Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
Паспорти бюджетної програми
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

Про реалізацію прав людини – у фіскальній службі

ОднимзосновнихпринципівдіяльностіорганівДФСєзабезпеченнядодержаннятаможливостіреалізаціїправісвободгромадян, атакожгарантуваннязаконностітаправопорядкувсистеміоподаткування.

Конституційна вимога додержання законів є обов'язковою для всіх і є основою державної дисципліни, необхідним елементом трудових, службових правовідносин.

Ефек­тивнофункціонуватиівиконуватизавданнязісправлянняпо­датківізборів (обов'язковихплатежів), єдиноговнеску, митнихплатежіворганиДФСможутьтількизаумови, щовсяїхдіяльністьздійснюєтьсявумовахзаконності, тобтометодамиіспособами, передбаченимизаконом.

Зметоюреалізаціїтаохорониправлюдиниісуспільствадержаваздійснюєправоохороннудіяльність, створюючидляцьогоспеціальноуповноваженіправоохоронніоргани, утомучисліорганиподатковоїміліціївскладіДФС. Предметом правоохоронної діяльності Державної фіскальної служби України є зміцнення законності, правопо­рядку та фінансово-бюджетної дисципліни при реалізації пода­ткової та митної політики держави.

СистемаоподаткуваннявУкраїнізабезпечуєдоста­тнійобсягнадходженьподатківдлябюджетівусіхрівнів, ефе­ктивнефінансуванняекономікидержави, справедливийпідхіддооподаткуваннявсіхкатегорійплатників, атакожстворенняумовдляподальшоїінтеграціїУкраїниусвітовеспівтовариство. Особливе місце у виконанні таких завдань належить у першу чергу органам ДФС, які забезпечують фінансовий інте­рес держави у сфері сплати податків, зборів, єдиного внеску та митних платежів шляхом здійснення контролю за дотриманням податкового та митного законодавства, боротьби з податковими та митними правопорушеннями та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили правопорушення в системі оподаткування.

Основним правовим актом, що регламентує систему оподат­кування в Україні, є Конституція України. Стаття 67 Конститу­ції України серед інших обов'язків громадян України називає також сплату податків і зборів у порядку та розмірах, встанов­лених законом.

 

                                                        Інформаційно-комунікаційний сектор Бердичівської ОДПІ

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"