Бердичівська районна державна адміністрація
Житомирської області

Офіційний вебсайт 

Інформація для інформування про виявлені факти корупції в органі виконавчої влади

14.07.2021
Інформація для інформування про виявлені факти корупції в органі виконавчої влади

Хто може надати повідомлення про порушення вимог Закону

Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), - особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Коли і яким чином може бути надане повідомлення

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Письмове повідомлення може надійти:

•          поштою на адресу Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області

У разі направлення повідомлення поштою у ньому слід робити позначку такого змісту: «Про корупцію».

•          від викривача особисто до загального відділу апарату райдержадміністрації

•          на гарячу лінію за номером- 4-26-00

•          засобами електронного зв’язку – на адресу електронної пошти

 

УВАГА! Повідомлення повинно містити такі реквізити:

•          прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

•          текст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;

•          прізвище, ім’я, по батькові, адреса та підпис особи, яка подала повідомлення (у разі якщо повідомлення не анонімне).

Щодо чого може бути надане повідомлення

Інформація у повідомленні має містити один або декілька фактів про порушення вимог Закону особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема:

•          порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;

•          запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

•          порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

•          порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;

•          порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;

•          недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

•          порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;

•          порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;

•          порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.

Результати, яких можна очікувати від розгляду повідомлення

Уповноважена особа районної державної адміністрації у разі одержання інформації про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення працівником апарату районної державної адміністрації зобов’язана з’ясувати, чи відповідає дане повідомлення вимогам закону, чи є наведені у повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону предметом розгляду уповноваженою особою апарату райдержадміністрації, хто є суб’єктом ймовірного вчинення порушення вимог Закону.

Якщо це виходить за межі компетенції уповноваженої особи апарату райдержадміністрації, таке повідомлення надсилається для розгляду до відповідного спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. За неанонімним повідомленням про це також повідомляється викривачу.

Якщо це керівництво райдержадміністрації чи уповноважена особа, тоді зазначене повідомлення надсилається для розгляду до відповідного спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. У разі, якщо це інший працівник апарату райдержадміністрації, таке повідомлення підлягає перевірці, про результати якої уповноважена особа інформує голову райдержадміністрації. За неанонімним повідомленням про це також повідомляється викривачу.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону голова райдержадміністрації або керівник апарату вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Інформація про терміни розгляду повідомлення

Повідомлення про порушення вимог Закону підлягають перевірці у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься у повідомленні, неможливо, голова адміністрації продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

Спосіб отримання інформації стосовно прийнятого рішення щодо розгляду повідомлення, процедура його оскарження

Інформація стосовно прийнятого рішення щодо розгляду повідомлення, надсилається уповноваженою особою викривачеві на його поштову адресу (у разі, якщо повідомлення неанонімне). У разі ненадходження відповідної інформації викривачеві, її можна отримати у загальному відділі апарату районної державної адміністрації.

Оскарження рішень, прийнятих за результатами розгляду повідомлень здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.