізаторів газу) –4305 грн.
5. Реконструйовано внутрішні туалети у Скраглівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 300000 грн
6. Закуплено 10 мобіблоків для опорної Озадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
7. Повністю забезпечено заклади освіти  по Концепції «Нова українська школа», дидактичним матеріалом, меблями та комп’ютерним обладнанням.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
          Водночас,  у роботі відділу освіти та навчальних закладів є ще невикористані резерви і невирішені проблеми: 
- потребує кардинальних змін робота з організації допрофільного та профільного навчання, досягнення його практичної спрямованості,  результативності;
- директорам всіх середніх загальноосвітніх шкіл І-ІІ і І-ІІІ ступенів необхідно(по мірі можливостей) організувати поглиблене вивчення навчальних предметів учнями 8-9 класів;
- потрібно оптимізувати мережу загальноосвітніх навчальних закладів;
- необхідно продовжити здійснення капітального ремонту приміщень, заміну дахів, дверних та віконних блоків, забезпечення закладів освіти меблями та навчальним обладнанням,   навчально-методичними посібниками;
- потрібно розширити мережу дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх потреб населення та соціально-демографічної ситуації в районі;
- необхідно створити умови для сучасного методичного супроводу варіативних форм здобуття дошкільної освіти;
-  потребує удосконалення робота щодо забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт та інших учнів із соціально вразливих категорій та з питань дотримання законодавства щодо забезпечення прав дітей-інвалідів; 
-вдосконалювати впровадження інклюзивного навчання для дітей з обмеженими можливостями;
- вимагає змін підхід до формування здорового способу життя, запобігання шкідливим звичкам у виховній роботі з дітьми та їх батьками;
- необхідно активізувати організацію дослідницької роботи учителів та науково-дослідницької роботи учнів в Малій академії наук;
- недостатнім залишається контроль за організацією самостійної роботи з підвищення  фахового та  методичного рівня педагогів;
- потребує вдосконалення практична спрямованість роботи шкільних та районних методичних об'єднань;
- потребує якісного покращення організація роботи на уроках фізичної культури з учнями, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи;
-  не повністю реалізується в навчальних закладах району профілактичні програми, які запропоновані для впровадження через психологічну службу.
-  необхідно активізувати роботу над залученням до різних форм оздоровлення та відпочинку більшої кількості дітей з соціально незахищених категорій, дітей з девіантною поведінкою;
- потрібно вжити заходів щодо ширшого залучення суб’єктів підприємницької діяльності, профспілкових об’єднань, громадських організацій, благодійних фондів для надання допомоги в організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2020 року.
      З метою  поглиблення змісту  і прискорення темпів подальшого розвитку освіти пріоритетним  напрямком  діяльності відділу освіти та навчальних закладів у 2019-2020 навчальному році має бути  спрямування зусиль на подальше  поліпшення  якості та стабільності роботи системи освіти, підвищення рівня  соціального захисту  всіх учасників  навчально-виховного процесу.