Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
Паспорти бюджетної програми
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

01.08.2016                                                                                         №   171

                                                                                  

Про стан дотримання Закону України «Про державну службу» структурними підрозділами районної державної адміністрації за 1 півріччя 2016 року

 

Заслухавши звіт керівника апарату райдержадміністрації Котнюк Л.А. про стан дотримання Закону України «Про державну службу» структурними підрозділами районної державної адміністрації за 1 півріччя 2016 року, колегія райдержадміністрації відмічає, що робота з кадрами проводиться у відповідності до Закону України «Про державну службу», Кодексу Законів про працю України та інших нормативно-правових документів, що регламентують її діяльність.

Організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації регулюються регламентом, затвердженим розпорядженням від 23 листопада 2011 року № 623.

Робота райдержадміністрації проводиться за перспективним (річним) планом та поточними (квартальними) планами.

Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації здійснюється керівником апарату.

Номенклатура справ апарату райдержадміністрації погоджена протоколом ЕПК Держархіву Житомирської області 28 березня 2013 року         № 4.

Положення про структурні підрозділи затверджені розпорядженнями голови районної державної адміністрації. Положення про апарат райдержадміністрації затверджене розпорядженням від 20 вересня 2015 року № 529, Положення про відділ організаційної і кадрової роботи апарату затверджено розпорядженням від 14 травня 2007 року № 320.

Посадові інструкції працівників розроблені керівниками підрозділів та затверджені керівником апарату райдержадміністрації.

Ведення питань кадрової роботи та державної служби покладено на головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи Вінниченко Оксану Вікторівну (призначена на посаду як така, що була зарахована до кадрового резерву згідно розпорядження від 15 травня 2015 року № 49-к). Посадова інструкція головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи апарату затверджена керівником апарату 01 липня 2015 року.

            Положення про кадрову службу районної державної адміністрації розроблено та затверджено розпорядженням від 17 березня 2006 року № 31-к.

         Для зберігання кадрових документів використовуються шафи та сейф, який опечатується. Кадрова служба забезпечена комп’ютерною технікою. Нормативна база з кадрових питань та питань державної служби систематизована та зберігається на паперових та електронних носіях.

Конкурсні відбори на зайняття вакантних посад державних службовців проведено у відповідності до вимог законодавства, за 1 півріччя 2016 рік проведено 4 конкурсних відбори.

Конкурсні відбори до 01 травня 2016 року і у травні 2016 року (був оголошений 08.04.2016 року) відбувалися відповідно до порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого розпорядженням від 26 березня 2012 року № 30-к зі змінами, порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців затверджено розпорядженням від 26 березня 2015 року № 29-к зі змінами.

У подальшому конкурси будуть відбуватися відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246. Склад конкурсної комісії затверджується розпорядженнями голови райдержадміністрації.

В райдержадміністрації фактично працює 73 держслужбовця, з них:  чоловіки - 10, жінки – 63; мають вищу освіту – 73, в тому числі юридичну - 13, економічну - 22, інженерно-технічну 4, гуманітарну - 12, фінансову - 12, сільськогосподарську - 11, інші спеціальності - 12; закінчили НАДУ - 2, закінчили магістратуру державного управління - 1, мають ступінь бакалавра – 8. Щодо вікових категорій державних службовців: до 30 років - 27, від 31 до 40 років - 17, від 41 до 50 років - 4, понад 50 років - 25

Плинність кадрів становить 4 %, з 73 фактично працюючих державних службовців вибуло звільнено 3.

Декларації про доходи і зобов’язання фінансового характеру працюючими державними службовцями райдержадміністрації подано своєчасно, відповідно до термінів встановлених чинним законодавством.

На сайті райдержадміністрації в розділі «Очищення влади» відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, та  Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого наказом керівника апарату районної державної адміністрації від 04 березня 2015 року № 2 висвітлена інформація про початок та кінець перевірок з відповідними висновками. Станом 12.07.2016 року перевірки завершено. Запити надсилалися до Бердичівської ОДПІ Головного управління державної фіскальної служби України в Житомирській області та СБУ м.Києва   (працівників до 73 року народження).  За результатами  проведеної перевірки встановлено, що  до державних службовців райдержадміністрації  не застосовуються  заборони, передбачені частиною  третьою/четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”. Усі матеріали перевірки додано до особових справ державних службовців.

Ведення особових справ державних службовців до 01.05.2016 року здійснювалося з дотриманням порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 731 «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади». З 01.05.2016 року відповідно до Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства  України з питань державної служби від 22 березня 2016 року № 64.

Заповнення та ведення трудових книжок проводиться згідно з вимогами Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказами Мінпраці та Мін’юсту України від 29.07.93 №58. В трудових книжках зроблено відповідні записи щодо призначення, прийняття Присяги, присвоєння рангів, переведення. Заведено відповідну книгу обліку руху трудових книжок.

Ранги державним службовцям до 01.05.2016 року присвоювалися відповідно до вимог статей 25-26 Закону України «Про державну службу», Положення про ранги державних службовців,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.96 № 658. З 01.05.2016 року відповідно до ст.ст. 38, 39  Закону України “Про державну службу”, Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 року № 306, роз’яснення Національного агентства України з питань державної служби від 06.05.2016 року № 58/13/22-16. Державним службовцям у травні місяці було присвоєно найнижчий ранг з урахуванням часу перебування на посаді.

Обрахування стажу державної служби в райдержадміністрації проводилося до 01.05.2016 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.94 №283. З 01.05.2016 року відповідно до статті 46 Закону України “Про державну службу”, Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 229.  Надбавка за вислугу років на державній службі встановлена на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу. Зміна розміру надбавки за вислугу років проводиться з дня набуття права на підвищення.

             17 державних службовців підвищили свою кваліфікацію на базі центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій Житомирської облдержадміністрації та Житомирської обласної ради чи інших установ.

Згідно постановою Кабінету Міністрів України  від 6 квітня 2016 р.         № 271 «Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з бслуговування», переліку посад працівників Бердичівської районної державної адміністрації, які виконують функції з обслуговування, затвердженого заступником начальника   Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях, розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.06.2016 року № 121 «Про впорядкування структури районної державної адміністрації було попереджено працівників під підпис, про зміну істотних умов праці, відповідно до статі 43 Закону України «Про державну службу», статті 32 Кодексу законів про працю України. Переведення працівників відбудеться після вжиття заходів відповідно до чинного законодавства.

Питання стану дотримання законодавства з питань державної служби обговорювалось на навчаннях у керівника апарату та нарадах з посадовими особами місцевого самоврядування.

З метою забезпечення дотримання законодавства з питань державної служби в структурних підрозділах райдержадміністрації, колегія районної державної адміністрації:

 

1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації:

1) Суворо дотримуватись Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про очищення влади», «Про запобігання корупції»,  Кодексу Законів про працю України та інших нормативно-правових документів з питань державної служби.

2) Проводити конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців з дотриманням вимогПорядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246.

3) Присвоювати ранги державних службовців відповідно Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 року № 306.

         4) Забезпечити виконання  плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців у 2016 році.

5) Забезпечити організацію подання суб’єктами декларування декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

6) Забезпечити ведення трудових книжок згідно з вимогами Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказами Мінпраці та Мін’юсту України від 29.07.93 №58.

7) Забезпечити ведення особових справ відповідно до Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства  України з питань державної служби від 22 березня 2016 року № 64.

8) Обчислення стажу державної служби проводити відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 229.

9) Спеціалістам, відповідальним за ведення кадрової роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації, інформувати відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації про виконання пункту 1. щоквартально до 25 числа остатнього місяця кварталу.

2. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (Ільницька Н.Є.):

 

 

 

 

 

 

1) Забезпечити контроль за дотриманням структурними підрозділами районної державної адміністрації чинного законодавства з питань державної служби.

2) Проінформувати райдержадміністрацію про виконання розпорядження за підсумками кварталу до 10 числа .

3. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на керівника апарату райдержадміністрації Котнюк Л.А.

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                          Е.Є.Томашевський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"