Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
Паспорти бюджетної програми
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

23.02.2017                                                                     №  47

 

Про розподіл обов'язків між головою,
першим заступником, заступником голови

та керівником апарату районної державної адміністрації

 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», для координації роботи окремих галузей господарського комплексу району та у зв'язку із змінами, що відбулися в структурі райдержадміністрації:

1. Затвердити розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації в новій редакції (додається).

2. Перший заступник, заступник голови та керівник апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків:

1) Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, основних завдань та повноважень районної державної адміністрації у визначених сферах діяльності, рішень облдержадміністрації, Бердичівської районної ради, спрямовує, координує та контролює роботу відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, а також районних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, співпрацює в межах повноважень з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо:

реалізації в районі Указів Президента України, програм діяльності Кабінету Міністрів України, доручень голови облдержадміністрації, розробки відповідних заходів та планів;

здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”;

формування та виконання районного бюджету;

підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм із інших питань;

розроблення і виконання програм та угод стосовно економічного, соціального і культурного розвитку району;

аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку району у відповідних сферах, рейтингових показників діяльності райдержадміністрації;

розрахунків за спожиті енергоносії, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, сплати  внесків до Пенсійного фонду України;

забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з правоохоронними органами, відповідно до чинного законодавства сприяє у виконанні їх завдань. Вживає необхідних заходів оборонного напряму;

виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр – міністра України, Першого віце – прем’єр – міністра та Віце – прем’єр – міністрів України, голів облдержадміністрації та райдержадміністрації;

підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації;

вирішення питань діяльності відповідних управлінь, інших структурних підрозділів адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

2) Вносить на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції з питань:

що належать до компетенції райдержадміністрації;

ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами в районі,  обласною державною адміністрацією, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування;

взаємодії райдержадміністрації з районною радою, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

3) Відповідає за підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, планів роботи райдержадміністрації, інших документів, що створюються в райдержадміністрації, вживає вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візує та вносить на розгляд голови адміністрації доопрацьовані проекти. Забезпечує контроль за їх виконанням.

4) Дає доручення управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам сільських та селищної рад, територіальним підрозділам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до розподілу обов’язків і здійснює контроль за їх виконанням.

Організовує надання у встановленому порядку державних (адміністративних), інформаційних, у тому числі через мережу Інтернет, послуг підпорядкованими структурами.

5) Бере участь у розгляді питань відповідно до розподілу обов’язків в райдержадміністрації, управліннях, відділах, інших структурних підрозділах адміністрації та територіальних підрозділах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, виконкомах сільських та селищної рад.

Від імені райдержадміністрації у встановленому порядку веде переговори та листування з юридичними і фізичними особами з питань, віднесених до його компетенції.

6) За дорученням голови районної державної адміністрації представляє райдержадміністрацію з відповідними повноваженнями на переговорах з представниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав.

7) За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує розгляд звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, виступає в засобах масової інформації, дає інтерв’ю з питань, віднесених до його компетенції.

8) У встановленому порядку здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень.

9) Повертає ініціаторам звернень документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.

10) Сприяє органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з райдержадміністрацією та її апаратом.

11) Забезпечує контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

12) Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з громадськими організаціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встановленому порядку сприяє у виконанні їх статутних завдань, забезпечує додержання законних прав цих об’єднань громадян.

13) Здійснює за дорученням голови районної державної адміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються головою райдержадміністрації.

14) Погоджує структуру, штатний розпис, плани роботи структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

15) У встановленому порядку бере участь у проведенні атестації та щорічної оцінки виконання відповідними державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.

16) Здійснює контроль за організацією мобілізаційної підготовки у управліннях та інших структурних підрозділах райдержадміністрації, підприємствах, установах, організаціях, що перебувають у державній або комунальній власності (у тому числі у спільній власності територіальних громад і передані до сфери їх управління), які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та сприяють у виконанні ними поставлених завдань.

17) Забезпечує ефективне виконання делегованих районною радою окремих повноважень щодо оперативного управління установами, організаціями, підприємствами та нерухомим майном спільної власності територіальних громад, сіл, селища району.

18) За рішенням голови райдержадміністрації здійснює інші функції і повноваження.

3. Персональну відповідальність за забезпечення належного здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади в районі, за розвиток галузей і контроль за використанням капіталовкладень, що виділяються для цієї мети, покласти на першого заступника та заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

4. Заяви, скарги і пропозиції громадян розглядаються заступниками голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

5. Встановити, що на період відсутності обов'язки виконують:

- голови районної державної адміністрації Томашевського Е.Є.- перший заступник голови районної державної адміністрації Наумчук Т.В.;

- першого заступника голови районної державної адміністрації Наумчук Т.В. –  заступник голови районної державної адміністрації Димидюк Л.В.;

- заступника голови районної державної адміністрації Димидюк Л.В. – перший заступник голови районної державної адміністрації Наумчук Т.В.;

- керівника апарату районної державної адміністрації Котнюк Л.А. – заступник керівника апарату, начальник загального відділу апарату  райдержадміністрації Наумчук К.О.

На період тривалої відсутності голови райдержадміністрації (відпустка, хвороба, відрядження тощо) виконання обов’язків може визначатися розпорядженням голови райдержадміністрації.

На період тривалої відсутності першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації – виконання обов’язків може визначатися розпорядженням голови райдержадміністрації.

6.       Керівники управлінь, відділів, служб, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації несуть персональну відповідальність за виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації та його заступників з галузевих питань, незалежно від підпорядкування.

7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від  04.11.2015 № 222 «Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації».

8.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                              Е.Є.Томашевський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"