Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
Паспорти бюджетної програми
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

28.12.2017                                                                            № 360

 

Про основні завдання цивільного

захисту району на 2018 рік

 

 

Керуючись ст. ст. 10, 18, 19, підпунктом 5 пункту 1 статті 130 Кодексу цивільного захисту України, пунктом 12 Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 року № 819, розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.12.2017р. № 514  «Про основні завдання цивільного захисту області у 2018 році», з метою якісного і своєчасного вирішення завдань цивільного захисту району:

  1. 1.Затвердити основні завдання цивільного захисту Бердичівського району на 2018 рік (додаються).
  2. 2.Затвердити план основних заходів з підготовки цивільного захисту району на 2018 рік (додається).
  3. 3.Затвердити організаційно-методичні вказівки з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях (додаються).
  4. 4.Затвердити програму загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях (додається).

5. Начальникам спеціалізованих служб цивільного захисту району, керівникам підприємств, установ, організацій, головам сільських та селищної рад  до 15 січня 2018 року підвести підсумки з підготовки цивільного захисту відповідного рівня за 2017 рік та своїми наказами визначити основні завдання з цивільного захисту на 2018 рік, копії яких надати до відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації для узагальнення та контролю за їх виконанням.

  1. 5.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова адміністрації                                                         Е.Є.Томашевський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

28.12.2017  № 360

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

цивільного захисту Бердичівського району  на  2018 рік

 

1. Відповідно до вимог статей 10, 18, 19 Кодексу цивільного захисту України основні зусилля зосередити на:

удосконаленні та розвитку законодавчої та нормативно-правової бази з питань цивільного захисту (далі - ЦЗ);

удосконаленні  районної ланки територіальної підсистеми  Єдиної державної системи цивільного захисту;

забезпеченні готовності органів управління, сил та засобів ЦЗ всіх рівнів до оперативного реагування на надзвичайні ситуації (далі-НС) і ліквідації їх наслідків, проведенні пошуково-рятувальних робіт, захисті населення і територій в мирний час та особливий період;

плануванні і проведенні ефективних попереджувальних заходів ЦЗ з метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки, досягненні прийнятних рівнів ризику виникнення НС та зменшенні людських і матеріальних втрат;

плануванні евакуаційних заходів, зокрема на територіях, які потрапляють у зону можливого ураження у разі виникнення надзвичайних ситуацій на складах зберігання озброєння Збройних Сил України;

підвищенні ефективності діяльності існуючих  державних, комунальних, галузевих та об’єктових спеціалізованих аварійно-рятувальних служб і формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд);

виконанні державних, регіональних і місцевих програм щодо зменшення загрози та запобігання виникненню можливих НС і мінімізації їх наслідків, а також забезпеченні пожежної безпеки;

удосконаленні системи спостереження і контролю, насамперед із гідрогеологічних, гідрометеорологічних та епідеміологічних питань;

модернізації  системи централізованого оповіщення.

 

2. Керівникам цивільного захисту усіх рівнів:

забезпечити реалізацію вимог Кодексу цивільного захисту України;

підвищити готовність органів управління і сил ЦЗ до дій за призначенням у  мирний час та  в особливий період;

         підтримувати у готовності існуючі системи оповіщення і зв’язку та сприяти у їх  реконструкції;

         періодично здійснювати перевірку готовності системи централізованого оповіщення району з доведенням інформації до населення, а також  практично застосовувати її у разі виникнення загрози  або виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій)  при проведенні  навчань та тренувань з цивільного захисту;

для здійснення радіаційного та хімічного спостереженнясформувати перелік диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп,   перегляд яких здійснюється кожні 3 роки;

вжити заходів щодо підготовки та оснащення диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження необхідними сучасними засобами радіаційного та хімічного захисту,  обладнанням, положеннями та іншою відповідною документацією;

уточнити переліки суб’єктів господарювання, які надають населенню санітарно-гігієнічні послуги на проведення санітарної обробки людей, спеціальної обробки одягу, майна і транспорту у разі настання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, надзвичайних екологічних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

укласти цивільно-правові угоди на проведення санітарної обробки людей спеціальної обробки одягу, майна і транспорту у разі настання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, надзвичайних екологічних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

визначити обсяги забезпечення населення і працівників формувань цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту;

забезпечити впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів;

продовжити проведення технічної інвентаризації  захисних споруд ЦЗ;

удосконалювати  загальнодоступні інформаційні ресурси, забезпечити надання та оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного захисту;

розробити та затвердити переліки підприємств, установ та організацій, що продовжують свою діяльність в особливий період;

продовжити роботу щодо створення формувань цивільного захисту усіх рівнів;

уточнити плани евакуації населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у зоні можливого підтоплення, районах можливого виникнення інших надзвичайних ситуацій, із забезпеченням  евакуації окремих (маломобільних) груп населення;

відкоригувати плани цивільного захисту на особливий період в частині, що стосується евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей;

підтримувати у належному стані матеріальні резерви усіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою;

забезпечити у встановлені терміни підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців органів управління і сил цивільного захисту;

налагодити дієвий контроль за організацією і ходом навчання всіх груп населення до дій у надзвичайних ситуаціях, виконанням плану комплектування слухачами територіальних курсів навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

забезпечити збереження та розвиток існуючої мережі навчально-консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при сільських (селищній) радах;

забезпечити постійний моніторинг потенційно небезпечних об'єктів та  реалізацію комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт, передбачених цільовими державними та місцевими програмами, щодо запобігання та зменшення негативного впливу НС;

підвищити готовність спеціалізованих аварійно-рятувальних служб і формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд) до реагування на  НС та ліквідації їх наслідків;

здійснити попереджувальні заходи з метою недопущення загибелі людей  на водних об’єктах;

проводити тренування евакуаційних органів щодо евакуації населення у разі виникнення надзвичайної ситуації у мирний час та в особливий період у ході командно-штабних та інших навчань;

визначити обсяги замовлення і надати заявки для затвердження планів комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області на 2019 рік.

 

3. Визначити додаткові завдання управлінням, відділам та секторам райдержадміністрації,  іншим районним  організаціям, установам та підприємствам:

 

Управлінню фінансів  райдержадміністрації:

забезпечити  в установленому порядку фінансування заходів цивільного захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

створити фінансовий резерв фонду необхідного для реагування на надзвичайні ситуації.

 

Відділу будівництва та архітектури райдержадміністрації:

забезпечити обов’язкову реалізацію інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні проектної та містобудівної документації.

 

Відділу освіти райдержадміністрації:

           забезпечити реалізацію навчальних програм з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

створити у системі загальної середньої та позашкільної освіти гуртки, факультативи, курси з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи;

          посилити контроль за якістю проведення у загальноосвітніх навчальних закладах Дня цивільного захисту, в дошкільних навчально-виховних закладах – Тижня безпеки дитини;

організувати та здійснити транспортне забезпечення евакуації населення, майна у безпечні райони.

 

Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації:

 координувати діяльність мережі спостереження та лабораторного контролю за забрудненням радіоактивними, отруйними речовинами та біологічними засобами продуктів харчування, продовольчої сировини і води.

 

Відділу у справах сім‘ї, молоді та спорту райдержадміністрації:

організувати проведення заходів, спрямованих на популяризацію здорового і безпечного способу життя та підвищення рівня практичної підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях.

 

Відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації:

продовжити  роботу з удосконалення нормативно-правової бази з питань цивільного захисту;

забезпечити оперативну підготовку органів управління та сил цивільного захисту району до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в умовах  особливого періоду;

підтримувати  пункт управління райдержадміністрації в готовності до дій за призначенням;

посилити контроль та координацію роботи щодо накопичення матеріальних резервів усіх рівнів на випадок ліквідації наслідків НС в обсягах відповідно до затвердженої номенклатури;

організувати нагляд за об'єктами житлово-комунальної сфери.

 

Рекомендувати:

Державному підприємству “Бердичівське лісове господарство ”:

організувати і забезпечити проведення заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, пов'язаних з пожежами у лісовому фонді;

забезпечити функціонування системи виявлення (спостереження) осередків лісових пожеж, їх гасіння та оперативне подання інформації центральним і місцевим органам виконавчої влади, підрозділи яких залучаються до їх гасіння, згідно з оперативними планами ліквідації лісових пожеж та інструкціями (планами) взаємодії.

 

Станційно-лінійній дільниці №1 РЦТ №215 Житомирської філії  ПАТ "Укртелеком":

забезпечити у разі виникнення надзвичайних ситуацій в установленому порядку зв’язком посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військового управління, керівників підприємств, установ і організацій, спеціальної комісії та штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

Бердичівському міжрайонному управлінню водного господарства:

розробити спільно з іншими органами виконавчої влади комплекс заходів щодо підготовки та проведення безаварійного пропуску весняного льодоходу та повені;

посилити контроль за виконанням програм щодо запобігання і боротьби з підтопленням земель, захисту населених пунктів, виробничих об’єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, ліквідації наслідків підтоплення земель у населених пунктах району.

 

Міськрайонному відділу управління ДСНС України у Житомирській області:

забезпечити вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації рятувальників згідно з  навчальними програмами;

поліпшити стан забезпеченості підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту відповідною технікою, обладнанням та засобами малої механізації;

здійснити на договірних засадах заходи щодо проведення вибухотехнічних робіт під час пропуску весняного льодоходу.

забезпечити контроль за діяльністю підрозділів місцевої пожежної охорони та формувань добровільної пожежної охорони.

 

4. Керівникам потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки спланувати діяльність на забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на об’єктах та їх фінансування у розмірі не менше ніж 0,5 відсоткаобсягу валового доходу об’єкта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

28.12.2017  №  360

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З

ПІДГОТОВКИ НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 

Підготовка населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, залежно від ступеня їх участі у виконанні завдань цивільного захисту, проводилася у відповідності з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12.12.2016 № 422 “Про основні завдання цивільного захисту області на 2017 рік” та розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21.12.2016 № 322 “Про основні завдання цивільного захисту району на 2017 рік”.

У ході реалізації завдань ЦЗ району необхідно забезпечити принцип обов'язковості навчання у сфері цивільного захисту всіх категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на які поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, навчання  діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

З метою реалізації положень Кодексу цивільного захисту України  постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 затверджено Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (далі – Порядок здійснення навчання населення).

Керуючись вимогами статті 40 Кодексу цивільного захисту України і пункту 7 Порядку здійснення навчання населення, рекомендуємо:

 

1.Органам місцевого самоврядування:

визначити обсяги замовлення і надати заявки для затвердження планів комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області на 2019 рік;

організувати проходження навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління;

забезпечити контроль за ходом і якістю підготовки територіальних спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та їх готовності до дій за призначенням;

розробити і затвердити на районному та місцевому рівнях плани-графіки надання навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності освітніх послуг підприємствам, установам, організаціям з підготовки та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань;

на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути хід реалізації програм захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у частині удосконалення складових системи навчання працівників;

визначити конкретні заходи з підтримання і подальшого вдосконалення навчально-матеріальної бази для підготовки працівників, щорічного придбання та оновлення навчальної літератури та навчальних посібників (відео, аудіо, друкованих) за тематикою цивільного захисту;

 

2. Керівникам підприємств, установ та організацій-суб’єктам забезпечення цивільного захисту:

1) Навчання працівників організовувати безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях і на договірній основі в навчально-методичному  центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області.

2) Навчання працівників безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях здійснювати шляхом курсового та індивідуального навчання за програмами підготовки працівників, перелік і основний зміст яких визначено Порядком здійснення навчання населення.

 Навчальні групи працівників з курсового навчання утворити у складі спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та органів управління ними, з індивідуального навчання - по структурних підрозділах підприємств, установ та організацій.

Призначити своїм наказом керівників цих груп і забезпечити проходження ними спеціальної підготовки в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області.

До проведення занять з надання домедичної допомоги залучити медичних працівників підприємств, установ та організацій.

При організації індивідуального навчання забезпечити кожного працівника матеріалами, що містять опис тем програм підготовки працівників, а також довести порядок надання індивідуальних та групових консультацій з керівниками навчальних груп.

З працівниками під час прийняття на роботу і за місцем праці проводити  інструктажі з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях відповідно до програм підготовки працівників і діючих на підприємстві, в установі та організації правил, інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Програми для проведення вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів повинні бути затверджені керівником підприємства, установи та організації після узгодження їх змісту з територіальним органом ДСНС України.

При прийнятті на роботу працівників робітничих спеціальностей, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, здійснювати попереднє навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму.

Програма повинна бути розроблена підприємством, установою та організацією або іншим суб’єктом господарювання, що здійснює навчання з пожежно-технічного мінімуму, та затверджена їх керівником за погодженням з територіальним органом управління ДСНС України.

У подальшому перевірку знань таких працівників проводити щороку комісією з перевірки знань з питань пожежної безпеки підприємства, установи та організації. Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки та склад комісії затвердити відповідними наказами керівника підприємства, установи, організації та забезпечити проходження членами комісії навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області.

3) Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях здійснювати на практичних заняттях у ході проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту з періодичністю,  визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443 "Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту".

 Спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту зі спеціалізованими службами і формуваннями цивільного захисту та органу управління ними (спеціальні тренування) проводити щороку тривалістю від 4 до 8 годин на підприємствах, в установах та організаціях, які в установленому порядку створили такі служби і формування.

Спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту у перший рік трирічного періоду об’єктової підготовки проводити як роздільні, за планами і під керівництвом відповідних керівників спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та органу управління ними.

На другий рік для відпрацювання взаємодії між ними та досягнення злагодженості дій із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації провести спільні тренування під керівництвом особи, яка у разі надзвичайної ситуації виконує на підприємстві, в установі та організації функції керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

На третій рік спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту планувати та проводити відповідно до задуму та строків проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціального об'єктового навчання.

Тренування персоналу підприємств, установ та організацій до дій на випадок пожежі (протипожежні тренування) проводити двічі на рік на всіх підприємствах, в установах та організаціях.

У навчальних закладах, а також у лікувальних установах із стаціонаром, будинках для людей похилого віку та інвалідів, санаторіях і закладах відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладах, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, торгових підприємствах (два поверхи й більше) та інших аналогічних за призначенням об'єктах з масовим перебуванням людей такі протипожежні тренування проводити як тренування з евакуації людей з елементами пожежогасіння.

На завершальному етапі трирічного циклу об’єктової підготовки працівників із цивільного захисту, з метою визначення в цілому готовності підприємства, установи та організації до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації та ліквідації аварій, цивільного захисту на особливий період, проводити спеціальні об'єктові навчання з питань цивільного захисту.

На підприємствах, в установах та організаціях з чисельністю працюючих 50 осіб і менше, а також у навчальних закладах, незалежно від чисельності працюючих, замість спеціального об’єктового навчання щороку проводити тривалістю до 8 годин тренування персоналу підприємств, установ та організацій  до дій у надзвичайних ситуаціях (об’єктове тренування).

Об’єктові тренування з працівниками у дошкільних, загальноосвітніх закладах проводити під час Тижня безпеки дитини та  Дня цивільного захисту.

 На об’єктах підвищеної небезпеки додатково щороку проводити тренування усього персоналу з імовірних аварійних ситуацій, передбачені планами локалізації і ліквідації аварій (протиаварійні тренування).

Графіки проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань щороку затверджуються керівником підприємства, установи, організації та узгоджуються з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та територіальними органами ДСНС України.

4) Забезпечити підготовку осіб керівного складу та фахівців згідно з Переліком категорій осіб, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту", за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, а також в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту.

5) 3абезпечити ведення документації з питань організації навчання працюючого населення (переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які підлягають у поточному році навчанню у сфері цивільного захисту, та посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розклади занять, графіки консультацій, журнали навчання, плани підготовки і проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань тощо).

6) Обладнати в кожному окремо розташованому структурному підрозділі підприємства, установи та організації інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту та здійснювати його наповнення навчальними посібниками і натурними зразками, передбаченими загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

Інформація та повідомлення на стендах, схемах інформаційно-довідкового куточку повинні відповідати наявним можливостям та ресурсам підприємства, установи, організації з протидії небезпечним факторам, що передбачені об’єктовим планом реагування на надзвичайні ситуації, а її зміст узгоджений з територіальним органом ДСНС України, у разі потреби, з відповідним органом місцевого самоврядування.

7) Ужити заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази з підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях шляхом виділення в навчальних цілях ділянок, споруд, приміщень для обладнання в них навчальних містечок, пунктів, класів тощо.

8) Пропаганду знань та інформаційно-просвітницьку роботу серед населення з питань захисту та дій у НС спрямувати на підготовку населення до дій при виникненні небезпечних ситуацій, зокрема у зимовий період, можливій паводковій ситуації, поведінці на воді, дотриманні правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, виникненні епідемії, епізоотії, отруєнь тощо.

Здійснювати роз'яснювальну роботу через усі наявні засоби масової інформації, друковані видання, навчально-консультаційні  та консультаційні пункти. Звернути увагу на населення, яке проживає поряд з потенційно небезпечними об'єктами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

 28.12.2017   № 360

ПРОГРАМА

загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій

до дій у надзвичайних ситуаціях

І. Загальні положення

1. Програма загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях (далі - Програма) розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» та наказу УДСНС України від 06.06.2014 № 310 (у редакції наказу УДСНС України від 08.08.2014 №458) з метою встановлення рекомендованого змісту різних форм навчання, а також навчального часу на їх проведення.

2. У процесі вивчення Програми рекомендується:

ознайомити із завданнями та особливостями організації заходів цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації;

вивчити основні способи захисту працівників від шкідливих факторів надзвичайних ситуацій (НС) з урахуванням особливостей виробничої діяльності;

ознайомити з інформацією, що міститься у планах реагування на НС про дії в умовах загрози і/або виникнення НС;

набуття практичних вмінь щодо користування засобами індивідуального і колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння і сприяння проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації НС;

оволодіння навичками з надання первинної допомоги потерпілим.

ІІ. Орієнтовний обсяг засвоєних знань та вмінь за Програмою.

1. У результаті проходження навчання за Програмою рекомендується знати:

основні небезпечні виробничі фактори техногенної та природної небезпеки, що ймовірні для місця розташування підприємства, установи та організації;

основні принципи функціонування об’єктової системи цивільного захисту, організацію оповіщення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації;

про засоби індивідуального та колективного захисту, порядок і правила користування ними;

обов’язки і дії працівників під час загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій згідно із планами реагування на НС;

способи та засоби запобігання пожежам і вибухам, типові дії працівників при їх виникненні, способи застосування первинних засобів пожежогасіння;

побутові дозиметричні прилади, їх призначення та особливості користування ними;

заходи щодо сприяння проведенню на підприємстві, в установі та організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах виникнення НС.

2. У результаті проходження навчання за Програмою рекомендується вміти:

запобігати створенню умов, що можуть призвести до виникнення НС;

чітко діяти за сигналами оповіщення, практично виконувати заходи згідно із планами реагування на НС;

користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння;

сприяти у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах виникнення НС;

дотримуватися режимів радіаційного захисту;

надавати першу допомогу потерпілим у НС.

 

3. За підсумками навчання за Програмою рекомендується забезпечити психологічну підготовку до адекватних дій в умовах стресового впливу уражаючих чинників НС.

ІІІ. Орієнтовний розподіл навчального часу за розділами програми та формами навчання

 

Найменування розділу

Форма навчання, години

курсове навчання

індивідуальне навчання

спеціальні об’єктові навчання, тренування

Теоретична складова

Основні способи захисту і загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення НС

1

5

Надання первинної допомоги потерпілим

1

1

Організація заходів цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації

1

2

Перевірка знань

1

Усього

4

8

Практична складова

Протипожежні тренування

2

Спеціальне об’єктове навчання (тренування) з питань цивільного захисту

до 8

Усього

до 10

Разом

4

8

до 10

 

IV. Рекомендована тематика та орієнтовний зміст тем за розділами програми

1. Основні способи захисту і загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення НС

             1) Тема 1. Дії у разі виникнення терористичного акту та  захоплення учасників виховного процесу в заручники

Небезпечні фактори теракту та можливий захист від нього.

Дії посадових осіб учбового закладу у разі надходження інформації про можливість теракту.

Правила поведінки учасників виховного процесу у разі загрози та захоплення в заручники терористами.

Дії учасників виховного процесу при евакуації з приміщення у разі виявлення невідомих підозрілих предметів.

Основні правила поводження у разі загрози та виникнення терористичного акту.

 

1) Тема 2. Основні способи захисту в умовах загрози та виникнення НС.

Основні поняття про НС. Порядок отримання інформації про загрозу і виникнення НС. Попереджувальний сигнал «Увага всім!».

Захисні споруди цивільного захисту, їх призначення та облаштування. Порядок заповнення захисних споруд та правила поведінки працівників, які укриваються в них.

Принцип дії, індивідуальний підбір та правила користування протигазами, респіраторами. Медичні засоби, що входять до індивідуальних аптечок та їх призначення. Індивідуальний перев’язувальний пакет. Індивідуальні протихімічні пакети.

Евакуація, порядок її проведення, правила поведінки та обов’язки евакуйованих працівників.

 

2) Тема 3. Правила поведінки працівників під час НС природного характеру.

Правила поведінки і дії працівників при землетрусах.

Безпечні дії працівників у разі виникнення геологічних НС (пов’язаних із зсувами, обвалами або обсипанням, осіданням земної поверхні, карстовими провалами або підтопленням).

Особливості негативного впливу гідрометеорологічних НС. Правила безпечної поведінки у разі їх виникнення.

Основні причини виникнення та особливості пожеж у природних екологічних системах. Правила поведінки та заходи безпеки у разі їх виникнення.

 

3) Тема 4. Безпека працівників під час радіаційних аварій і радіаційного забруднення місцевості. Режими радіаційного захисту.

Ядерні установки та джерела іонізуючого випромінювання. Особливості радіаційного впливу на людину. Поняття про дози опромінення людини. Променева хвороба.

Побутові дозиметричні прилади, їх призначення та особливості користування.

Режими радіаційного захисту. Санітарна обробка працівників. Дезактивація приміщень, обладнання, техніки, виробничої території тощо.

 

4) Тема 5. Правила поведінки працівників при аваріях з викиданням небезпечних хімічних речовин.

Характеристики основних небезпечних хімічних речовин. Особливості їх впливу на організм людини. Наслідки аварій з викиданням небезпечних хімічних речовин.

Загальні правила поведінки та дії працівників при аваріях з викиданням небезпечних хімічних речовин.

Проведення заходів з ліквідації наслідків аварій з викиданням небезпечних хімічних речовин. Дегазація приміщень, обладнання, виробничої території тощо.

 

5) Тема 6. Вибухо та пожежонебезпека на виробництві. Рекомендації щодо дій під час виникнення пожежі.

Основні поняття вибухонебезпеки виробництва. Небезпечні фактори вибуху і захист від них. Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Стисла характеристика пожежної небезпеки підприємства, установи, організації. Протипожежний режим на робочому місці. Можливість виникнення та (або) розвитку пожежі. Небезпечні фактори пожежі.

Дії працівників у разі загрози або при виникненні пожежі. Гасіння пожеж. Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок та правила їх використання під час пожежі.

 

6) Тема 7. Правила поведінки і дії в умовах масового скупчення людей та в осередках інфекційних захворювань.

Безпека при масових скупченнях людей.Психологія натовпу. Правила безпечної поведінки у місцях масового перебування людей та у разі масового скупчення людей.

Поширення інфекційних хвороб серед населення. Джерела збудників інфекцій. Основні механізми передавання збудників інфекції.

Режимно-обмежувальні заходи (посилене медичне спостереження, обсервація, карантин). Правила поведінки в осередках інфекційних захворювань, особиста гігієна в цих умовах.

Основні напрями профілактики інфекційних хвороб. Методи і засоби дезінфекції, дезінсекції, дератизації. Основні дезінфекційні засоби.

 

2. Надання первинної допомоги потерпілим.

 

1) Тема 1. Порядок і правила надання первинної допомоги при різних типах ушкоджень.

Основні правила надання первинної допомоги в невідкладних ситуаціях. Проведення первинного огляду потерпілого. Способи виклику екстреної медичної допомоги.

Ознаки порушення дихання. Забезпечення прохідності дихальних шляхів. Проведення штучного дихання. Ознаки зупинення роботи серця. Проведення непрямого масажу серця.

Перша допомога при ранах і кровотечах. Способи зупинення кровотеч. Правила та прийоми накладання пов’язок на рани.

Перша допомога при переломах. Прийоми та способи іммобілізації із застосуванням табельних або підручних засобів.

 

2) Тема 2. Порядок і правила надання первинної допомоги при ураженні небезпечними речовинами, при опіках тощо.

Невідкладна та первинна допомога при отруєннях чадним газом, аміаком, хлором, іншими небезпечними хімічними речовинами.

Перша допомога при хімічних та термічних опіках, радіаційних ураженнях, втраті свідомості, тепловому та сонячному ударах.

Правила надання допомоги при утопленні.

Способи і правила транспортування потерпілих.

 

3. Організація заходів цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації.

 

1) Тема 1. Забезпечення виконання на підприємстві, в установі та організації завдань з цивільного захисту

Повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту. Організаційна структура управління цивільним захистом підприємства, установи, організації. Об’єктові комісії з питань НС та евакооргани.

Відомості щодо об’єктових спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту. Відомча та добровільна пожежна охорона. Аварійно-рятувальне обслуговування підприємств, установ, організацій. Система керівництва рятувальними роботами, координація дій виробничого персоналу та залучених підрозділів і служб, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Права і обов’язки працівників у сфері цивільного захисту. Сприяння у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС у разі їх виникнення. Заходи життєзабезпечення постраждалих та соціального захисту і відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок НС.

 

2) Тема 2. Виконання заходів захисту та дії працівників згідно з планами  реагування на НС

Об’єктовий план реагування на НС (інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС). Прогнозовані природні загрози, територіальне розміщення потенційно небезпечних об’єктів, небезпечні виробничі фактори, характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо) на виробництві.

Об’єктова система оповіщення працівників. Дії персоналу щодо аварійного зупинення виробництва. Виведення працівників з небезпечної зони, порядок забезпечення їх засобами індивідуального захисту, місця розташування можливих сховищ, шляхи евакуації.

Інформування працівників щодо розвитку НС, місць розгортання і маневрування аварійно-рятувальних сил, залучення необхідних ресурсів, технічних і транспортних засобів, координація дій з населенням та виконання заходів з безпеки у зоні НС.

 

V. Рекомендований зміст практичних форм навчання за Програмою

 

1. Тренінги необхідних дій в умовах НС проводяться під час курсового або індивідуального навчання шляхом виконання індивідуальних завдань або проведення групових занять з метою формування та/або відпрацювання умінь та навичок користування засобами індивідуального захисту та засобами пожежогасіння, дотримання правил поведінки під час проведення евакуації, проведення серцево-легеневої реанімації та інших способів надання первинної допомоги потерпілим.

2. Тренування з питань цивільного захисту та протипожежні тренування є спрощеними за організацією та скорочені за часом і обсягом злагоджені навчальні заходи, спрямовані на вирішення завдань із запобігання, мінімізації або ліквідації наслідків НС на підприємстві, в установі або організації в умовах, максимально наближених до обстановки, що може бути спричинена небезпечною подією або сукупністю небезпечних подій та явищ.

Тренування проводяться з метою практичного відпрацювання, закріплення та перевірки умінь і навичок виконання працівниками дій щодо запобігання можливим НС та діям у разі виникнення НС, насамперед діям за сигналами оповіщення, користування засобами індивідуального захисту та засобами пожежогасіння, способів рятування людей, надання первинної допомоги потерпілим, порядку евакуації людей і матеріальних цінностей, взаємодії з аварійно-рятувальними підрозділами та медичними працівниками.

 

3. Спеціальні об’єктові навчання з питань цивільного захисту є єдиним комплексом навчальних заходів, спрямованих на вирішення завдань цивільного захисту на підприємстві, в установі або організації в умовах, максимально наближених до НС.

Спеціальні об’єктові навчання проводяться з метою комплексного відпрацювання керівним складом та фахівцями сил цивільного захисту разом з працівниками підприємств, установ та організацій дій з організації та здійснення заходів, передбачених планами реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період, а також виконання ними функцій з питань цивільного захисту.

 

VІ. Рекомендації щодо перевірки засвоєння змісту Програми

 

1. Перевірку засвоєння змісту Програми рекомендується проводити комісійно із залученням фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

 

2. Перевірку знань за змістом Програми рекомендується проводити шляхом тестування або заліку в усній або письмовій формі.

 

VІІ. Рекомендований перелік навчально-матеріального майна

 

1. Для забезпечення проведення навчання за Програмою використовується матеріально-технічна база підприємства, установи та організації.

 

2. У складі навчально-матеріального майна, повний перелік та кількісні показники якого визначаються керівником підприємства, установи та організації з урахуванням особливостей їх виробничої діяльності та кількості працівників, доцільно передбачати протигаз фільтруючий, респіратор, побутовий дозиметричний прилад, вогнегасники, індивідуальну аптечку, навчальні стенди та схеми.

 

 

 

 

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"