Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної   державної   адміністрації

 

 

01.08.2016                                                                                                      № 174

 

Про затвердження Положення про організаційний сектор апарату районної державної адміністрації

 

Керуючись статтями 5, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу»:

 

 1. 1.

 

 1. 2.№ 320 «Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації»(зі змінами) визнати таким, що втратило чинність.

 

 1. 3.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                   Е.Є.Томашевський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

                                                                               01.08.2016 № 174

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про організаційний сектор апарату районної державної адміністрації

 

 1. 1.Організаційний сектор апарату райдержадміністрації /далі - сектор/ є структурним підрозділом апарату районної державної адмі­ністрації. У своїй діяльності підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації.

 

 1. 2.

 

 1. 3.

 

 1. 4.

 

організаційне забезпечення діяльності районної державної адміністрації при розв'язанні проблем економічного і соціального розвитку, бюджету та життєзабезпечення населення району;

моніторинг стану виконання документів, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації;

розробка нормативно-правових актів щодо організації діяльності районної державної адміністрації: регламент роботи, розподіл обов’язків, положень про колегію райдержадміністрації, робочих груп, комісій, що створюються головою райдержадміністрації тощо; 

планування роботи районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації,

аналіз виконання планів роботи райдержадміністрації за підсумками кварталів та року;

планування основних організаційних заходів керівництва райдержадміністрації та районної ради щомісячно та щотижнево;

формування паспортів району за підсумками кварталів;

матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення виборів на території району;

організаційне забезпечення процесу децентралізації на території району, надання консультативної допомоги територіальним громадам;

здійснення контролю за дотриманням Конституції України, організацією виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів центральних органів виконавчої влади, рішень сесій районної ради, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій управліннями, відділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, проведення єдиної державної політики в економічній, соціальній та суспільно-політичній сфері;

організація перевірок та надання консультацій щодо виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень та підготовка довідок за результатами перевірок;

підвищення ефективності організаційно-інформаційної роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток демократичних принципів у їх діяльності;

аналіз державної політики на районному рівні та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;

організаційне, технічне та документальне забезпечення проведення засідань колегії райдержадміністрації;

організація навчань апарату райдержадміністрації;

надання практичної і методичної допомоги головам та виконавчим комітетам місцевих рад у здійсненні делегованих їм повноважень державної виконавчої влади;

координація спільної роботи районних органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, сприяння постійним комісіям, депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечення їх необхідною інформацією;

організація заходів під час візитів до району посадових осіб органів влади вищого рівня та міжнародних делегацій;

узагальнення та глибокий аналіз інформації, що надходить до сектору;  прискорення роботи з документами за допомогою створення локальної  комп’ютерної мережі та засобом Інтернет;                                                                                                   

підвищення обізнаності населення щодо змін в законодавстві України, досягнення достатнього рівня знань про свої права, свободи та обов’язки в різних сферах життєдіяльності;

впровадження в роботу новітніх технологічних засобів роботи з  документами з використанням комп’ютерної та копіювальної техніки, сканерів та мобільних демонстраційних екранів;

втілення в роботі сучасних показових методик у вигляді графіків, діаграм та розгалужених таблиць, зображення яких можуть проектуватися на демонстраційні екрани та мобільні стенди за допомогою проектора.

 

 1. 5.Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє нормативно-правові акти з організації діяльності районної державної адміністрації: регламент роботи, розподіл обов’язків між головою, першим заступником,  заступниками та керівником апарату райдержадміністрації, положень про колегію райдержадміністрації, робочих груп, комісій, що створюються головою райдержадміністрації;

формує паспорти району за підсумками кварталів;

проводить організаційну роботу по забезпеченню виборів та референдумів згідно з чинним законодавством;

приймає участь у підготовці звітів щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також про здійснення райдержадміністрацією делегованих їй відповідною радою повноважень;

забезпечує підготовку та проведення засідань колегій районної державної адміністрації;

забезпечує формування планів основних організаційних заходів керівництва райдержадміністрації та районної ради щомісячно та щотижнево;

забезпечує планування роботи районної державної адміністрації узагальнюючи пропозиції відділів, управлінь райдержадміністрації, при необхідності - і районних установ та організацій, аналіз та підсумки виконання планів роботи райдержадміністрації за квартал та рік;

організовує проведення нарад та семінарів працівників виконавчих комітетів місцевих рад в районній державній адміністрації з питань, що відносяться до компетенції сектору;

організовує навчання апарату райдержадміністрації;

перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу у її поліпшенні і розробляє пропозиції про удосконалення діяльності даних органів, здійснює контроль за своєчасним поданням ними доповідей, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації;

здійснює відповідний контроль шляхом аналізу актів органів місцевого самоврядування, вивчення і оцінки інформацій органів місцевого самоврядування про виконання делегованих їм повноважень органів виконавчої влади;

надає методичну та іншу практичну допомогу у поліпшенні організації роботи органів місцевого самоврядування з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади; готує пропозиції про поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, децентралізації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних питань,  що розглядаються головою райдержадміністрації;

організовує та проводить навчання голів та секретарів виконкомів сільських та селищної рад;

організовує роботу щодо розробки структури державного органу;

здійснює організаційне забезпечення та проводить перевірку додержання на території району Конституції Україні, законів України, виконання указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної і районної державних адміністрацій, інших законодавчих актів органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, працівниками підприємств, установ і організацій, їх філіалів та відділень;

проводить перевірки щодо дотримання виконкомами сільських та селищної рад делегованих їм повноважень ,наданих Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні “;

за дорученням керівництва райдержадміністрації перевіряє діяльність, вивчає і узагальнює роботу управлінь та відділів райдержадміністрації, виконкомів сільських і селищної рад, надає їм необхідну методичну допомогу з питань , що належать до компетенції сектору;

залучає до проведення аналізу, надання консультацій та формування аналітичних висновків із поданих статистичних даних та інформативних документів спеціалістів управлінь, відділів, служб, структурних підрозділів райдержадміністрації відповідного професійного спрямування;

застосовує в роботі із узагальненою статистичною та аналітичною інформацією сучасні показові методики, що представлені графіками, діаграмами та таблицями, зображення яких можуть проектуватися на демонстраційні екрани та мобільні стенди з використанням проектора;

проводить виїзні слухання на території місцевих громад із застосуванням проектора та мобільного демонстраційного екрана з метою подачі інформації за сучасними методологічними схемами;

збирає інформацію та проводить аналітичну роботу щодо інноваційного досвіду роботи місцевих громад на території району;

сприяє підтримці і поширенню ініціатив, кращого досвіду роботи органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;

координує питання щодо взаємодії райдержадміністрації, виконкомів сільських і селищної рад, громадських організацій у вирішенні соціально-економічних проблем;

одержує необхідну статистичну інформацію га інші дані від державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій;

організаційно забезпечує проведення спільних зустрічей керівництва райдержадміністрації, районної ради в трудових колективах, за місцем проживання населення, з окремими категоріями громадян району;

здійснює організаційне забезпечення та проводить перевірку додержання на території району Конституції Україні, законів України, виконання указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної і районної державних адміністрацій, інших законодавчих актів органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, працівниками підприємств, установ і організацій, їх філіалів та відділень ;

опрацьовує та подає на розгляд керівнику апарату райдержадміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації;

готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що віднесені до компетенції сектору;

забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів Житомирській облдержадміністрації;

 готує аналітичні, інформаційні, інформаційно-методичні матеріали з організаційних питань та рекомендації на допомогу керівництву райдержадміністрації, для використання в роботі органів місцевого самоврядування, управлінь райдержадміністрації, районних служб, організацій та установ;

сприяє у підготовці і проведенні на території району Президента України, народних депутатів України, селищних і сільських голів, депутатів місцевих рад, референдумів та опитувань громадян;

сприяє виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень;

здійснює організаційне забезпечення нарад, що проводяться головою райдержадміністрації, надає допомогу у підготовці матеріалів на розгляд сесій районної ради;

організовує підтримання і поширення ініціатив, узагальнення кращого досвіду роботи органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб; аналізує разом із структурними підрозділами райдержадміністрації соціально-економічне і соціально-політичне становище, розробляє та вносить керівництву райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

організаційно забезпечує звіти райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку територій, а також про реалізацію повноважень, делегованих відповідною радою;

забезпечує контроль за здійсненням виконавчими органами сільських, селищних і міських рад, посадовими особами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

організаційно забезпечує проведення зустрічей керівництва райдержадміністрації в трудових колективах, за місцем проживання населення, з окремими категоріями громадян району;

бере участь у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством.

виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації і керівника апарату райдержадміністрації.

 

 1. 6.Сектор апарату райдержадміністрації очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

 

 1. 7.

 

 

 1. 8.

здійснює керівництво сектором, вирішує питання його взаємодії з відповідними підрозділами апарату, управліннями та службами облдержадміністрації і райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, об’єднаннями громадян.

Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками сектору за погодженням із керівником апарату райдержадміністрації, забезпечує дотримання у секторі інструкції по діловодству, трудової та виконавської дисципліни.

Сприяє підвищенню службової кваліфікації, ефективності роботи працівників сектору, їх стимулюванню та службовому зростанню відповідно до Закону України "Про державну службу.

 Разом з юридичним відділом, загальним відділом  координує роботу з питань організації контролю за додержанням управліннями райдержадміністрації, районними службами, виконкомами сільських і селищної рад Конституції і законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів, рішень обласної ради, розпоряджень та доручень голови обласної і районної державних адміністрацій, віднесених до компетенції сектору, інформує керівництво райдержадміністрації про стан цієї роботи.

Організовує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших службових документів з питань, які відносяться до компетенції сектору.

Забезпечує планування семінарів-навчань для посадових осіб органів місцевого самоврядування.

За дорученням керівництва райдержадміністрації бере участь у роботі робочих груп та комісій для вивчення питань підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду керівництвом, а також для опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, виконання інших його доручень, віднесених до компетенції сектору; за дорученням керівництва вносить пропозиції щодо створення комісій та робочих груп в межах компетенції сектору.

Забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів до обласної державної адміністрації.

Готує аналітичні, інформаційні, інформаційно-методичні матеріали з організаційних питань та рекомендації на допомогу керівництву райдержадміністрації, для використання в роботі органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів райдержадміністрації, районних служб, організацій та установ.

Разом з іншими підрозділами апарату райдержадміністрації організовує надання методичної допомоги районним управліннями і службам.

Здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 

 1. 9.Завідуючий сектору має право:

за дорученнями керівництва чи відповідно до плану перевіряти роботу управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації з питань, що входять до компетенції сектору;

отримувати в установленому порядку документи, необхідні для виконання покладених на сектор функцій;

брати участь у нарадах, що проводяться в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації та скликати наради з питань, віднесених до компетенції сектору.

 

 1. 10.На завідуючого сектору покладається персональна відповідальність за: виконання чи невиконання своїх обов’язків;

перевищення повноважень;

порушення норм етики державного службовця;

суворе дотримання конституційних норм та вимог законодавства, Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», нормативних актів;

дотримання трудової та виконавчої дисципліни працівником сектору.

_______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"