Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
Паспорти бюджетної програми
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

18.09.2017                                                         № 236

 

 

Про затвердження Положення про

Бердичівський районний центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

       Відповідно до ст.ст. 6, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», до частини третьої статті 17 Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», зі змінами внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 17липня 2015 року № 495 «Про внесення змін до  Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», від 19липня 2017року № 528 «Про внесення змін до  Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»:

 

      1. Затвердити Положення про Бердичівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в новій редакції (додається).

     2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 18.11.2013 № 376 «Про затвердження Положення про Бердичівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» та від 01.09.2015 № 166 «Про внесення змін до  Положення про Бердичівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

    3.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 Голова райдержадміністрації                                                 Е.Є. Томашевський

 

 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

                                                                                      райдержадміністрації

                                                                                          18.09.2017 № 236

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Бердичівський районний центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

    1. Бердичівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — центр) — спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах, та потребують сторонньої допомоги.

     2. Центр  утворюється,    реорганізується  і     ліквідується   районною державною адміністрацією,  належить до сфери  її управління.

 

     2.1. Положення про Центр, штатний розпис в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується Бердичівською районною державною адміністрацією.

 

    3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим  Положенням.

 

     4. Основними принципами діяльності центру є:

-         законність;

-         соціальна справедливість;   

-         раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-         конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

-         додержання і захист прав людини;

-         адресність та індивідуальний підхід;

-         добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

-         комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

-         дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

    -    максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 

       5. Основними завданнями  центру є:

-         проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

-         виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

-         здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

-         забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.”.

    - організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей.

 

      6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

-       соціального супроводу;

-       консультування;

-       соціальної профілактики.

За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:

-       соціальної інтеграції та реінтеграції;

-       соціальної адаптації;

-       соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

-    кризового та екстреного втручання;

-    представництва інтересів;

-    посередництва (медіації);

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації;

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та органу, який його утворив;

8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

 

     7. Центр має право:

-         вносити районній державній адміністрації  та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю в порядку, передбаченому законодавством;

-         подавати пропозиції до проекту місцевого бюджету з питань, що належать до їх компетенції;

-         укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

-         залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

-         вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

     8. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку головою Бердичівської районної державної адміністрації за погодженням Житомирського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

     9. Директор центру:

-         здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

-         складає та подає на затвердження Бердичівській районній державній адміністрації в установленому порядку штатний розпис граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики;

-         затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

-         видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

-         представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

-         проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

-         розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

-         утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

-         призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

-         приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.

       10. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

      11. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

      12. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"