Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної   державної   адміністрації

 

 

 12.01.2016                                                                                                     № 8

 

Про затвердження

Положення про

Центр допомоги учасникам

антитерористичної операції

 

                Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 18.03.2015 № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» (зі змінами, внесеними Указом Президента України від 05.10.2015 № 570), розпорядження голови облдержадміністрації «Про затвердження Положення про  Центр допомоги учасникам АТО» від 19.11.2015 № 387:

 

 Затвердити Положення про Центр допомоги учасникам антитерористичної операції, утворений розпорядженням голови райдержадміністрації  «Про організацію роботи з надання допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям» від 04.09.2015 № 169  згідно з додатком.

         

 

 

 

Голова адміністрації                                                  Е.Є.Томашевський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної  державної адміністрації

 

 12.01.2016   №  8

 

Положення

про Центр допомоги учасникам антитерористичної операції

 

  1. 1.Центр допомоги учасникам антитерористичної операції (далі - Центр) є дорадчо-консультативним органом при районній державній адміністрації, який утворюється з метою забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій для вирішення питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації учасників антитерористичної операції (далі - учасники АТО).
  2. 2.Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядження голови районної державної адміністрації, рішеннями органів місцевого самоврядування та іншими актами законодавства, а також цим Положенням.
  3. 3.Основними завданнями Центру є:

забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями ветеранів війни та учасників АТО, волонтерськими та іншими громадськими організаціями, підприємствами, установами для вирішення питань лікування, реабілітації, соціального захисту та адаптації учасників АТО;

збір та обробка інформації щодо проблемних питань і потреб учасників АТО та їх родин;

підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань учасників АТО;

здійснення моніторингу стану вирішення питань.

  1. 4.Центр відповідно до покладених на нього завдань:
    1. 1)надає консультативну допомогу та сприяє учасникам АТО щодо:

 отримання документів, необхідних для надання відповідного статусу згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

отримання пільг та соціальних гарантій;

лікування, реабілітації, адаптації;

працевлаштування,     професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації;

інших питань соціального захисту;

 

2) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками громадських об’єднань ветеранів війни та учасників АТО, волонтерських організацій, організовує освітні заходи для учасників АТО з метою поширення інформації про їх соціальні права та гарантії;

3) збирає, узагальнює та подає голові районної  державної адміністрації пропозиції громадських об’єднань ветеранів війни та учасників АТО, волонтерських організацій з вирішення питань, які мають важливе суспільне значення і пов'язані із захистом прав, свобод і законних інтересів учасників АТО та їх родин, волонтерів, волонтерських організацій, що надають їм допомогу;

4) інформує в обов'язковому порядку громадськість, районну державну адміністрацію про свою діяльність, ухвалення рішень та їх виконання;

5) вирішує інші питання в межах наданих повноважень;

6) затверджує роботу «Єдиного вікна» з надання допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім’ях.

5. Центр для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

запрошувати на свої засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій;

залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Центру, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

використовувати гарячу лінію (Call-центр), створену згідно з Указом Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»;

здійснювати разом зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, центральними органами виконавчої влади заходи для вирішення порушених під час анкетування питань;

організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом, брифінги та виїзні прийоми Центру.

  1. 6.Склад Центру визначається головою райдержадміністрації шляхом видання відповідного розпорядження.

Очолює Центр керівник, який затверджується головою районної державної адміністрації. Керівник Центру здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, визначає порядок його роботи та головує на його засіданнях.

До складу Центру за посадою входять військовий комісар району, начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,  а також інші члени, які беруть участь у роботі Центру на громадських засадах.

7. Основною формою роботи Центру є засідання, які проводяться при потребі.

Засідання проводить голова Центру, а у випадку його відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо) – секретар Центру.

Порядок денний та дату проведення засідання членів Центру визначаються його керівником.

Присутність членів Центру на засіданні є обов’язковою. Рішення Центру приймається не менш як 2/3 голосів членів Центру від їх фактичної кількості і носять рекомендаційний характер.

Рішення Центру оформляється протоколом.

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"