Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

   

 

УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

12.08.2015                                                                                         №  150

 

Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

 

Відповідно до ст. 6, 13 Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» (зі змінами):

 

1. Визначити уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації головного спеціаліста юридичного відділу апарату райдержадміністрації Слєсаренко Олену Анатоліївну.

 

2. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у новій редакції (додається).

 

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації внести відповідні зміни до положень про уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції.

 

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 08.01.2014 року № 8 «Про затвердження положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції» (зі змінами).

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Котнюк Л.А.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                          Е.Томашевський

 

 

 

 

 

 

Затверджено

розпорядження голови

райдержадміністрації

12.08.2015 № 150

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

в Бердичівській районній державній адміністрації

 

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством за розпорядженням голови Бердичівської районної державної адміністрації у апараті райдержадміністрації.

 

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”.

 

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

 

Уповноважена особа підзвітна голові Бердичівської районної державної адміністрації, підзвітна і підконтрольна Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики.

 

4. Основними завданнями Уповноваженої особи є:

 

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

 

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

 

3) участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

 

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

 

5) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

 

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

 

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

 

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

 

2) надає іншим структурним підрозділам Бердичівської районної державної адміністрації та її окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

 

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Бердичівської районної державної адміністрації, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;

 

4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

 

5) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Бердичівської райдержадміністрації, інформує в установленому порядку про такі факти голову Бердичівської районної державної адміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

 

6) веде облік працівників Бердичівської районної державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

 

7) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

 

8) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Бердичівської районної державної адміністрації до вчинення корупційних правопорушень;

 

9) повідомляє у письмовій формі голові Бердичівської районної державної адміністрації, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Бердичівської районної державної адміністрації.

 

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

 

1) отримувати від інших структурних підрозділів Бердичівської районної державної адміністрації інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

 

2) отримувати від працівників Бердичівської районної державної адміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

 

3) ініціювати перед головою Бердичівської районної державної адміністрації питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

 

8. Уповноважена особа проводить або бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

 

Уповноважена особа Бердичівської районної державної адміністрації під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій Бердичівської районної державної адміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

 

9. Уповноважена особа Бердичівської районної державної адміністрації може залучатися до проведення:

 

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються в Бердичівської районної державної адміністрації, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

 

2) внутрішнього аудиту органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

 

11. Керівництво Бердичівської районної державної адміністрації сприяє створенню умов для виконання на належному рівні Уповноваженою особою покладених на неї завдань.

 

12. Координація, затвердження планів роботи та методичне забезпечення діяльності уповноважених осіб здійснюється Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

______________________________________________________________

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"