Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
Паспорти бюджетної програми
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

 01.09.2017                                                                                               №  217

                                                                                  

Про стан дотримання Закону України «Про державну службу» структурними підрозділами районної державної адміністрації за вісім місяців 2017 року

 

        Відповідно до ст.ст. 2, 6, 39, 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державну службу», на виконання рішення колегії від 27.06.2017 року № 19 «Про стан дотримання Закону України «Про державну службу» структурними підрозділами районної державної адміністрації за вісім місяців 2017 року»:

Протягом звітного періоду апаратом та структурними підрозділами районної державної адміністрації здійснювалися заходи із  забезпечення дотримання вимог чинного законодавства про державну службу.

Робота сектору з питань персоналу апарату райдержадміністрації  (далі – сектор)  спрямована на удосконалення, виховання та формування управлінської культури державних службовців, посилення суспільної довіри та  відповідальності за неналежне виконання службових обов'язків, постійне вивчення та узагальнення системи показників моніторингу кадрової роботи в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

Структура райдержадміністрації відповідає вимогам ст.ст. 6, 51 Закону України «Про державну службу», дотримано співвідношення керівних посад до штатної чисельності.

Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається головою райдержадміністрації, стосовно переможця конкурсу, за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".

Конкурси проводяться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246. Склад конкурсної комісії затверджений розпорядженнями голови райдержадміністрації.

За вісім місяців було оголошено 9 конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців. За результатами конкурсного відбору призначено 2 особи категорії «В» та «Б», 1 особа - переможець конкурсного відбору  категорії «Б» пройшла спеціальну перевірку та очікує погодження КМУ. 5 конкурсних відборів не відбулися у зв’язку із відсутністю конкурсантів, 1 учасник конкурсного відбору не набрав потрібну кількість балів.

За вісім місяців звільнилося 4 державних службовців, і з них: 1 – за угодою сторін, 1 – за власним бажанням , 2 – у зв'язку із ліквідацією.

Станом на 28.08.2017 року в районній державній адміністрації налічується 13 вакантних посад, а саме: в апараті – 5, в структурних підрозділах райдержадміністрації – 8.

Протягом даного періоду 12 державних службовців пройшли навчання за професійними напрямками та 11 – за програмами тематичних короткострокових семінарів у державному навчальному закладі "Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій" Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради. На базі райдержадміністрації Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій організував виїзний семінар на тему "Організаційно правові засади запобігання та протидії корупції в діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування», у якому 74 державних службовця взяли участь.

25 квітня 2017 року районна державна адміністрація провела  І тур щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий Державний службовець". Переможцями конкурсу у номінаціях стали:

- «Кращий керівник» - Смірнова Наталія Анатоліївна, начальник відділу будівництва та архітектури райдержадміністрації, головний архітектор району;

- «Кращий спеціаліст» - Ковальська Олена Морисівна, головний спеціаліст бюджетного відділу управління фінансів райдержадміністрації.

Присвоєння рангів державним службовцям райдержадміністрації здійснюється відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу", Порядку присвоєння рангів державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 "Про присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями", особам, які вперше призначаються на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг державного службовця в межах відповідної категорії посад.

Обрахування стажу державної служби в райдержадміністрації проводилося до статті 46 Закону України “Про державну службу”, Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 229.  Надбавка за вислугу років на державній службі встановлена на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу. Зміна розміру надбавки за вислугу років проводиться з дня набуття права на підвищення.

Державні службовці категорій «А», «Б», та «В» райдержадміністрації е-декларації за 2016 рік на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції розмістили відповідно до термінів встановлених чинним законодавством. При звільненні державні службовці дотримуються строків подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Всі кандидати на вакантні посади ознайомлюються із вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та «Про захист персональних даних», Правилами етичної поведінки державних службовців та проходять першу частину перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 563.

Посадові інструкції працівників розроблені керівниками відповідних підрозділів та затверджені керівником структурного підрозділу, а керівників структурних підрозділів головою райдержадміністрації.

         Для зберігання кадрових документів використовуються шафи та сейф, який опечатується. Кадрова служба забезпечена комп’ютерною технікою. Нормативна база з кадрових питань та питань державної служби систематизована та зберігається на паперових та електронних носіях.

В райдержадміністрації фактично працює 75 держслужбовця, з них:  чоловіки - 11, жінки – 64; мають вищу освіту – 70, в тому числі юридичну - 12, економічну – 17, інженерно-технічну 5, гуманітарну - 13, фінансову - 15, сільськогосподарську - 1, інші спеціальності - 4; закінчили НАДУ - 2, закінчили магістратуру державного управління - 1, мають ступінь бакалавра – 2, середню спеціальну освіту - 5. Щодо вікових категорій державних службовців: до 30 років - 9, від 31 до 40 років - 30, від 41 до 50 років - 18, понад 50 років – 16.

Ведення особових справ державних службовців здійснюється відповідно до Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства  України з питань державної служби від 22 березня 2016 року № 64.

Заповнення та ведення трудових книжок проводиться згідно з вимогами Інструкції про Порядку ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказами Мінпраці та Мін’юсту України від 29.07.93 №58. В трудових книжках зроблено відповідні записи щодо призначення, прийняття Присяги, присвоєння рангів, переведення. Ведеться відповідна книга обліку руху трудових книжок.

За вісім місяців 2017 року було порушено  п’ять дисциплінарних впроваджень:

-                    одне зауваження  за недотримання правил внутрішнього службового розпорядку, а саме відсутність на робочому місці;

-                     відповідно до пропозицій дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців районної державної адміністрації, голова райдержадміністрації прийняв чотири рішення застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

Питання стану дотримання законодавства з питань державної служби обговорювалось на навчаннях у керівника апарату та нарадах з начальниками самостійних структурних підрозділів та посадовими особами місцевого самоврядування.

З метою забезпечення дотримання законодавства з питань державної служби в структурних підрозділах райдержадміністрації, колегія районної державної адміністрації:

1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, сектору з питань персоналу апарату райдержадміністрації:

1) Суворо дотримуватись Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про очищення влади», «Про запобігання корупції»,  Кодексу Законів про працю України та інших нормативно-правових документів з питань державної служби.

2) Проводити конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців з дотриманням вимог Закону України «Про державну службу»,Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246.

3) Присвоювати ранги державних службовців відповідно Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 року № 306.

         4) Забезпечити виконання  плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців у 2017 році.

5) Забезпечити ведення трудових книжок згідно з вимогами Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказами Мінпраці та Мін’юсту України від 29.07.93 №58.

6) Забезпечити ведення особових справ відповідно до Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства  України з питань державної служби від 22 березня 2016 року № 64.

7) Обчислення стажу державної служби проводити відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 229.

8)  Спеціалістам, відповідальним за ведення кадрової роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації, інформувати сектор з питань персоналу апарату райдержадміністрації  про виконання пункту 1 щоквартально до 25 числа останнього місяця кварталу.

2. Сектору з питань персоналу апарату райдержадміністрації              (Вінниченко О.В.):

1) Забезпечити контроль за дотриманням структурними підрозділами районної державної адміністрації чинного законодавства з питань державної служби.

2) Про виконання розпорядження інформувати райдержадміністрацію за підсумками кварталу до 10 числа щоквартально.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Котнюк Л.А.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                          Е.Є.Томашевський 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"