Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Центр надання адміністративних послуг
Податкова інформує
Реагування на критику
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

За діяльність без державної реєстрації передбачена відповідальність

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Порядокствореннядержавноїреєстрації, діяльності, реорганізаціїталіквідаціїсуб’єктівпідприємництваокремихорганізаційнихформвизначаєтьсяГКУтаіншимизаконами.

Щодогромадянтаюридичнихосіб, дляякихпідприємницькадіяльністьнеєосновною, положенняГКУпоширюютьсянатучастинуїхдіяльності, яказасвоїмхарактеромєпідприємницькою.

Звертаємоувагу, щопровадженнягосподарськоїдіяльностібездержавноїреєстраціїяксуб’єктагосподарюванняабобезодержанняліцензіїнапровадженняпевноговидугосподарськоїдіяльності, щопідлягаєліцензуваннювідповіднодозакону, чиздійсненнятакихвидівгосподарськоїдіяльностізпорушеннямумовліцензування, атаксамобезодержаннядозволу, іншогодокументадозвільногохарактеру, якщойогоодержанняпередбаченезаконом (крімвипадківзастосуванняпринципумовчазноїзгоди) - тягнезасобоюнакладенняштрафувідоднієїтисячідодвохтисячнеоподатковуванихмінімумівдоходів (тобтовід 17000 до 34000 грн) громадянзконфіскацієювиготовленоїпродукції, знарядьвиробництва, сировиниігрошей, одержанихвнаслідоквчиненняцьогоадміністративногоправопорушення, чибезтакої.

Діївчиненіособою, якупротягомрокубулопідданоадміністративномустягненнюзатакесамеправопорушення, абопов’язанізотриманнямдоходуувеликихрозмірах - тягнутьзасобоюнакладенняштрафувіддвохтисячдоп’ятитисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян (тобтовід 34000 до 85000 грн) зконфіскацієювиготовленоїпродукції, знарядьвиробництва, сировиниігрошей, одержанихвнаслідоквчиненняцьогоадміністративногоправопорушення.

Наданнясуб’єктомгосподарюваннядозвільномуоргануабоадміністраторунедостовірноїінформаціїщодовідповідностіматеріально-технічноїбазивимогамзаконодавства - тягнезасобоюнакладенняштрафувідоднієїтисячідодвохтисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян (тобтовід 17000 до 34000 грн). Відповідальністьзапорушенняпорядкупровадженнягосподарськоїдіяльностівизначенастаттею 164 КодексуУкраїнипроадміністративніправопорушення (іззмінами, внесенимиЗакономУкраїнивід 02.03.2015 № 222-VIII, якінабраличинностіз  28.06.2015 року).

Бердичівська ОДПІ

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"