Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Центр надання адміністративних послуг
Податкова інформує
Реагування на критику
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

Про реалізацію прав людини – у фіскальній службі

ОднимзосновнихпринципівдіяльностіорганівДФСєзабезпеченнядодержаннятаможливостіреалізаціїправісвободгромадян, атакожгарантуваннязаконностітаправопорядкувсистеміоподаткування.

Конституційна вимога додержання законів є обов'язковою для всіх і є основою державної дисципліни, необхідним елементом трудових, службових правовідносин.

Ефек­тивнофункціонуватиівиконуватизавданнязісправлянняпо­датківізборів (обов'язковихплатежів), єдиноговнеску, митнихплатежіворганиДФСможутьтількизаумови, щовсяїхдіяльністьздійснюєтьсявумовахзаконності, тобтометодамиіспособами, передбаченимизаконом.

Зметоюреалізаціїтаохорониправлюдиниісуспільствадержаваздійснюєправоохороннудіяльність, створюючидляцьогоспеціальноуповноваженіправоохоронніоргани, утомучисліорганиподатковоїміліціївскладіДФС. Предметом правоохоронної діяльності Державної фіскальної служби України є зміцнення законності, правопо­рядку та фінансово-бюджетної дисципліни при реалізації пода­ткової та митної політики держави.

СистемаоподаткуваннявУкраїнізабезпечуєдоста­тнійобсягнадходженьподатківдлябюджетівусіхрівнів, ефе­ктивнефінансуванняекономікидержави, справедливийпідхіддооподаткуваннявсіхкатегорійплатників, атакожстворенняумовдляподальшоїінтеграціїУкраїниусвітовеспівтовариство. Особливе місце у виконанні таких завдань належить у першу чергу органам ДФС, які забезпечують фінансовий інте­рес держави у сфері сплати податків, зборів, єдиного внеску та митних платежів шляхом здійснення контролю за дотриманням податкового та митного законодавства, боротьби з податковими та митними правопорушеннями та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили правопорушення в системі оподаткування.

Основним правовим актом, що регламентує систему оподат­кування в Україні, є Конституція України. Стаття 67 Конститу­ції України серед інших обов'язків громадян України називає також сплату податків і зборів у порядку та розмірах, встанов­лених законом.

 

                                                        Інформаційно-комунікаційний сектор Бердичівської ОДПІ

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"