Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
Паспорти бюджетної програми
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови   районної   державної   адміністрації

 

 

10.08.2016                                                                                                  № 180

 

Про затвердження Положення

про загальний відділ апарату

районної державної адміністрації

 

 

         Відповідно до ст.ст. 6, 13 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року         №889-VIII«Про державну службу»:

 

  1. 1.Затвердити Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації у новій редакції (додається).

 

  1. 2.Розпорядження голови районної державної адміністрації від 22.08.2005 №379 «Про затвердження Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації» визнати таким, що втратило чинність.

 

  1. 3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Котнюк Л.А.

 

 

Голова районної

державної  адміністрації                                                          Е.Є.Томашевський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

 

10.08.2016  № 180

 

Положення

про загальний відділ апарату районної державної адміністрації

 

            1.Загальний відділ апарату районної державної адміністрації  є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації і підпорядковується керівнику апарату та голові районної державної адміністрації.

            2.Віддл у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну службу”, «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян» та іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і дорученнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації та цим Положенням.

            З питань організації та методики ведення діловодства і архівної справи відділ керується інструкцією з діловодства в районній державній адміністрації, затвердженою розпорядженням голови від 19.03.2012 №95 та з питань ведення діловодства  з грифом «для службового користування» Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 № 938 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації» та розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації від 09.03.2016 №59 «Про затвердження у новій редакції Переліку відомостей, які містять службову інформацію».

            3.Загальне керівництво роботою відділу в районній державній адміністрації здійснюється керівником апарату. Ним визначається структура і чисельність працівників відділу, затверджуються посадові інструкції працівників, які розробляються начальником відділу. 

            4.Основним завданням загального відділу є встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами та забезпечення дотримання порядку роботи з документами з грифом «для службового користування» в районній державній адміністрації на основі використання сучасної обчислювальної техніки та скорочення кількості документів.

Забезпечення координації заходів щодо здійснення державного нагляду та контролю за виконанням та дотриманням законів України, постанов Верховної Ради України, указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів органів влади вищого рівня, рішень колегій обласної державної адміністрації, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, листів та доручень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії районної державної адміністрації, доручень голови районної державної адміністрації з метою вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, поліпшення життєзабезпечення населення.

Реалізація державної політики та контроль за виконанням загальнодержавних, галузевих і регіональних програм.

         Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних адміністрацій структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, що належать до компетенції відділу.

          Інформування голови районної державної адміністрації про стан виконання документів та забезпечення дотримання порядку роботи з документами з грифом «для службового користування», роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, звернення громадян, а також запити на доступ до публічної інформації структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

 

            5. Відповідно до  основного завдання загальний відділ:

- забезпечує ведення системи діловодства і контролює за виконанням документів, організаційно-методичне керівництво роботою з документами в структурних підрозділах районної державної адміністрації;

- забезпечує дотримання порядку роботи з документами з грифом «для службового користування» в районній державній адміністрації;

- розробляє та проводить експертизу  проектів розпоряджень та інших нормативно-правових актів в районній державній адміністрації відповідно до компетенції;

- забезпечує  виконання  цільової  Програми «Турбота»

розробляє інструкції з діловодства та номенклатуру справ загального відділу та апарату райдержадміністрації, рекомендації щодо покращення організації контролю за виконанням документів у апараті, в управліннях та відділах райдержадміністрації, виконкомах сільських, селищної рад;

організовує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, забезпечує оформлення і відправлення документів;

організовує і забезпечує документальне обслуговування роботи колегіальних органів, нарад та інших заходів, які проводяться головою адміністрації;

організовує друкарське та електронне виготовлення, копіювання і тиражування документів;

здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, вживає заходів до скорочення термінів проходження документів, узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи;

приймає, реєструє, веде облік документів, що надійшли від підприємств, установ, організацій, сільських та селищного голів району, забезпечує їх зберігання, оперативний пошук та доставку згідно резолюцій голови районної адміністрації його заступників та керівника апарату;

забезпечує контроль за дотриманням термінів виконання указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, які підлягають контролю, систематично інформує  керівництво адміністрації;

-  відповідно до плану роботи відділу або за дорученням керівництва вивчає стан організації роботи з документами, контролю за їх виконанням в управліннях та відділах райдержадміністрації, виконкомах місцевих рад, надає з цих питань необхідну методичну та практичну допомогу, за результатами готує аналітичні матеріали та довідки для інформування керівника апарату райдержадміністрації;

готує пропозиції до плану роботи райдержадміністрації по розгляду в порядку контролю ходу виконання указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облднржадміністрації, райдержадміністрації;

забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, зберігання, оброблення та використання документів, що видаються під час діяльності районної державної адміністрації для передачі на державне зберігання;

- удосконалює форми і методи роботи з документами з урахуванням використання організаційної техніки і персональних комп’ютерів;

організовує заходи по підвищенню кваліфікації працівників апарату районної державної адміністрації, управлінь та відділів райдержадміністрації та виконкомів місцевих рад з питань організації діловодства;

- організовує роботу  архіву апарату райдержадмністрації відповідно Закону України «Про національний архівний форд і архівні установи», забезпечує тимчасове зберігання документів, правильне використання їх у службових, виробнгичих та наукових цілях;

 - впроваджує та забезпечує функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;

завіряє печаткою документи у випадках, передбачених інструкцією;

-  видає у встановленому порядку витяги, копії документів юридичним особам і громадянам, за їх письмовим зверненням та відповідним дозволом керівника апарату;

проводить попередню експертизу цінності документів, складає і подає їх описи та акти на розгляд експертної комісії, готує матеріали про визначення документів до знищення, які не мають наукової, історичної цінності і не передаються на державне зберігання;

організовує роботу по оформленню, обліку і зберіганню протягом установленого терміну розпоряджень голови райдержадміністрації та своєчасну відправку їх облдержадміністрації;

- готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, що віднесені до компетенції відділу;

- здійснює технічне забезпечення нарад, семінарів та інших заходів, які проводяться головою районної державної адміністрації, його заступниками;

- організовує виготовлення та забезпечення довідниковою продукцією голову районної державної адміністрації, його заступників, працівників апарату;

- організовує виготовлення та забезпечення  друкованою продукцією голову районної державної адміністрації, його заступників, працівників апарату;

-  здійснює контроль за виконанням квартальних планів роботи райдержадміністрації, щоквартально готує голові райдержадміністрації узагальнюючу довідку про стан їх виконання;

-  за поданням заступників голови, керівника апарату, начальників управлінь та відділів райдержадміністрації готує проекти розпоряджень про зняття з контролю розпоряджень голови райдержадміністрації;

-  аналізує та узагальнює стан роботи з документами та організацію їх виконання у апараті районної державної адміністрації, зведені відомості про стан виконавської дисципліни подає для розгляду голові райдержадміністрації;

 

- забезпечує виконання Закону України «Про звернення громадян»;

- забезпечує ведення та  адміністрування державної автоматизованої бази даних по роботі із зверненнями громадян;

- забезпечує належну організацію особистого прийому громадян головою та заступниками голови районної державної адміністрації;

- організовує розгляд пропозицій, скарг, звернень громадян, які надійшли на ім’я голови райдержадміністрації та його заступників та інформує голову райдержадміністрації та його заступників  про їх зміст;

проводить консультації та роз'яснювальну роботу з громадянами,
які виявили бажання звернутись на особистий прийом, про порядок
вирішення їх проблем;

здійснює   контроль   за   своєчасним   та   ретельним   розглядом
пропозицій, заяв і скарг громадян;

- вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи, розробку методичних матеріалів щодо удосконалення організації розгляду звернень та прийому громадян, надання методичної та практичної допомоги в цій роботі на місцях;

- проводить моніторинг, здійснює кількісний та якісний аналіз звернень громадян, на його основі готує аналітичні матеріали з соціальних питань;

- за дорученням голови та заступників голови райдержадміністрації, надсилає відділам, службам  та управлінням райдержадміністрації, виконкомам сільських та селищної рад, підприємствам, організаціям для розгляду заяви і скарги громадян;

- отримує від відділів, служб та управлінь райдержадміністрації, виконкомів сільських та селищної рад, підприємств і установ інформацію (довідки, пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;

- перевіряє стан роботи по розгляду  листів, заяв і скарг, організації прийому громадян у відділах, службах, управліннях районної державної адміністрації, виконкомах сільських та селищної рад;

- забезпечує облік, опрацювання та розгляд запитів щодо надання публічної інформації, контролює терміни подання відповідей на ці запити;

- веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади та розпорядженнями і дорученнями голови обласної та районної державних адміністрацій;

- перевіряє стан виконання структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, положень законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних адміністрацій;

- забезпечує своєчасне надходження інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади про хід виконання актів та доручень Президента України,  Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних адміністрацій;

- готує і систематично надає структурним підрозділам районної державної адміністрації попереджувальні інформаційні матеріали щодо термінів виконання вимог зазначених документів;

- готує аналітичні та інформаційні матеріали для голови районної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату про хід виконання  актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних адміністрацій;

- вносить пропозиції про знаття з контролю чи продовження термінів виконання зазначених документів, притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб за їх невиконання або неналежне виконання;

- розробляє та подає в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю;

- розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації запити та звернення народних депутатів України, запити депутатів місцевих рад, звернення  громадян, установ і організацій; запити на доступ до публічної інформації; надає методичну та іншу практичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу;

    - виконує інші функції, які випливають з покладених на нього завдань.

 

            6. Загальний відділ апарату райдержадміністрації очолює начальник відділу, який призначається на посаду  і звільняється з посади головою райдержадміністрації.

            7.Начальник загального відділу за характером діяльності взаємодіє:

- з керівниками відділів апарату, управлінь, відділів районної
державної адміністрації, виконкомів сільських і селищної рад - з питань роботи з документами, в тому числі з грифом «для службового користування», та організації контролю за їх виконанням, перевірки їх виконання, роботи колегіальних органів, підготовки  і подання     необхідних     керівництву     документів, використання інформації в службових цілях;

- юридичним відділом – правових питань, пов’язаних з підготовкою документів;

- з  сектором управління персоналом    -  з питань розстановки
кадрів,   підвищення    кваліфікації    посадових    осіб    у    роботі з
документами;

- з відділом фінансово-господарського забезпечення - з питань   забезпечення працівників  загального  відділу  засобами  оргтехніки,   канцелярським приладдям;

- з керівниками організацій, установ, сільськими та селищним головами в межах своєї компетенції - з питань виконання та дотримання законів України, постанов Верховної Ради України, указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів органів влади вищого рівня, рішень колегій обласної державної адміністрації, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, листів та доручень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії районної державної адміністрації, доручень голови районної державної адміністрації.

8.  Начальник загального відділу:

- здійснює безпосереднє керівництво роботою підпорядкованих підрозділів відділу відповідно до покладених на них завдань, дає працівникам відділу в межах своєї компетенції обов'язкові для виконання доручення;

забезпечує   планування   роботи   відділу   відповідно   до   плану
основних   заходів   райдержадміністрації   і   доручень   керівництва ,
контролює хід їх виконання;

- контролює виконання встановлених правил роботи з документами
в райдержадміністрації, установах і організаціях в межах своєї компетенції;

доповідає голові районної державної адміністрації про стан виконання та дотримання порядку роботи з документами з грифом «для службового користування», роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, звернення громадян, а також запити на доступ до публічної інформації структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування- вносить    на    розгляд   керівництва   подання   про    приймання,
переведення    і    звільнення    працівників    відділу ,   заохочення,
накладання стягнення;

вживає   заходів   і   здійснює   контроль   за   скороченням   зайвої
документаційної інформації;

-  підписує і візує документи в межах своєї компетенції;

- бере участь у   засіданнях, нарадах, які  проводяться керівництвом районної державної адміністрації;

- здійснює державний нагляд та контроль за дотриманням та виконанням управліннями районної державної адміністрації, районними службами, виконавчими комітетами сільських та селищної рад, вимог Конституції і законів України, Указів і розпоряджень Президента України, Постанов і доручень Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, рішень колегії обласної державної адміністрації, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації та районної ради, віднесених до компетенції сектору, інформує керівництво районної державної адміністрації про стан цієї роботи;

- здійснює контроль за дотриманням виконавцями термінів підготовки
інформацій про виконання указів, розпоряджень, доручень Кабінету
Міністрів України, доручень міністерств, відомств, розпоряджень та
доручень голови обласної державної адміністрації.

- забезпечує організацію перевірки фактичного виконання документів
органів влади вищого рівня, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, по результатах готує доповідні записки.

- організовує роботу секретаря керівника районної державної адміністрації.

 

   9. Начальник загального відділу має право:

   - залучати спеціалістів відділів апарату, управлінь та відділів районної державної адміністрації до підготовки проектів документів за дорученням голови районної державної адміністрації, його заступників, керівника апарату;

- вимагати від структурних підрозділів районної державної адміністрації відомості, необхідні для вдосконалення форм і методів роботи з документами;

повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення встановлених вимог чинного законодавства та інструкції з діловодства.

            Зауваження та вказівки начальника загального відділу щодо своєчасного і якісного виконання документів органів вищого рівня, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, організації діловодства, архівної справи, реагування і тиражування службових документів є обов”язковими для виконання всіма працівниками загального віддлу апарату районної державної адміністрації.

 

            10. На начальника загального відділу покладається персональна відповідальність за:

-суворе дотримання конституційних норм та вимог законодавства і нормативних актів;

-забезпечення дотримання встановленого порядку роботи  з документами, в тому числі з грифом «для службового користування», в районній державній адміністрації;

- забезпечення державної таємниці, конфіденційної інформації, що стала відома під час виконання службових обов’язків, а такоєж інформації, яка згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню; 

- виконання плану роботи і дотримання необхідних умов праці посадовими особами відділу;

- дотримання трудової і виконавської дисципліни працівниками відділу.

 

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"