Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

04.11.2015                                                                                   №  222

 

Про розподіл обов'язків між головою,
першим заступником, заступником голови

та керівником апарату районної державної адміністрації

 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», для координації роботи окремих галузей господарського комплексу району та у зв'язку із кадровими змінами:

1. Затвердити розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації (додається).

2. Перший заступник, заступник голови та керівник апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків:

1) Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, основних завдань та повноважень районної державної адміністрації у визначених сферах діяльності, рішень облдержадміністрації, Бердичівської районної ради, спрямовує, координує та контролює роботу відповідних управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, а також районних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, співпрацює в межах повноважень з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо:

реалізації в районі Указів Президента України, програм діяльності Кабінету Міністрів України, доручень голови облдержадміністрації, розробки відповідних заходів та планів;

здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”;

формування та виконання районного бюджету;

підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм із інших питань;

розроблення і виконання програм та угод стосовно економічного, соціального і культурного розвитку району;

аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку району у відповідних сферах, рейтингових показників діяльності райдержадміністрації;

розрахунків за спожиті енергоносії, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, сплати  внесків до Пенсійного фонду України;

забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з правоохоронними органами, відповідно до чинного законодавства сприяє у виконанні їх завдань. Вживає необхідних заходів оборонного напряму;

виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр – міністра України, Першого віце – прем’єр – міністра та Віце – прем’єр – міністрів України, голів облдержадміністрації та райдержадміністрації;

підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації;

вирішення питань діяльності відповідних управлінь, інших структурних підрозділів адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

2) Вносить на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції з питань:

що належать до компетенції райдержадміністрації;

ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами в районі,  обласною державною адміністрацією, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування;

взаємодії райдержадміністрації з районною радою, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

3) Відповідає за підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, планів роботи райдержадміністрації, інших документів, що створюються в райдержадміністрації, вживає вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візує та вносить на розгляд голови адміністрації доопрацьовані проекти. Забезпечує контроль за їх виконанням.

4) Дає доручення управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам сільських та селищної рад, територіальним підрозділам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до розподілу обов’язків і здійснює контроль за їх виконанням.

Організовує надання у встановленому порядку державних (адміністративних), інформаційних, у тому числі через мережу Інтернет, послуг підпорядкованими структурами.

5) Бере участь у розгляді питань відповідно до розподілу обов’язків в райдержадміністрації, управліннях, відділах, інших структурних підрозділах адміністрації та територіальних підрозділах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, виконкомах сільських та селищної рад.

Від імені райдержадміністрації у встановленому порядку веде переговори та листування з юридичними і фізичними особами з питань, віднесених до його компетенції.

6) За дорученням голови районної державної адміністрації представляє райдержадміністрацію з відповідними повноваженнями на переговорах з представниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав.

7) За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує розгляд звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, виступає в засобах масової інформації, дає інтерв’ю з питань, віднесених до його компетенції.

8) У встановленому порядку здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень.

9) Повертає ініціаторам звернень документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.

10) Сприяє органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з райдержадміністрацією та її апаратом.

11) Забезпечує контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

12) Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з громадськими організаціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встановленому порядку сприяє у виконанні їх статутних завдань, забезпечує додержання законних прав цих обۥєднань громадян.

13) Вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

У встановленому порядку погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальників управлінь та відділів райдержадміністрацій згідно з розподілом обов’язків.

14) Здійснює за дорученням голови районної державної адміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються головою райдержадміністрації.

15) Погоджує структуру, штатний розпис, плани роботи структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

16) Погоджує у встановленому порядку укладення та розірвання керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації та підпорядковані цим структурним підрозділам.

17) Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідних територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади , зазначених у пункті 6 статті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

18) У встановленому порядку бере участь у проведенні атестації та щорічної оцінки виконання відповідними державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.

19) Здійснює контроль за організацією мобілізаційної підготовки у управліннях та інших структурних підрозділах райдержадміністрації, підприємствах, установах, організаціях, що перебувають у державній або комунальній власності (у тому числі у спільній власності територіальних громад і передані до сфери їх управління), які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та сприяють у виконанні ними поставлених завдань.

20) Забезпечує ефективне виконання делегованих районною радою окремих повноважень щодо оперативного управління установами, організаціями, підприємствами та нерухомим майном спільної власності територіальних громад, сіл, селища району.

21) За рішенням голови райдержадміністрації здійснює інші функції і повноваження.

3. Персональну відповідальність за забезпечення належного здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади в районі, за розвиток галузей і контроль за використанням капіталовкладень, що виділяються для цієї мети, покласти на першого заступника та заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

4. Заяви, скарги і пропозиції громадян розглядаються заступниками голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

5. Встановити, що на період відсутності обов'язки виконують:

- голови районної державної адміністрації Томашевського Е.Є.- перший заступник голови районної державної адміністрації Наумчук Т.В.;

- першого заступника голови районної державної адміністрації Наумчук Т.В. –  заступник голови районної державної адміністрації Димидюк Л.В.;

- заступника голови районної державної адміністрації Димидюк Л.В. – перший заступник голови районної державної адміністрації Наумчук Т.В.;

- керівника апарату районної державної адміністрації Котнюк Л.А. – заступник керівника апарату, начальник загального відділу апарату  райдержадміністрації Наумчук К.О.

На період тривалої відсутності голови райдержадміністрації (відпустка, хвороба, відрядження тощо) виконання обов’язків може визначатися розпорядженням голови райдержадміністрації.

На період тривалої відсутності першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації – виконання обов’язків може визначатися розпорядженням голови райдержадміністрації.

6.       Керівники управлінь, відділів, інших служб районної державної адміністрації несуть персональну відповідальність за виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації та його заступників з галузевих питань, незалежно від підпорядкування.

7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від  01.08.2014 № 184 «Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації».

8.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                              Е.Є.Томашевський

 

 

 

 

 

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Розпорядження голови

                                                                                      райдержадміністрації

                                                                              04.11.2015 № 222   

РОЗПОДІЛ

обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації

 

Голова районної державної адміністрації

Томашевський Едуард Євгенович

 

Організовує роботу районної державної адміністрації по виконанню та дотриманню на території району положень Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, інших актів виконавчої та законодавчої влади, забезпеченню прав та законних інтересів громадян і держави, комплексного соціально-економічного розвитку території та реалізації державної політики у визначених законодавством сферах управління. Несе персональну відповідальність за забезпечення належного здійснення районною державною адміністрацією виконавчої влади в районі.

Контролює розроблення проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає на розгляд районної ради, організовує виконання бюджету та затверджених районною радою програм і щорічно звітує перед нею про їх виконання. Звітує про використання коштів бюджетних цільових фондів.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Відповідно до статті 10 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, за погодженням з обласною державною адміністрацією призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи.

Інформує голову обласної державної адміністрації про суспільно-політичну, соціально-економічну обстановку, екологічний стан в районі.

Спрямовує роботу першого заступника, заступника голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів місцевих рад з питань здійснення делегованих повноважень державної виконавчої влади.

Забезпечує дієву взаємодію з органами прокуратури, іншими правоохоронними органами у питаннях забезпечення на території району виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян; активізацію роботи підрозділів місцевих державних адміністрацій щодо виконання на відповідній території державних цільових програм, своєчасне інформування Кабінету Міністрів України, а також центральних органів виконавчої влади - державних замовників державних цільових програм стосовно проблем, що виникають у зв'язку з реалізацією таких програм, виникнення потреби щодо внесення до них змін; посилення державного контролю, покладеного на місцеві державні адміністрації, у тому числі за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням зобов'язань перед бюджетом, за охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці, використанням та охороною земель, інших природних ресурсів, охороною пам'яток історії та культури; діяльністю забудовників, пов'язаною із залученням коштів фізичних та юридичних осіб;

Додержується установлених строків розгляду питань про погодження призначення на посади керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, звільнення з посад керівників таких підприємств, установ і організацій;

Розглядає питання про попереднє погодження звільнення з посад керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, призначення на посади та звільнення з посад їх заступників, керівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади, та їх заступників у двотижневий строк.

Співпрацює і забезпечує взаємодію з: міськвідділом управління Служби безпеки України в Бердичівському районі, Бердичівською міжрайонною прокуратурою, міськрайонним судом, Бердичівським міськрайонним відділом Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, міськрайонним управлінням юстиції, відділом УМВС України в Житомирській області,Бердичівським об'єднаним військовим комісаріатом, Бердичівським управлінням Державної казначейської служби,Бердичівською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управлінням Державної фіскальної служби України у Житомирській області, Бердичівською об’єднаною державною фінанси овою інспекцією Державної фінансової інспекції в Житомирській області, управлінням Пенсійного Фонду України в м. Бердичеві та Бердичівському районі,управлінням статистики, міським Центром зайнятості,ДП «Бердичівське лісове господарство», Райківською виправною колонією № 73.

Забезпечує реалізацію зобов'язань за міжнародними договорами України на території району, відає питаннями зовнішньоекономічних зв'язків.

Здійснює безпосередньо керівництво в районі оборонною роботою та мобілізаційною підготовкою відповідно до п. 9 ст. 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», територіальною підсистемою єдиної системи цивільного захисту населення країни.

Вирішує інші питання, покладені на нього законодавством України та органами державної виконавчої влади вищого рівня.

Представляє державну адміністрацію у відносинах з іншими органами державної виконавчої влади та самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами як в Україні, так і за її межами.

Координує роботу управління фінансів райдержадміністрації, юридичного відділу апарату райдержадміністрації та головного спеціаліста з питань режимно-секретної, мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

Очолює та спрямовує роботу районного комітету з економічних реформ, комісії з питань захисту прав дитини.

Вирішує інші питання, покладені на нього законодавством України та органами державної виконавчої влади вищого рівня.

_________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Наумчук Тетяна Володимирівна

 

З метою вирішення на території району питань збалансованого економічного і соціального розвитку, визначення їх пріоритетів, проведення структурних змін на час тривалої відсутності голови райдержадміністрації (відпустка, хвороба, відрядження тощо) та у разі виконання його обов’язків координує роботу заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації.

За дорученням голови районної державної адміністрації координує співпрацю райдержадміністрації та міськвідділу УМВС України в Житомирській області, відділу управління Служби безпеки України в Бердичівському районі з питань боротьби із злочинністю, корупцією, розповсюдженням наркотиків, інших протиправних дій.

Забезпечує реалізацію державної політики в галузі політико-правових відносин, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, молодіжної політики, освіти, культури, соціальної політики, проведення аналізу суспільно-політичного, соціально-економічного становища в районі, розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин. Координує відповідно до законодавства вирішення питань опіки і піклування, усиновлення, захисту прав та інтересів неповнолітніх.

Забезпечує реалізацію державної політики в галузі соціального захисту населення. Вносить пропозиції, про визначення для підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно із законодавством потребують соціального захисту. Забезпечує дотримання законодавства про пільги і переваги, встановлені для ветеранів війни, учасників АТО, осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції та прирівняних до них осіб.

Відповідає за ведення обліку осіб, потерпілих від аварії на ЧАЕС, вирішує питання, пов'язані із соціальним захистом даної категорії громадян.

Організовує контроль за санітарно-епідеміологічним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони, здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації, наданням медичної допомоги населенню, а також пільг і допомог, пов'язаних з охороною материнства та дитинства, багатодітним сім'ям, дітям, які опинилися у складних і надзвичайних ситуаціях, роботою органів медико-соціальної експертизи.

Виконує обов'язки щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Контролює питання організації харчування в навчально-виховних та лікувальних закладах, діяльність дитячих оздоровчих установ та закладів відпочинку, оздоровлення населення району. Спільно з іншими підрозділами районної державної адміністрації, бере участь у підготовці пропозицій з цих питань голові районної державної адміністрації. Здійснює контроль за роботою закладів зазначеної сфери, сприяє їх матеріально-фінансовому забезпеченню.

Сприяє роботі творчих спілок, об'єднань, асоціацій, інших громадських організацій. Забезпечує в межах своїх повноважень дотримання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної у сферах суспільного життя, інших мов національних меншин.

Спрямовує роботу засобів масової інформації та системи інформування населення щодо висвітлення основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики держави, діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної та районної державних адміністрацій. Забезпечує підготовку відповідних узагальнюючих матеріалів, регулярне проведення навчання, семінарів для фахівців, які залучаються до роботи в системі інформування населення та політико-правових відносин. Подає в установленому порядку інформаційно-аналітичні матеріали про основні події суспільно-політичного життя в районі та заходи, проведені районною державною адміністрацією. Координує роботу відділів, управлінь райдержадміністрації з цих питань.

Взаємодіє з політичними партіями та громадськими організаціями. Сприяє розвитку суспільного життя в районі на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності інших форм, не заборонених Конституцією і законами України.

Спрямовує роботу відділів, управлінь з питань дотримання діючого законодавства про об'єднання громадян. Координує розвиток ветеранського, волонтерського, профспілкового, молодіжного, жіночого, інших громадських рухів.

Забезпечує у межах своїх повноважень виконання Конституції, законів України щодо національних меншин і міграції, про свободу совісті та релігійні організації, сприяє реалізації завдань з питань мовної політики, розвитку етнонаціональної культури та релігійної самобутності національних меншин.

Координує роботу відповідних органів державної влади, пов'язану з розробленням і здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування депортованих осіб, які добровільно повертаються в місця їх колишнього проживання,  учасників АТО, осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, редколегій «Книга пам'яті», «Реабілітовані історією», лекторських груп.

Сприяє у підготовці молоді до військової служби, проведенні призову громадян на строкову військову службу відповідно до законодавства.

Здійснює передбачені законодавством заходи щодо забезпечення соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких громадян похилого віку, учасників АТО, осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

Забезпечує виконання планів роботи райдержадміністрації з питань в межах своєї компетенції.

Відповідає за перебування в районі зарубіжних делегацій та районних делегацій за кордоном.

Координує роботу: управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, відділу культури і туризму райдержадміністрації, відділу у справах сім’ї,  молоді та спорту райдержадміністрації, служби у справах дітей райдержадміністрації; санітарно-епідеміологічної станції в районі, центральної районної лікарні, районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бердичівського району, Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації, Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Співпрацює: з організаціями УТОГу, УТОСу, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, Фондом соціального страхування від тимчасової втрати працездатності, засобами масової інформації різних форм власності, об'єднаним військовим комісаріатом.

Здійснює керівництво роботою:комісії по розгляду заяв і скарг громадян щодо виплати заборгованості по пільгах і компенсаціях потерпілим від аварії на ЧАЕС, з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, стипендій, пенсій та інших соціальних виплат, з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, районної комісіїпо розгляду питань, пов’язаних із призначенням усіх видів соціальної допомоги та надання пільг окремим категоріям громадян,координаційної ради по боротьбі з туберкульозом, комісії по прийманню і розподілу гуманітарної допомоги, призовної комісії, комісії надзвичайної протиепідемічної, конкурсної комісії, комісії з питань визначення видів та обсягів робіт з капітального ремонту будинків особам, які користуються пільгами, атестаційної комісії, районної ради по роботі з кадрами, спостережну комісію,робочої групи з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення,  районної робочої групи з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення, комітету доступності а інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, комісії з розгляду, оформлення документів для видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  та інших.

Сприяє діяльності координаційної ради з питань профілактики та боротьби з наркоманією, профілактики та боротьби зі СНІДом. Координує діяльність Товариства „Червоного Хреста", ради ветеранів війни і праці, Асоціації воїнів Афганістану, учасників Антитерористичної операції,  асоціації інвалідів.

Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

_________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови районної державної адміністрації

Димидюк Людмила Вікторівна

 

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку агропромислового комплексу та лісового господарства, в тому числі переробних і харчових підприємств, соціальної сфери села, координує діяльність відповідних органів щодо розвитку різних форм господарювання, перебудови - виробничих відносин на селі, продовольчої безпеки району, товарного ринку сільськогосподарської продукції.

Здійснює  реалізацію державної політики в галузі будівництва та промисловості.

Вносить пропозиції щодо розміщення, спеціалізації і розвитку сільськогосподарських підприємств та організацій.

Координує діяльність землевпорядних органів, подає пропозиції про використання коштів, що надходять у порядку відшкодування заподіяних втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Організовує роботу по здійсненню відповідно до законодавства контролю за правильним витрачанням коштів. Вносить пропозиції щодо доходів і видатків бюджету в межах, визначених законодавством. Готує для подання в установленому порядку пропозиції щодо складання проекту бюджету району. Вносить пропозиції щодо проекту нормативів відрахувань від регулюючих доходів, розмірів дотацій, дані про зміни і склад об'єктів, що підлягають фінансуванню та організовує складання балансу фінансових ресурсів.

Координує роботу по розробці прогнозів розвитку мережі закладів цих галузей та враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку.

Відповідає за виконання планів надходження до бюджету, раціональне використання бюджетних коштів.

Відає питаннями роботи всіх ланок агропромислового комплексу з питань виробництва сільськогосподарської продукції.

Вирішує проблеми, пов'язані із забезпеченням стабільної роботи галузей агропромислового комплексу, координує діяльність відповідних органів щодо розвитку різних форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, продовольчого забезпечення населення.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку лісового господарства.

За участю першого заступника спільно з державними структурами координує вирішення на території району питання збалансованого економічного і соціального розвитку території. Організовує роботу по складанню балансів по ефективному використанню трудових ресурсів, обліку і звітності на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності.

Розглядає та погоджує подані підприємствами, установами та організаціями проекти планів і заходів, які пов'язані з обслуговуванням населення або можуть призвести до зміни екологічної, демографічної ситуації та інших наслідків. Забезпечує розроблення пропозицій щодо обсягів продукції (робіт, послуг), які підлягають поставці для потреб області і району. За участю першого заступника вносить пропозиції для розроблення проектів програми соціального і економічного розвитку району, а також до проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей господарства.

Контролює фінансово-економічний стан підприємств району.

Веде контроль за економічними показниками промислових та сільськогосподарських підприємств.

Проводить в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності. Здійснює контроль за виконанням підприємствами, установами й організаціями зобов'язань щодо платежів до державного, місцевого бюджетів та позабюджетних фондів.

Контролює діяльність переробних, торговельних підприємств та підприємств побутового обслуговування населення. Вирішує за погодженням із головою районної державної адміністрації питання квотування, ліцензування та вивезення продукції за межі району, бартерного обліку.

Здійснює контроль за реалізацією державних гарантій у сфері праці, організовує розроблення, затвердження та виконання перспективних і поточних територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття. Бере участь у веденні колективних переговорів та в укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів.

Вирішує   проблеми,   пов'язані   із   забезпеченням   стабільної   роботи промисловості, транспорту, електро- та поштового зв'язку, підприємств і організацій паливно-енергетичного комплексу, збалансованого їх розвитку в районі.

Бере участь у розробленні та реалізації цільових комплексних програм, спрямованих на покращення виробництва і соціальної інфраструктури, сприяє розширенню зв'язків та налагодженню ділового партнерства між підприємствами району, області.

Вносить пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку промислового потенціалу району, впровадження нових технологій, в тому числі ресурсо- і енергозберігаючих. Сприяє створенню спільних підприємств, в тому числі з іноземними інвестиціями, розвитку малого бізнесу, виставкової діяльності в районі, відносин між регіонами у виробничій сфері.

Вносить пропозиції щодо удосконалення системи управління при переході до ринкових умов господарювання.

Погоджує питання формування державного замовлення, прогнозів розвитку галузей та розміщення нових підприємств, спеціалізацію діючих виробничих потужностей. Бере участь у визначенні напрямків та здійсненні поетапної приватизації і роздержавлення господарських об'єктів.

Координує роботу по управлінню корпоративними правами промислових підприємств, транспорту, енергетики та зв'язку, акції яких належать державі.

Бере участь у визначенні напрямків реформування промислових підприємств при банкрутстві. Сприяє їх реструктуризації і при необхідності -перепрофілюванню.

Координує діяльність відділів, управлінь, об'єднань, підприємств і організацій з питань роботи галузей промисловості, сільського господарства, економіки, енергетики, транспорту та зв'язку, пріоритетних напрямів науково-технічної діяльності, охорони праці, виробництва товарів народного споживання.

Координує роботу управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації: відділу економічного розвитку і торгівлі, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділу будівництва та архітектури, відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та надзвичайних ситуацій, Центру надання адміністративних послуг. Здійснює інформування населення про можливість виникнення екологічно небезпечних аварій та ситуацій, стан природного навколишнього середовища, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення. Вносить пропозиції в установленому порядку щодо призупинення або зупинення діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними законодавствам про охорону навколишнього середовища та санітарних правил.

Сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних наукових програм, програми інформатизації, впровадженню нових технологій по підвищенню технічного рівня виробництва і якості продукції, вирішенню технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції.

Контролює підприємницьку діяльність, державний реєстр та ліцензування, діяльність підприємств комунальної власності.

Організовує розроблення та реалізацію програм щодо раціонального використання, підвищення родючості ґрунтів, здійснює управління і державний контроль за використанням та охороною земель, рослинного і тваринного світу.

За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує взаємодію з Бердичівським міськрайонним відділом Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, міським відділом УМВС України в Житомирській області (з питань ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру).

Організовує роботу щодо ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, громадян.

Забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо економного витрачання енергоносіїв, своєчасних розрахунків за спожиті електроенергію, газ, інші енергоносії промисловими, комунальними споживачами, населенням, впровадження високоточних приладів обліку енергоносіїв підприємствами району.

Відає питаннями державного, господарського, кооперативного та індивідуального, промислового, житлового і цивільного будівництва. Організовує   виконання   програм   газифікації   населених   пунктів   району.

Узгоджує питання капітального будівництва в розрізі замовників, підрядників та джерел фінансування.

Бере участь у впровадженні в бюджетних та комунальних підприємствах енергозберігаючих технологій.

Забезпечує розроблення та затвердження правил забудови населених пунктів, контролює відповідно до законодавства питання охорони, реєстрації та використання пам'яток архітектури та містобудування.

Здійснює контроль за використанням державних капіталовкладень підприємствами і організаціями, що ведуть будівництво, контролює роботу комісій по прийманню в експлуатацію спорудженого житла та об'єктів соціально-культурного призначення. Організовує виконання програм та заходів природоохоронного спрямування. Контролює стан зберігання, переробки, утилізації і захоронення промислових, побутових та інших відходів, вирішує питання організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Здійснює контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла.

Відповідає за питання благоустрою і санітарного стану населених пунктів району. Вносить пропозиції щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях, використання та буріння артезіанських свердловин.

Залучає на договірних засадах підприємства, установи, організації до участі в розвитку житлово-комунального господарства. Координує питання впровадження в побут приладів обліку споживання газу, води і теплової енергії. Дбає про розширення зв'язків та налагодження ділового партнерства між підприємствами району по розвитку житлово-комунального господарства. Відає питаннями будівництва шляхів магістрального і загального призначення.

Забезпечує виконання планів роботи районної державної адміністрації з питань, що відносяться до його компетенції.

Сприяє і координує роботу: управління Держгеокадстру у Бердичівському районі,управління ветеринарної медицини,Міжрайонного управління водного господарства, державної інспекції сільського господарства в Житомирській області, фітосантарної інспекції,  аграрного ліцею, ТОВ «Бердичівхлібопродукт», управління статистики, спілок споживчих товариств району, товариств мисливців та рибалок, товариства „Кролівник", спілки бджолярів-любителів, ради сільськогосподарських підприємств, інших сільськогосподарських об'єднань, організацій, підприємств, будівельних, дорожньо-експлуатаційних підприємств, організацій і фірм по видобутку природного каменю і щебеневої продукції,районної екологічної інспекції,інспекції державного архітектурно-будівельного контролю  в Житомирській області, філії Бердичівський ДЕД ДП «Житомирський облавтодор», філії Бердичівський «Райавтодор», підприємства Райківської  виправної колонії № 73.

Здійснює керівництво комісіями: з питань водних та земельних відносин, з розвитку підприємництва та малого бізнесу, районного штабу з координації громадських формувань, з охорони громадського порядку, надзвичайної протиепізоотичної, з питань регулювання ринку продовольства, цін і доходів сільськогосподарських виробників, по підготовці господарств району до роботи в осінньо-зимовий період, безпеки дорожнього руху, запобіганню травматизму, з питань розрахунків за використані енергоносії.

Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

_________________________________________________

Керівник апарату районної державної адміністрації

Котнюк Лариса Анатоліївна

 

Очолює апарат районної державної адміністрації, організовує його роботу відповідно до вимог Положення про апарат районної державної адміністрації, Регламенту роботи райдержадміністрації. Підпорядкований безпосередньо голові райдержадміністрації, в у разі його відсутності - особі, яка виконує його обов’язки.

Відає питаннями організаційної роботи, дотримання законодавства з кадрової політики та державної служби.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в апараті райдержадміністрації та здійснює державний контроль за додержанням законодавства про державну таємницю на території району.

Забезпечує здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного, іншого забезпечення діяльності голови райдержадміністрації. Забезпечує реалізацію заходів щодо створення удосконалення системи управління. В установленому порядку бере участь у здійсненні організаційного та матеріально-технічного забезпечення виборів і референдумів.

Координує питання організаційного забезпечення та проведення перевірок виконання на території району вимог Конституції, законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій, виданих у межах їх повноважень, керівниками підприємств, установ і організацій, одержаних від них інформацій з цих питань.

Спільно з іншими підрозділами районної державної адміністрації бере участь в аналізі суспільно-політичного, соціально-економічного становища в районі, підготовці пропозицій з цих питань голові районної державної адміністрації. Забезпечує налагодження та підтримання зв'язків районної державної адміністрації з відповідними органами інших районів, областей.

Відповідає за організацію своєчасного проходження та доведення до виконавців документів законодавчих і виконавчих органів вищого рівня, районної ради та держадміністрації, стан діловодства, контролю, розгляду заяв і звернень громадян. Відає питаннями навчання та підвищення кваліфікації працівників райдержадміністрації, відділів, управлінь, органів місцевого самоврядування.

Забезпечує інформування обласної державної адміністрації, аналіз стану фактичного виконання прийнятих розпоряджень. Готує висновки і пропозиції з питань адміністративно-територіального поділу, вносить пропозиції про нагородження державними нагородами та заохочення районною державною адміністрацією.

Відповідає разом із заступниками голови райдержадміністрації по галузях за виконання планів роботи райдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, організовує вивчення передбачених планами питань.

Контролює діяльність виконкомів сільських і селищної рад з питань здійснення делегованих повноважень, забезпечує аналіз прийнятих рішень, наказів керівників управлінь, відділів, інших підрозділів райдержадміністрації, актів підприємств, організацій і установ та їх відповідність законодавству. Відповідає за належний розгляд звернень громадян, перевірку стану цієї роботи відповідно до законодавства в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань нагородження, виконання Закону України „Про державні нагороди України”, вносить пропозиції щодо встановлення державних нагород, удосконалення нагородного законодавства.

Відповідно до чинного законодавства організаційно забезпечує проведення в районі виборів народних депутатів України, місцевих виборів, референдумів.

Забезпечує належний розгляд звернень громадян, перевірку стану цієї роботи відповідно до законодавства в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях.

Забезпечує програмно-технічну підтримку веб-сайту районної державної адміністрації у мережі Інтернет.

Організовує, координує та контролює роботу структурних підрозділів та спеціалістів апарату районної державної адміністрації та архівного сектору райдержадміністрації, співпрацює та координує діяльність райдержадміністрації з міськрайонним управлінням юстиції щодо державної реєстрації розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Організовує роботу колегії районної державної адміністрації.

Очолює комісії: експертну, по перевірці наявності печаток і штампів   райдержадміністрації та інших.

         Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

_____________________________________________________________________

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"