Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

                                                                                                      

   21.10.2016                                                                                                  № 96

Про затвердження Положення

про преміювання державних службовців

категорії «Б» і «В» апарату районної державної

адміністрації та  структурних підрозділів

районної державної адміністрації, призначення

яких здійснюється головою районної державної

адміністрації

 

Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України “ Про державну службу ” від 10 грудня 2015 року №889-VIII  та Положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 р. № 646 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 р. за № 903/29033, з метою підвищення ефективності стимулювання роботи державних службовців районної державної адміністрації:

1.  Затвердити Положення про преміювання  державних службовців категорії «Б» і «В» апарату  та структурних підрозділів районної державної адміністрації, призначення яких здійснюється головою районної державної адміністрації, що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації розробити аналогічне положення про преміювання державних службовців районної державної адміністрації.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 09.02.2016 № 10-к «Про затвердження Положення про преміювання голови, заступників голови, працівників районної державної адміністрації та Порядку встановлення надбавки працівникам районної державної адміністрації».

 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника, заступника голови райдержадміністрації та керівника апарату відповідно до розподілу обов’язків.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                       Е.Є.Томашевський

 


ПОГОДЖЕНО

На зборах трудового колективу

21.10.2016             №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                                       райдержадміністрації

21.10.2016   № 96

 

 

                                                                  

ПОЛОЖЕННЯ 
про преміювання  державних службовців категорії «Б» і «В»

апарату районної державної адміністрації та

 структурних підрозділів районної державної адміністрації,

призначення яких здійснюється

головою районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Це  Положення розроблено відповідно до Закону України "Про державну службу" від10 грудня 2015 року №889-VIII  та Типового  положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 р. № 646 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 р. за № 903/29033, і встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям категорії «Б» і «В» апарату районної державної адміністрації, категорії «Б» структурних підрозділів районної державної адміністрації призначення яких здійснюється головою райдержадміністрації.

2. Преміювання державних службовців категорії «Б» і «В» апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації призначення яких здійснюється головою райдержадміністрації, проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності за доручену роботу або поставлені завдання.

3. Державним службовцям категорії «Б» і «В» апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації призначення яких здійснюється головою райдержадміністрації можуть встановлюватись такі види премій:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи державного органу.

Вид преміювання, передбаченого підпунктом 2 цього пункту, визначаєголова райдержадміністраціїзалежно від особливостей виконання функцій і завданьрайдержадміністрації.

4. Встановлення премій державним службовцям категорії «Б» і «В» апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації, призначення яких здійснюється головою районної державної адміністрації проводиться головою, відповідно до затвердженого положення про преміювання, погодженого на зборах трудового колективу .

5. Розмір премії державного службовця категорії «Б» і «В» апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації призначення яких здійснюється головою райдержадміністрації встановлюється ним шляхом видання відповідного розпорядження.

6. Загальний розмір премій, передбачених підпунктом 2 пункту 3 цього розділу, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

7. Фонд преміюваннярайдержадміністраціївстановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

8. До набрання чинності пунктами 6 та 7 цього розділу преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі відповідно до вимог чинного законодавства.

 

ІІ. Порядок визначення розміру премії державним

службовцямкатегорії «Б» і «В» та структурних підрозділів районної державної адміністрації призначення яких

здійснюється головою районної державної адміністрації

 

1. Порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання врайдержадміністраціївизначається уПоложенні про преміюваннядержавних службовців райдержадміністрації.

2. Розмір місячної або квартальної премії державного службовця залежить від його особистого внеску в загальний результат роботирайдержадміністраціїз урахуванням таких критеріїв:

1) ініціативність у роботі;

2) якість виконання завдань, визначенихПоложеннямипроструктурний підрозділ, у якому працює державний службовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництварайдержадміністраціїта безпосереднього керівника державного службовця;

3) терміновість виконання завдань;

4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).

3. Преміювання державного службовця за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для державних службовцівкатегорії «Б» і «В» апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації призначення яких здійснюється головою районної державної адміністрації, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

4. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна премія державним службовцям не нараховується.

 

ІІІ. Порядок нарахування та виплати премій

 

1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації щомісяця або щокварталу розраховує фонд преміювання державного органу в розрізі кожного самостійного структурного підрозділу залежно від їхньої штатної чисельності та доводить зазначену інформацію до відома їхніх керівників.

2. Керівники структурних підрозділів  апарату районної державної адміністрації на основі розрахунків, наданих відділом  фінансово-господарського забезпечення апарату, готують  подання керівнику апарату щодо встановлення розміру місячної або квартальної премії  по кожному державному службовцю.

Подання про преміювання керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації, їх заступників та працівників, на яких покладається тимчасове виконання обов’язків керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації, подають перший заступник та заступник голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

3.Остаточне рішення про преміювання та розмір премії визначається головою райдержадміністрації.

4. Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності визначається головою райдержадміністрації самостійно в межах фонду преміювання.

5. Місячна премія державним службовцям категорії «Б» і «В» апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, призначення яких здійснюється головою районної державної адміністрації виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна премія - не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання.

    6.Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня поточного року, у якому провадиться оцінювання службової діяльності.

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"