Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

09.03.2016                                                                                     № 55

                                                                                  

Про стан дотримання Закону України «Про державну службу» структурними підрозділами районної державної адміністрації за 2015 рік.

 

Робота з кадрами проводиться у відповідності до Закону України «Про державну службу», Кодексу Законів про працю України та інших нормативно-правових документів, що регламентують її діяльність.

Організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації регулюються регламентом, затвердженим розпорядженням від 23 листопада 2011 року № 623.

Робота райдержадміністрації проводиться за перспективним (річним) планом та поточними (квартальними) планами.

Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації здійснюється керівником апарату .

Номенклатура справ апарату райдержадміністрації погоджена протоколом ЕПК Держархіву Житомирської області 28 березня 2013 року №4.

Положення про структурні підрозділи затверджені розпорядженнями голови районної державної адміністрації. Положення про апарат райдержадміністрації затверджене розпорядженням від 20 вересня 2015 року №529, Положення про відділ організаційної і кадрової роботи апарату затверджено розпорядженням від 14 травня 2007 року №320.

Посадові інструкції працівників розроблені керівниками підрозділів та затверджені керівником апарату райдержадміністрації.

Ведення питань кадрової роботи та державної служби покладено на головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи Вінниченко Оксану Вікторівну (призначена на посаду як така, що була зарахована до кадрового резерву згідно розпорядження від 15 травня 2015 року №49-к). Посадова інструкція головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи апарату затверджена керівником апарату 01 липня 2015 року.

            Положення про кадрову службу районної державної адміністрації розроблено та затверджено розпорядженням від 17 березня 2006 року №31-к.

         Для зберігання кадрових документів використовуються сейф та шафи. Кадрова служба забезпечена комп’ютерною технікою. Нормативна база з кадрових питань та питань державної служби систематизована та зберігається на паперових та електронних носіях.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців затверджено розпорядженням від 26 березня 2012 року № 30-к до якого внесено зміни згідно розпорядження від 06 липня 2015 року №71-к. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців затверджено розпорядженням від 26 березня 2015 року № 29-к, до якого внесено зміни згідно розпорядження від 06 липня 2015 року №70-к. Склад конкурсної комісії затверджується розпорядженнями голови райдержадміністрації при потребі.

В райдержадміністрації працює 78 держслужбовці, з них:  чоловіки - 9, жінки – 69; мають вищу освіту – 76, в тому числі юридичну - 8, економічну - 19, інженерно-технічну - 3, гуманітарну - 12, фінансову - 15, сільськогосподарську - 2, інші спеціальності – 6; закінчили НАДУ - 1, закінчили магістратуру державного управління - 1, мають середню-спеціальну освіту – 11. Щодо вікових категорій державних службовців: до 30 років - 18, від 31 до 40 років - 31, від 41 до 50 років - 16, понад 50 років - 13.

Плинність кадрів становить 24 %, з 78 фактично працюючих державних службовців вибуло звільнено 19.

24 лютого 2015 року на засіданні колегії райдержадміністрації розглянуто питання «Про стан дотримання Закону України «Про державну службу» структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування за 2014 рік».

28 липня 2015 року на засіданні колегії розглянуто питання «Про стан дотримання Закону України «Про державну службу» структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування за 6 місяців 2015 року». На виконання рішення колегії прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 03 серпня 2015 року № 137 «Про стан дотримання Закону України «Про державну службу» структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування за 6 місяців 2015 року».

Проведено перевірки у 9 структурних підрозділах райдержадміністрації.

Усіма державними службовцями апарату в т.ч. і працівниками, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку, подані декларації про доходи і зобов’язання фінансового характеру.

Конкурсні відбори на зайняття вакантних посад державних службовців проведено у відповідності до вимог чинного законодавства та затверджених порядків проведення конкурсу та іспиту, за 2015 рік проведено 3 конкурсних відборів.

На сайті райдержадміністрації  розміщено розділ «Очищення влади», в якому відповідно Закону України «Про очищення влади» оприлюднено інформацію про перевірку осіб, які претендують на посади державних службовців чи вже займають такі посади, таких повідомлень протягом 2015 року оприлюднено 82.

Ведення особових справ державних службовців здійснюється з дотриманням порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 731 «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади».  

Особи, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця (ст.17 Закону України «Про державну службу»). Текст Присяги скріплений підписом державного службовця та зберігається в його особовій справі. Щорічно працівниками апарату Бердичівської райдержадміністрації заповнюються декларації про майновий стан і зобов’язання фінансового характеру, які долучаються до особових справ.

Заповнення та ведення трудових книжок проводиться згідно з вимогами Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказами Мінпраці та Мін’юсту України від 29.07.93 №58.   В трудових книжках зроблено відповідні записи щодо призначення, прийняття Присяги, присвоєння рангів, переведення. Заведено відповідну книгу обліку руху трудових книжок.

Присвоєння рангів державним службовцям проводиться відповідно до вимог статей 25-26 Закону України «Про державну службу», Положення про ранги державних службовців,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.96 № 658. При призначенні на державну службу вперше, як правило присвоюється найнижчий ранг в межах відповідної категорії посад. Через два роки після присвоєння відповідного рангу за поданням безпосереднього керівника розглядається питання щодо можливості присвоєння державному службовцю чергового рангу. Позитивне рішення приймається за умови його успішної роботи. Впродовж 2015 року черговий ранг державного службовця за поданням безпосереднього керівника присвоєно Лебедєвій С.Я., головному спеціалісту відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації та Вчерашнюк Лесі Валентинівні, завідуючій сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.Обрахування стажу державної служби в райдержадміністрації проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.94 №283 комісією. Обчислений стаж застосовується для встановлення державним службовцям надбавки за вислугу років, надання додаткових оплачуваних відпусток. Надбавка за вислугу років державним службовцям виплачується щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у розмірах установлених частиною п’ятою статті 33 Закону України „Про державну службу”. Зміна розміру надбавки за вислугу років проводиться з дня набуття права на підвищення.

             Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.01 №199 „Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби” сформовано кадровий резерв на керівний склад та спеціалістів апарату райдержадміністрації. Списки осіб, зарахованих до кадрового резерву, затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації від 31 грудня 2015 року №193-к. Резервісти надали письмові згоди на зарахування до кадрового резерву, проводиться робота щодо формування особистих річних планів роботи відповідно до п.8 Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001р. №199.

             З метою просування по службі державних службовців, набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на посаду державного службовця відповідно до Положення про порядок стажування у державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.94 №804 проводиться стажування. У розпорядженнях щодо проведення стажування визначені терміни його проведення, відповідальні державні службовці. Стажисти готують індивідуальні плани стажування, за його результатами доповідну записку, керівники структурних підрозділів висновки щодо можливості використання на державній службі. У 2015 року за результатами стажування переведені Наумчук К.О. на посаду заступника керівника апарату, начальника загального відділу; Ільницька Н.Є. на посаду начальника відділу організаційно - кадрової роботи.

На базі центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій Житомирської облдержадміністрації та Житомирської обласної ради пройшли підвищення кваліфікації 7 державних службовців апарату.

Питання стану дотримання законодавства з питань державної служби обговорювалось на навчаннях у керівника апарату та нарадах з посадовими особами місцевого самоврядування.

З метою забезпечення дотримання законодавства з питань державної служби в структурних підрозділах райдержадміністрації, колегія районної державної адміністрації З метою забезпечення дотримання законодавства з питань державної служби в структурних підрозділах райдержадміністрації, керуючись ст. ст. 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи рішення колегії райдержадміністрації від 02.03.2015 № 4:

 

1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації:

1) Суворо дотримуватись Закону України «Про державну службу», Кодексу Законів про працю України та інших нормативно-правових документів з питань державної служби.

2) Ознайомити працівників з Правилами етичної поведінки 
державних службовців, затвердженими постановою КМУ від 11.02.2016 року № 65.

3) Проводити конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців з дотриманням вимог  постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 №164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців».

4) Забезпечити виконання заходів, передбачених для державних службовців, зарахованих до кадрового резерву.

5) Присвоювати ранги державних службовців відповідно до ст.26 Закону України “Про державну службу”,постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 19.06.1996 року «Про затвердження Положення про ранги державних службовців», наказу Головдержслужби України від 31 березня 2006 № 106.

         6) Забезпечити виконання  плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців у 2016 році.

7) Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства України при прийнятті на державну службу та проходженні державної служби.

8) Забезпечувати дотримання вимог статті 30 Закону України «Про державну службу» стосовно осіб, притягнутих судами до відповідальності за вчинення корупційних діянь та порушення спеціальних обмежень щодо державних службовців, спрямованих на попередження корупції.

9) Забезпечити проведення перевірки, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”».

10) Забезпечити організацію подання суб’єктами декларування декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

2. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (Ільницька Н.Є.):

1) Забезпечити контроль за дотриманням структурними підрозділами районної державної адміністрації чинного законодавства з питань державної служби.

2) Організувати проведення  першого  туру  конкурсу «Кращий державний службовець», за результатами якого визначити переможців у двох номінаціях: «кращий керівник» та «кращий спеціаліст» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

3) Затвердити графік перевірок дотримання Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів з питань проходження державної служби в структурним підрозділам райдержадміністрації (додаток 1).

3. Спеціалістам, відповідальним за ведення кадрової роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації, інформувати відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації про виконання пункту 1. щоквартально до 15 числа остатнього місяця кварталу.

4. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (Ільницька Н.Є.) про виконання даного розпорядження інформувати райдержадміністрацію щоквартально до 20 числа остатнього місяця кварталу.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Котнюк Л.А.

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                          Е.Є.Томашевський

 

 

                                                                                  Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

  09.03.2016   №   55

 

 

Графік перевірок дотримання

Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів з питань проходження державної служби в структурним підрозділам райдержадміністрації

 

№ з/п

Назва структурного підрозділу

Квартал

Відповідальний працівник

 1. 1.

Управління фінансів

Травень

Вінниченко О.В.

 1. 2.

Управління праці соціального захисту населення

Травень

Вінниченко О.В.

 1. 3.

Відділ агропромислового розвитку

Червень

Вінниченко О.В.

 1. 4.

Відділ освіти

Липень

Вінниченко О.В.

 1. 5.

Відділ економічного розвитку і торгівлі

Серпень

Вінниченко О.В.

 1. 6.

Відділ будівництва та архітектури

Вересень

Вінниченко О.В.

 1. 7.

Відділ ЖКГ, інфраструктури та надзвичайних ситуацій

Вересень

Вінниченко О.В.

 1. 8.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

Жовтень

Вінниченко О.В.

 1. 9.

Відділ культури та туризму

Жовтень

Вінниченко О.В.

 1. 10.

Служба у справах дітей

Листопад

Вінниченко О.В.

 1. 11.

Архівний сектор

Листопад

Вінниченко О.В.

 1. 12.

Центр надання адміністративних послуг

Грудень

Вінниченко О.В.

 1. 13.

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Грудень

Вінниченко О.В.

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                          Л.А. Котнюк

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"