Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

09.03.2016                                                                            № 54

 

Про підсумки роботи

по виконанню місцевих бюджетів

за 2015 рік  та основні завдання

по забезпеченню виконання

бюджету у 2016 році

Відповідно до статей 2, 6, 13, 18, 31, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  статей 11, 28, 71, 76 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», з метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів,забезпечення економного і раціонального використання коштів та здійснення видатків місцевих бюджетів у межах наявних фінансових ресурсів, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, інших соціально значущих видатків:

  1. 1.Затвердити План заходів щодо збалансування місцевих бюджетів, а також заходи щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів бюджету Бердичівського району та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2016 році (додається).
  2. 2.Головним розпорядникам коштів районного бюджету, виконкомам сільських та селищної рад забезпечити:

      дотримання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України при затвердженні місцевих бюджетів на 2016 рік та вжиття заходів щодо економного й ефективного використання наявних фінансових ресурсів місцевих бюджетів, перегляду не першочергових видатків та спрямування вільних залишків бюджетних коштів, понадпланових надходжень місцевих бюджетів виключно на оплату праці та проведення розрахунків за спожиті енергоносії і комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

укладання договорів оренди за кожним видом енергоносії, що споживаються бюджетними установами, у межах установлених відповідним  головним розпорядником коштів обґрунтованих лімітів споживання, з урахуванням необхідності дотримання жорсткої економії коштів;

вжити заходів щодо економного й ефективного використання  наявних фінансових ресурсів місцевих бюджетів, перегляду не першочергових видатків та спрямування вільних залишків бюджетних коштів, понадпланових надходжень місцевих бюджетів виключно на оплату праці та проведення розрахунків за спожиті енергоносії і надані комунальні послуги;

 під час  виконання місцевих бюджетів проведення своєчасної та в повному обсязі оплати  праці працівників бюджетних установ і розрахунків  за енергоносії та комунальні послуг, які споживаються бюджетними установа, не допускаючи будь-якої заборгованості з таких виплат;

здійснення у разі виникнення заборгованості із заробітної плати і оплати енергоносіїв та комунальних послуг, комплексу заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат,забезпечивши використання не менше як 90 відсотків наявних коштів загального фонду місцевих бюджетів;

вжиття заходів до заборони планування та здійснення видатків стимулюючого характеру і премій за умови не дотримання вимог частини четвертої статті 77 бюджетного кодексу України.

детальний аналіз діючої мережі бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, перегляд та упорядкування їх штатних розписів з урахуванням контингенту дітей дошкільного віку, учнів, осіб, яким надаються медичні, соціальні, культурно – освітні послуги, та затверджених бюджетних асигнувань на оплату праці;

затвердження заходів щодо оптимізації мережі та штатної чисельності працівників бюджетних установ і подання для узагальнення управлінню фінансів до 01 травня 2016 року.

утримання штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці; не допускати збільшення штатної чисельності працівників, крім випадків, пов’язаних із відкриттям (розширенням) установ у зв’язку із збільшенням контингенту одержувачів послуг.

3. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Войцахівська Т.О.):

за результатами перевірки  дотримання вимог чинного бюджетного законодавства при затверджені сільських та селищного бюджетів на 2016 рік подати районній  державній адміністрації  узагальнені матеріали;

забезпечити фінансування витрат за загальним фондом бюджету відповідно до помісячного розпису районного бюджету з урахуванням зареєстрованих в органах державного казначейства бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів коштів, за спеціальним фондом – відповідно до помісячного розпису районного бюджету з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів районного бюджету за наявних фінансових ресурсів;

провести перевірки складання кошторисів бюджетних установ, що утримуються  з районного бюджету, за результатами яких  до 20 червня                2016 року подати районній державній адміністрації узагальнені матеріали;

щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітнии періодом, узагальнену інформацію про виконання цього розпорядження  подавати районній державній адміністрації.

4. Покласти персональну відповідальність на голів селищної та сільських рад своєчасність і в повному обсязі виплату заробітної плати  працівникам бюджетної сфери та проведення розрахунків за енергоносії.

5.Головам селищної та сільських рад, головним розпорядникам коштів районного бюджету щоквартально до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, про результати виконання цього розпорядження інформувати управління фінансів райдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

 

Голова адміністрації                                                                  Е.Є.Томашевський

 

                                                                                                 Затверджено

                                                            Розпорядження голови

                                                                                                райдержадміністрації

                                                                                                09.03.2016 р. № 54 

 

 

План заходів

щодо збалансування місцевих бюджетів,

 а також заходи щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів бюджету Бердичівського району

та посилення фінансово-бюджетної дисципліни

у 2016 році

 

№ п/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін виконання

1.

Забезпечити безумовне дотримання вимог чинного бюджетного законодавства, Указів Президента України та нормативних актів Уряду України, розпоряджень голови облдержадміністрації наказів департаменту фінансів

Виконкоми сільських та селищної рад, керівники бюджетних установ

Постійно

 

 

 

2.

Забезпечувати виконання планових показників надходжень до місцевих бюджетів затверджених радами

Виконкоми сільських та селищної рад

Щомісячно

3.

Забезпечувати якісне виконання доходної частини місцевих бюджетів у розрізі всіх джерел надходжень та всіма бюджетами місцевого самоврядування

Виконкоми сільських та селищної рад

Щомісячно

4.

Проводити постійно роботу з фіскальними органами та органами місцевого самоврядування щодо залучення резервів для збільшення надходжень та погашення недоїмки до бюджетів усіх рівнів

Виконкоми сільських та селищної рад

Щомісячно

5.

Проаналізувати стан сплати податку на доходи фізичних осіб податковими агентами за місцем розташування відокремлених структурних підрозділів. Вжити заходів щодо сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за місцезнаходженням такого підрозділу

Управління фінансів райдержадміністрації

Протягом року

6.

Провести організаційну роботу щодо запровадження на території всіх територіальних громад місцевих податків і зборів, за наявності об’єктів оподаткування

Виконкоми сільських та селищної рад

До 01.05.2016

7.

Надати пропозиції щодо перегляду укладених договорів оренди землі, водних об’єктів та  комунального майна з метою встановлення розмірів орендної плати відповідно до ринкових умов.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, Бердичівська ОДПІ   (за згодою)

До 01.05.2016

8.

Забезпечити безумовне виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України

Виконкоми сільських та селищної рад

Протягом року

9.

Розробити та забезпечити реалізацію заходів по проведенню оптимізації мережі та чисельності працівників бюджетних установ

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад

Заходи – до 01.05.2016, реалізація заходів – до 01.09.2016

10.

Підготувати пропозиції щодо оптимізації витрат на утримання установ бюджетної сфери, враховуючи заходи з реорганізації, об’єднання, скорочення та подати на розгляд райдержадміністрації

Керівники бюджетних установ району, виконкоми сільських та селищної рад

До 01.05.2016

11.

Забезпечувати своєчасну та у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та проведення розрахунків за енергоносії, спожиті бюджетними установами

Керівники бюджетних установ

Щомісячно

12.

У першочерговому порядку спрямовувати вільні залишки бюджетних коштів та додатково отримані в процесі виконання бюджетів на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, розрахунки за енергоносії, інші захищені статті видатків

Виконкоми сільських та селищної рад

Протягом року – при внесенні змін до місцевих бюджетів

13.

Забезпечити своєчасну та у повному обсязі виплату відпускних педагогічним працівникам

Управління фінансів райдержадміністрації відповідно до затвердженого розпису освітньої субвенції

Травень-серпень

14.

Ужити заходів до недопущення планування та здійснення видатків на виплату надбавок стимулюючого характеру та премій (за умови недотримання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України)

Керівники бюджетних установ

Протягом року

15

Проводити постійну роботу з органами місцевого самоврядування щодо залучення коштів на видатки районного бюджету

Керівники бюджетних установ районного бюджету

Протягом року

16.

З метою недопущення дебіторської заборгованості посилити контроль щодо здійснення розрахунків бюджетних установ виключно за поставлені товари, виконані роботи і надані послуги

Керівники бюджетних установ

Постійно

17.

Проводити контрольно- економічну роботу, спрямовану на виявлення та упередження порушень у використанні бюджетних коштів

Управління фінансів райдержадміністрації

Постійно

18.

Вживати всіх необхідних заходів  щодо економного, ефективного та за цільовим призначенням витрачення бюджетних коштів установами

Керівники бюджетних установ

Постійно

19.

Створити реєстр договорів оренди земельних ділянок, в т.ч. водного фонду, та використання земель.

Виконкоми сільських та селищної рад, юридичний відділ апарату райдержадміністрації, Бердичівська ОДПІ ДФС України в Житомирській області (за згодою)

До 01.04.2016

20.

Створити базу новозбудованих об’єктів нерухомості, в т.ч. не зданих в експлуатацію офіційно, та повідомляти ОДПІ про подальшу здачу в експлуатацію даних об’єктів.

Виконкоми сільських та селищної рад, відділ будівництва та архітектури райдержадміністрації, управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області (за згодою)

Постійно

21.

Інформувати управління фінансів райдержадміністрації про виконання заходів

ЦРЛ, КУ «Центр ПМСД», райстоматполіклініка, Відділи райдержадміністрації: освіти,   культури та туризму, ДЮСШ, БРЦСССДМ, територіальний центр, виконкоми сільських  та селищної  рад

Щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним

22.

Управлінню фінансів інформувати  райдержадміністрацію про виконання заходів

Управління фінансів райдержадміністрації

Щоквартально до 20 числа місяця наступного за звітним

         

 

 

 

 

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"