Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Україна

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

10.05.2016                                                                                              №  97

 

Про затвердження положення  про юридичний відділ апарату райдержадміністрації та визнання розпорядження голови райдержадміністрації таким, що втратило чинність

 

               Відповідно до ст.ст. 6, 41, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації, постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2008 р. № 1040 «Про затвердження загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» з метою приведення у відповідність до чинного законодавства прийнятих рішень:

 1. 1.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 09.03.2016 року № 51 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 06.11.2015 року №233 «Про затвердження Положення про юридичний відділ апарату райдержадміністрації».
 2. 2.Затвердити Положення  про юридичний відділ апарату райдержадміністрації (додається).
  1. 3.Зняти тимчасово покладенні обов’язки державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Борисенко Олени Анатоліївни, головного спеціаліста юридичного відділу апарату райдержадміністрації.
  2. 4.Зняти тимчасово покладенні обов’язки державного реєстратора речових прав на нерухоме майно з Матвєєвої Олени Вікторівни, головного спеціаліста юридичного відділу апарату райдержадміністрації.
  3. 5.Головним спеціалістам юридичного відділу апарату райдержадміністрації Борисенко О. А., Матвєєвій О. В. вчинити всі необхідні дії для закриття доступу до державного реєстру в десятиденний термін.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                          Е.Є. Томашевський

 

 

                                                                                                        «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                     райдержадміністрації

                                                                                             

 

                                               ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний відділ апарату райдержадміністрації

   

 1. 1.Це Положення регулює питання діяльності юридичного відділу апарату райдержадміністрації (надалі - відділ) та розроблено відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040.
 2. 2.Відділ є самостійним структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.
 3. 3.Юридичний відділ апарату райдержадміністрації підпорядковується безпосередньо голові райдержадміністрації, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації – керівнику апарату райдержадміністрації.
 4. 4.У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, міжнародними договорами України, актами органів влади вищого рівня, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

У питаннях організації та проведення правової роботи відділ керується актами Мін'юсту України.

Відділ здійснює свою діяльність відповідно до Регламенту та планів роботи райдержадміністрації.

 1. 5.

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів райдержадміністрації в судах;

надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

 1. 6.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

вивчає та засвідчує відповідність проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів районної державної адміністрації Конституції України, законам України, актам Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та органів влади вищого рівня шляхом їх візування начальником відділу;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови

райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає відповідно до встановленого порядку розпорядження голови райдержадміністрації, які є нормативно-правовими актами і підлягають

державній реєстрації в головному територіальному управлінні юстиції у Житомирській області, здійснює контроль за проходженням зазначеної реєстрації;

спільно з структурними підрозділами райдержадміністрації в разі внесення змін до законів України та актів органів виконавчої влади вищого рівня готує пропозиції про внесення змін до розпоряджень голови райдержадміністрації, про визнання такими, що втратили чинність;

забезпечує застосування законів України та нормативних актів органів виконавчої влади вищого рівня. Встановлює для обміну досвідом професійні зв'язки з юридичними службами Житомирської обласної державної адміністрації,  районних державних адміністрації Житомирської області, а також бере участь у розробці пропозицій до проектів нових законів та в інших заходах з правової тематики;

надає методичну правову допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво, перевіряє її проведення у структурних підрозділах районної  державної адміністрації, виконавчих комітетах селищної та сільських рад;

готує аналітичні довідки про стан дотримання законності в виконавчих органах влади на місцях;

за дорученням голови райдержадміністрації вивчає і аналізує накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації і подає висновки щодо їх відповідності чинному законодавству;

здійснює облік рішень виконкомів сільських та селищної рад, прийнятих з порушенням законодавства, скасованих рішень у зв'язку з невідповідністю їх чинному законодавству;

надає методичну правову допомогу виконкомам сільських та селищної рад, бере участь у навчанні державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

за дорученням голови райдержадміністрації, розглядає звернення щодо порушення прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб з питань виконання законів України.

представляє інтереси апарату райдержадміністрації з правових питань в судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

проводить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб райдержадміністрації з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві;

бере участь в укладенні договорів, підготовці контрактів та у здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

здійснює заходи для підвищення правових знань працівників РДА.

 1. 7.Відділ має право:

контролювати та перевіряти дотримання законності в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації;

одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від управлінь, відділів, інших підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

інформувати голову райдержадміністрації про покладення на відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів;

вносити керівництву райдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення правової роботи, підвищення її ефективності;

 1. 8.Покладання на відділ та його працівників обов'язків, не передбачених цим Положеннямзабороняється.
 2. 9.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації.

На посаду начальника відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше як п'ять років.

На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі не менше як три роки або за фахом в інших сферах не менше як чотири роки.

 1. 10.Відділ забезпечується приміщенням, телефонним зв'язком, комп'ютерною технікою та засобами оргтехніки, витратними матеріалами, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативно - правовими актами і довідковими матеріалами з питань їх роботи.

11 . Начальник відділу:

забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний відділ;

подає пропозиції голові райдержадміністрації щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичного відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством;

здійснює керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадміністрації;

забезпечує виконання доручень голови райдержадміністрації, планів роботи райдержадміністрації з правових питань;

розглядає кореспонденцію, що надходить у відділ, дає по ній відповідні доручення працівникам відділу;

визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, сприяє у підвищенні їх кваліфікації, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань;

готує і подає голові райдержадміністрації для затвердження посадові інструкції працівників відділу;

виконує інші передбачені законодавством функції.

Видання розпорядження голови райдержадміністрації, а також подання його проекту для прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з відділом не допускається.

Начальник відділу несе відповідальність за відповідність завізованих ним проектів розпоряджень голови райдержадміністрації чинному законодавству.

 

 

 

 

 

               

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"