Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
Паспорти бюджетної програми
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Україна

БЕРДИЧІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови   районної   державної   адміністрації

 

 

05.10.2016                                                                                                  № 238

 

Про затвердження Положення

про сектор інформаційної діяльності

та комунікацій з громадськістю  апарату

районної державної адміністрації

 

 

         Відповідно до ст.ст. 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року         №889-VIII«Про державну службу»:

 

  1. 1.Затвердити Положення про сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації у новій редакції (додається).

 

  1. 2.Розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.04.2013 № 100 «Про затвердження Положення про сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації» визнати таким, що втратило чинність.

 

  1. 3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Котнюк Л.А.

 

 

Голова районної

державної  адміністрації                                                          Е.Є.Томашевський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                 
Розпорядження голови
                                                                                  райдержадміністрації
                                                                                  05.10.2016  № 238

                                                                                                                                                                                                                                               

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Бердичівської районної державної адміністрації

1. Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Бердичівської районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, утворюється головою райдержадміністрації.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держкомтелерадіо та Міністерства інформаційної політики України, розпорядженнями голів облдержадміністрації і райдержадміністрації та цим Положенням.

3. Сектор безпосередньо  підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації та голові райдержадміністрації.

4. У  межах  своєї   компетенції   сектор   взаємодіє   з   іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідними структурними підрозділами Житомирської облдержадміністрації, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

5. Основними завданнями сектору є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері комунікацій з громадськістю, інформаційної діяльності та розвитку інформаційного простору району;

створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію з метою залучення широкої громадськості району до процесів формування та реалізації державної політики, прийняття районною державною адміністрацією суспільно значущих управлінських рішень;

формування позитивного іміджу керівництва держави, області та району;

висвітлення у засобах масової  інформації  діяльності  районної державної адміністрації, обласної державної адміністрації  та керівництва держави;

         моніторинг суспільних процесів та аналіз громадської думки;

сприяння розвитку інформаційної та видавничої сфер регіону.

                   6.Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

аналізує та прогнозує розвиток інформаційно-комунікативної сфери району;

забезпечує інформування населення про діяльність районної державної адміністрації;

вивчає та аналізує громадську думку з актуальних питань розвитку району;

                   співпрацює з об’єднаннями громадян щодо сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, в тому числі, забезпечує проведення консультацій з громадськістю щодо актуальних питань суспільного життя; сприяє у врахуванні громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади; координує роботу громадської ради при райдержадміністрації;

здійснює моніторинг проведення мирних зібрань громадян, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;

сприяє у реалізації державної політики у сфері інформації та видавничої справи;

сприяє у безперешкодній діяльності засобів масової інформації та в утвердженні свободи слова;

забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність райдержадміністрації;

організовує та забезпечує висвітлення прес-конференцій, брифінгів, тематичних зустрічей з журналістами, поширює інформаційні матеріали, у тому числі фото-, відео- та аудіо;

організовує запис радіо- та телевізійних програм за участю керівництва районної державної адміністрації, працівників структурних підрозділів райдержадміністрації;

формує редакційну політику та забезпечує наповнення офіційного інтернет-представництва райдержадміністрації;

здійснює оперативний моніторинг інтернет-ресурсів, регіональних засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та суспільно-політичної ситуації в регіоні, інформує керівництво райдержадміністрації про результати моніторингу та подає пропозиції щодо реагування на них;

вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо висвітлення у засобах масової інформації заходів;

координує роботу щодо реагування на критичні зауваження та пропозиції   на адресу органів влади;

готує пропозиції до проектів районного бюджету і програм соціально-економічного та культурного розвитку району, проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що належать до його компетенції;

сприяє у підвищенні кваліфікації працівників інформаційної сфери;

надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам райдержадміністрації відповідно до компетенції;

вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо нагородження державними нагородами України, Почесною грамотою райдержадміністрації представників інформаційної сфери та об’єднань громадян;

розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є сектор;

забезпечує захист персональних даних в межах компетенції сектору.

                   7. Сектор має право:

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об'єднань громадян, а також вчених та фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції;.

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, а від місцевого органу державної статистики безоплатно – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

одержувати в установленому законодавством порядку обов'язкові примірники друкованих видань, що видаються або виготовляються видавництвами, видавничими організаціями, поліграфічними підприємствами області;

скликати в установленому порядку наради та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;

використовувати системи зв'язку і комунікацій державної адміністрації;

готувати та вносити в установленому порядку пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань, що належать до його компетенції;

нагороджувати Подякою представників громадськості, ЗМІ за вагомий внесок у розвиток інформаційно-комунікативної сфери району.

8. Організація роботи сектору:

Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними відділами прес-служби Житомирської обласної державної адміністрації, Президента України та Кабінету Міністрів України, відділами апарату, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації.

Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади за розпорядженням голови райдержадміністрації згідно із законодавством України про державну службу.

9. Завідувач сектору:

здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє  у створенні належних умов праці у ньому, визначає ступінь відповідальності спеціаліста сектору;

подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про сектор;

на час відсутності завідувача сектора (відпустка, лікарняний тощо) його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації;

визначає завдання і розподіляє обов’язки у секторі шляхом розробки посадових інструкцій працівників сектора з подальшим погодженням їх із керівником апарату;

 аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності сектору, забезпечує підвищення ділової кваліфікації його працівників, дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

звітує перед керівником апарату, головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями та установами – за дорученням керівництва райдержадміністрації;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

бере участь в установленому порядку у внутрішніх робочих нарадах з питань, що належать до його компетенції, здійснює інші повноваження, визначені законом.

здійснює інші повноваження, визначені законом.      

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"