Бердичівська районна державна адміністрація
Житомирської області

Офіційний вебсайт 

Бердичівська ДПІ інформує

16.12.2021
Бердичівська ДПІ інформує

Бердичівська ДПІ: Яка вартість земельної ділянки (в межах/за межами  України) зазначається в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, в тому числі якщо у договорі купівлі-продажу відсутня експертна грошова оцінка

Бердичівська ДПІ інформує, що відповідно до п. 1 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, визначеною пунктом 3 цього підрозділу, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

Згідно з п.п. «б» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – об’єкти декларування) можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі, але не виключно нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості).

Пункт 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ визначає базу для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування виходячи із конкретних об’єктів декларування.

Згідно з п. 7.2 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ для об’єктів декларування, визначених, зокрема п.п. «б» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування визначається, зокрема, але не виключно, як:
      витрати декларанта на придбання (набуття) об’єкта декларування;
      вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, фінансових
 інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування проводиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться такий актив. Вартість активів, визначена в іноземній валюті, відображається в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації у гривні за офіційним курсом національної валюти, встановленим Національним банком України станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Декларант може додати до одноразової (спеціальної) добровільної декларації відповідні документи або належним чином засвідчені їх копії, що підтверджують вартість об’єктів декларування, які знаходяться (зареєстровані) на території України.

Декларант зобов’язаний документально підтвердити вартість об’єктів декларування шляхом додання до одноразової (спеціальної) добровільної декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі якщо такі об’єкти знаходяться (зареєстровані) за межами України.
       Слід зазначити, що правові засади проведення оцінки земель, професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні визначено Законом України від 11 грудня 2003 року № 1378-IV «Про оцінку земель» із змінами та доповненнями.
       Враховуючи викладене, фізична особа – декларант, яка має у власності об’єкт нерухомого майна (земельну ділянку), придбаного за рахунок доходів з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки, при поданні одноразової (спеціальної) добровільної декларації зазначає базу для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, яка визначається, зокрема, але не виключно, як:

      витрати декларанта на придбання (набуття) об’єкта декларування;
      вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, фінансових інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування проводиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться такий актив.

       Водночас, декларант самостійно приймає рішення щодо визначення активів та інформації щодо них, що будуть зазначені ним у одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.

        

Бердичівська ДПІ: Своєчасно сплачуєте єдиний внесок – маєте право на соціальний захист

Бердичівська ДПІ нагадує, що своєчасна сплата єдиного внеску гарантує громадянам право на соціальний захист. Не сплачуючи ЄСВ, особи, які підлягають загальнообов’язковому страхуванню, втрачають страховий стаж, а також право на пенсію.

Нагадуємо, якщо платники ігнорують свій обов’язок щодо сплати єдиного внеску, органи ДПС надсилають таким платникам вимоги про сплату боргу (недоїмки). У разі, якщо протягом 10 календарних днів з дня надходження вимога залишається непогашеною або не оскарженою у встановленому порядку, орган ДПС надсилає таку вимогу до державної виконавчої служби для її подальшого примусового виконання.

Слід відмітити, що відповідно до діючого законодавства строки давності щодо стягнення єдиного внеску не застосовуються, а його примусове стягнення супроводжується блокуванням рахунків платника у банківських установах, арештом майна таких платників тощо.

Звертаємо увагу, що розстрочення та відстрочення заборгованості зі сплати єдиного внеску діючим законодавством не передбачено, заборгованість не підлягає списанню, крім того не застосовується строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та пені.

Про наявність або відсутність заборгованості можна дізнатись в «Електронному кабінеті платника» або безпосередньо звернувшись до органу ДПС з відповідною письмовою заявою.

 

Бердичівська ДПІ: Про податковий борг до 6800 гривень

Бердичівська ДПІ інформує, що положення Закону України від 04 грудня 2020 № 1072-IX спрямовані на підтримку платників податків у період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів та визначають порядок врегулювання податкового боргу платників податків.

Так, відстрочення податкового боргу здійснюється лише платникам податків - фізичним особам, у тому числі самозайнятим, які станом на 1 грудня 2020 року мали податковий борг, загальний розмір якого за усіма місцями обліку не перевищує 6800 грн, і який залишився не сплаченим на дату подання ним заяви до контролюючого органу.

Відстрочення надається без нарахування процентів за користування відстроченням.

При цьому сплатити відстрочені суми податкового боргу необхідно до 29 грудня 2021 року.

Щоб скористатися цією нормою, платнику податків необхідно звернутися з заявою довільної форми до контролюючого органу, де обліковується такий податковий борг. Заяву можна подати як у паперовому так і в електронному вигляді.

У разі сплати відстроченої суми податкового боргу достроково платник податків інформує контролюючий орган про таку дострокову сплату шляхом надсилання листа у довільній формі.

Якщо платник податків сплатив повну суму відстроченого податкового боргу не пізніше визначеного строку (29 грудня 2021 року) штрафні санкції і пеня на такі сплачені відстрочені суми не застосовується та не нараховується.

Разом з тим, у випадку непогашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу до настання визначеного строку, або  її погашення після 29 грудня 2021 року штрафні санкції і пеня на відстрочені суми, що залишаться непогашеними, будуть нараховані у загальному порядку згідно з вимогами Податкового кодексу України.

 

Бердичівська ДПІ: Про порядок дій для участі у кампанії з одноразового (спеціального) добровільного декларування

Бердичівська ДПІ продовжує інформаційно-роз’яснювальну кампанію з питань одноразового (спеціального) добровільного декларування та наголошує, що подача одноразової (спеціальної) декларації є правом, а не обов’язком фізичної особи.

Для участі у кампанії з одноразового добровільного декларування громадянам пропонують дотримуватись певного алгоритму дій:

1) Покласти готівку у банк на спеціальний рахунок (у разі якщо декларуються готівкові кошти).

2) Заповнити декларацію в Електронному кабінеті платника  на сайті cabinet.tax.gov.ua.

Слід зазначити, що після отримання від платника «Звітної нової» або «Звітної уточнюючої» декларацій у приватній частині Електронного кабінету платнику буде направлено повідомлення щодо реквізитів для сплати сум за відповідною територією із зазначенням згенерованого QR-коду кодом платежу 11011100.

При скануванні QR-коду на смартфоні користувача автоматично відкриватиметься мобільний застосунок банку зі сформованими реквізитами для сплати платежу.

3) Сплатити самостійно розраховану суму спеціального збору протягом 30 днів після подачі декларації.

Звертаємо увагу, що в Електронному кабінеті платника забезпечено автоматичне заповнення платіжного доручення на підставі даних платника, інформації про бюджетні рахунки.

 

Бердичівська ДПІ: ФОП платник єдиного податку має право здійснювати у межах підприємницької діяльності види діяльності, які зазначені у його облікових даних

Бердичівська ДПІ інформує, що відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Статтею 42 Конституції України встановлено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, а  пунктом 291.3 ст. 291 Податкового кодексу України визначено, що ФОП може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розд. XIV ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ст. 297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розд. ХІV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Отже, ФОП -  платник єдиного податку не має права здійснювати у межах підприємницької діяльності види діяльності, що не зазначені у його облікових даних.

 

Бердичівська ДПІ: Про подання Розрахунку в електронній формі платниками єдиного внеску

Бердичівська ДПІ зазначає, що наказом МФУ від 13.01.2015 № 4 (у редакції від 15.12.2020 № 773) затверджені форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Розрахунок подається платником, зокрема, засобами електронного зв’язку в електронній формі (п. 3 розд. ІІ Порядку). Відомості з додатків до Розрахунку передаються до Пенсійного фонду України згідно з Порядком обміну інформацією, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 19.09.2013 № 494, постановою Правління Пенсійного фонду України від 19.09.2013 № 16/1.

Підтвердженням поданого Розрахунку є перша квитанція та друга квитанція. Перша квитанція свідчить про те, що Розрахунок страхувальника успішно прийнято для подальшого опрацювання. Перша квитанція містить інформацію, що за результатами приймання та обробки електронного Розрахунку в Пенсійному фонді України буде сформовано другу квитанцію, що буде надіслана на електронну адресу, з якої було відправлено Розрахунок. Друга квитанція містить інформацію про результат обробки Розрахунку і повідомляє про внесення чи невнесення відомостей зі звітності страхувальника до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (Реєстр застрахованих осіб).

Отже, друга квитанція свідчить лише про те, що дані з Розрахунку завантажено до Реєстру застрахованих осіб, ведення якого покладено на Пенсійний фонд України. Після отримання платником другої квитанції з повідомленням про внесення відомостей з Розрахунку до Реєстру застрахованих осіб, на підставі камеральної перевірки такий Розрахунок може бути визнаний не прийнятим, якщо його було подано з порушенням вимог Порядку.

У зв’язку з закінченням року Бердичівська ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області нагадує, що нараховані за себе суми ЄСВ фізичні особи – підприємці 1-ї та 2-ї групи відображають в складі «Декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця» за 2021 рік в Додатку 1 (Розрахунок ЄСВ) та подають – до 1 березня 2022 року.

        Нараховані за себе суми ЄСВ фізичні особи – підприємці 3-ої групи за ввесь рік відображають  у складі «Декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця» за 2021 рік в Додатку 1 (Розрахунок ЄСВ). Період створення звіту з Додатком 1 – IV квартал 2021 р., строк подання – до 9 лютого 2022 року.

 

Бердичівська ДПІ: Про різноманітні можливості Електронного кабінету

Бердичівська ДПІ роз’яснює, що призначенням Електронного кабінету платника податків є надання платнику податків можливості реалізувати свої обов’язки та права у сфері оподаткування в режимі on-line. Зокрема, платник податків без використання клієнтського застосування матиме змогу:

підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді;

переглядати дані картки особового рахунку про стан розрахунків з бюджетом нараховано, сплачено, переплата, податковий борг, штрафні санкції, пеня);

здійснювати офіційне листування з органами ДПС з питань оподаткування, отримувати консультації, замовляти та отримувати адміністративні послуги;

формувати та заповнювати платіжні документи щодо сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету;

здійснювати сплату податків, зборів та інших платежів за допомогою банківських систем типу Інтернет-банкінг;

оперативно переглядати актуальні, а також архівні відомості, які надано платником податків або сформовано на підставі наданих ним до ДПС документів (дані обліку, дані щодо об’єктів оподаткування, інформацію про результати перевірок, інформацію про доходи фізичної особи тощо).

Звертаємо увагу, що скориставшись такою послугою, як подання звітності через Електронний кабінет, платники податків отримують економію свого робочого часу, а також власних коштів на придбання бланків. Крім того, звітність, надіслана до податкового органу в електронному вигляді, не потребує дублювання на паперових носіях, а також їх зберігання.

 

Бердичівська ДПІ: Про скасування реєстрації РРО

Бердичівська ДПІ повідомляє, що реєстрація реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) діє до дати скасування реєстрації РРО, що відбувається, зокрема, у випадку, коли суб`єкт господарювання повідомив контролюючий орган про об`єкт оподаткування (господарську одиницю, де використовується РРО) як про закритий або такий, що не експлуатується суб`єктом господарювання.

Скасування реєстрації РРО здійснюється за заявою суб`єкта господарювання або примусово за рішенням контролюючого органу за місцем реєстрації РРО.

Контролюючий орган приймає рішення про скасування реєстрації РРО протягом місяця з дня виникнення вказаної підстави у разі, якщо суб`єктом господарювання не подано заяву про скасування реєстрації  та підстава залишилась актуальною.

Звертаємо увагу, з метою уникнення примусового скасування реєстрації РРО, у разі наявності зареєстрованих РРО на закритих господарських одиницях або таких, що не експлуатуються, необхідно здійснити перереєстрацію таких РРО на інші господарські одиниці або подати заяву про скасування реєстрації РРО.

 

Бердичівська ДПІ: Про перереєстрацію РРО

Бердичівська ДПІ нагадує, що відповідно до пункту 4 глави 3 розділу II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Мінфіну від 14.06.2016 р. № 547 (далі – Порядок) встановлено, що у разі зміни місцезнаходження або місця проживання, включення/невключення суб’єкта господарювання до Реєстру великих платників податків, реорганізації контролюючих органів чи з інших причин, унаслідок яких змінюється контролюючий орган, в якому суб’єкт господарювання обліковується як платник податків за основним місцем обліку, протягом двох робочих днів після переведення платника податків на обслуговування до контролюючого органу за новим місцем обліку засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС здійснюється перереєстрація РРО до контролюючого органу за новим основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.

Таким чином, реєстраційне посвідчення, видане суб’єкту господарювання згідно з цим Порядком контролюючим органом за попереднім місцем обліку, залишається чинним до моменту виникнення змін у даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначаються в реєстраційному посвідченні.

А документи щодо реєстрації/перереєстрації РРО, які знаходились в контролюючому органі за попереднім основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків, передаються разом з обліковою справою до контролюючого органу за новим основним місцем обліку такого платника податків.

 

Бердичівська ДПІ: Благодійна організація може здійснювати господарську діяльність (зокрема, розповсюджувати рекламну (сувенірну) продукцію) лише на некомерційній основі

Бердичівська ДПІ інформує щодо неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ і не є платниками податку на прибуток підприємств, віднесені, зокрема, благодійні організації (пп. 133.4.6 ст. 133 ПКУ).

Загальні засади благодійної діяльності в Україні визначаються Законом України від 05.07.2012 р. № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі — Закон № 5073). Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій (частина перша ст. 11 Закону № 5073).

Благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей (частина четверта ст. 16 Закону № 5073).

Це відповідає визначенню благодійної діяльності, під якою за п. 2 частини першої ст. 1 Закону № 5073 слід розуміти добровільну особисту та/або майнову допомогу для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Отже, благодійна організація може здійснювати господарську діяльність (зокрема, розповсюджувати рекламну (сувенірну) продукцію) лише на некомерційній основі (без мети одержання прибутку) для досягнення статутних цілей.

 

Бердичівська ДПІ: Основне про індивідуальну податкову консультацію

Бердичівська ДПІ звертає увагу платників, що відповідно до статті 52 Податкового кодексу України за зверненням платників податків надає безоплатно індивідуальні податкові консультації (надалі - ІПК) з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС.

Індивідуальні податкові консультації надаються:                                                 

в усній формі - контролюючим органом, визначеним підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, а також державними податковими інспекціями;     

у паперовій та електронній формах - контролюючим органом, визначеним підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, крім державних податкових інспекцій (пункт 52.4. ст. 52 ПКУ).

За вибором платника податків ІПК надається в усній, у паперовій або електронній формі. Індивідуальна податкова консультація, надана у паперовій або електронній формі, обов'язково повинна містити назву - індивідуальна податкова консультація, реєстраційний номер в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій, опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства (пункт 52.3. ст. 52 ПКУ).

Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації у паперовій або електронній формі повинно містити: 

найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації (наведення фактичних обставин);

підпис платника податків або кваліфікований електронний підпис;       

дату звернення.

Крім того, на звернення платника податків, що не відповідає вимогам, зазначеним у цьому пункті, індивідуальна податкова консультація не надається, а надсилається відповідь за підписом керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) у паперовій або електронній формі у порядку та строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян".

Щодо строку надання ІПК, він становить 25 календарних днів з можливістю продовження такого строку, але не більш ніж на 15 календарних днів з обов’язковим повідомленням про це платника податків.

Звертаємо увагу, що індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2. ст. 52 ПКУ).

 

 

 

 

 

 

«Голос жінок і лідерство – Україна»: на Житомирщині впроваджується проєкт гендерного аудиту доступності ЦНАПів Велике будівництво на Житомирщині: у березні цього року розпочнеться реконструкція житомирського аеропорту Тільки вакцинація може вберегти від важкого перебігу коронавірусної хвороби, – Наталія Остапченко під час брифінгу. ВІДЕО Вакцинація проти COVID-19: станом на 27 січня бустерну дозу отримало більше 6 500 жителів Житомирщини Станом на 27 січня в Житомирській області проти COVID-19 щеплено 900 157 осіб Василь Лозинський: Впровадження енергетичного менеджменту сприятиме підвищенню енергоефективності в громадах В Україні змінили можливі схеми міксування вакцин від COVID-19 різного типу для першої, другої та наступних доз. ІНФОГРАФІКА Велике будівництво на Житомирщині: жителі Романівської громади користуються новим відремонтованим автошляхом