Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА

(БІЗНЕС-ПЛАН)

для участі в кредитній програмі

підтримки соціальних підприємств

 

Заповнена аплікаційна форма разом з додатками та іншими документами (якщо необхідно)мають бути надіслані на електронну адресу: vnazaruk@wnisef.org

 

Основні вимоги до аплікаційної форми (бізнес – плану):

1.  Аплікаційна форма (бізнес-план) кредитного проекту - це підготовлений потенційним  позичальником (юридичною особою / фізичною особою – підприємцем, чистий дохід яких за останній календарний рік не має перевищувати 80 млн. грн.) документ, який містить цілі, завдання та засоби їх досягнення як на найближчий час, так і на перспективу, з відповідними розрахунками, що підтверджують потребу позичальника в кредитних коштах, економічний ефект від реалізації кредитного проекту, а також можливість виконання зобов’язань за кредитним договором.

2. Бізнес-план підписується керівником юридичної особи-позичальника, її головним бухгалтером та при необхідності іншими посадовими особами  / фізичною особою - підприємцем, що можуть бути притягнені до відповідальності згідно з чинним законодавством України за недостовірність наведеної в бізнес-плані інформації, розрахунків, тощо.

            3.  Бізнес-план має бути скріплений печаткою позичальника на останній сторінці з тильного боку. Додатки до бізнес-плану, що містять допоміжну інформацію (графіки, наукові, маркетингові дослідження чи публікації тощо) можуть бути надані в окремих примірниках, які оформлюються аналогічно.

            4. В бізнес-плані подається інформація, яка характеризує виробничо-господарську діяльність підприємства з моменту його заснування, як в цілому, так і за структурними одиницями, та висвітлюються стратегічні питання розвитку підприємства на довгострокову перспективу.

            5. До бізнес-плану додаються контракти на купівлю товарно-матеріальних цінностей (послуг) та контракти на реалізацію продукції (послуг).

1. Загальна інформація

 

Повна назва заявника

     

Фактична адреса заявника

     

Юридична адреса, номер та дата державної реєстрації

     

Юридичний статус заявника:

     

Контактна особа

     

Електронна пошта

     

Телефон

     

Мобільний телефон

     

Керівник заявника                     (ПІБ, посада)

     

Кількість працівників

     

 

Чому Ви вважаєте свою організацію соціальним підприємством? Опишіть коротко історію своєї діяльності, належність підприємства до певної галузі, коротка історія бізнесу підприємства, строк роботи в цій галузі, постійні та тимчасові зв’язки та ділова репутація підприємства, майновий стан підприємства, характеристика земельної ділянки,  виробничих площ, та основних засобів, їх змін, умов використання, наявність транспортної інфраструктури, складських приміщень, шляхів сполучення, акредитація на митниці).

     

 

Відповідність критеріям соціального підприємства:

(Вкажіть, будь ласка, у яких офіційних документах підприємства  записані)

  1. 1)Соціальна мета

     

  1. 2)Розподіл прибутку у відсотках

     

 

 

 

2. Юридичний статус підприємства

 

Яка організаційно-правова форма діяльності вашого соціального підприємства (структура органів управління, організаційна структура підприємства з визначенням холдингових, дочірніх і спільних компаній, в створенні яких бере участь підприємство, обґрунтування організаційно-правової форми та перспектив її подальшої зміни (у разі, якщо позичальник має такі наміри), стан приватизації, юридична адреса та контактні телефони реєстраторів (для акціонерних товариств)?

     

 

3. Мета та актуальність проекту

 

Стислий опис запропонованого проекту/бізнесу:

(Опишіть, будь ласка, проект, мету та актуальність проекту, його фінансову та організаційну схему, технічні, інституційні та економічні аспекти проекту,  комерційну ідею, соціальну мету, на досягнення якої спрямовано діяльність Вашого соціального підприємства)

  1. 3)Комерційна  ідея (до 1000 знаків)

     

 

  1. 4)Соціальна мета (до 1000 знаків)

     

 

4.Маркетинг

 

Будь-ласка, вкажіть, який регіон (місто, село чи область) ваш проект/бізнес покриватиме.

     

 

Опишіть продукт/ послугу, які плануєте виготовляти (сучасний стан галузі, існуючі тенденції змін та прогноз наслідків для конкурентоспроможності підприємства та проектної продукції, державне регулювання галузі та їх переваги перед конкурентами).

     

 

Сегментація ринку (хто буде основним покупцем продукту/послуги у кількісних  показниках,характеристика товарного асортименту продукції, аналіз ринку ресурсів (сировини, матеріалів) та  постачальників, строк зв’язку їх з даним підприємством, його стійкість та сталість, місце позичальника на ринку товарів та послуг, маркетингові дослідження щодо споживчої цінності продукції та послуг, аналіз конкурентів (їх становище відповідно даного підприємства, їх стратегії розвитку та частки на ринку в динаміці останніх років та найближчого майбутнього, аналіз конкурентоспроможності запланованої продукції у порівнянні з еталоном, ідеальним товаром або найкращим представником даного класу (виду) продукції  конкурентів вітчизняних та іноземних, аналіз ринку збуту, його динаміка та майбутні перспективи, характеристика потенційних споживачів продукції, існуючі та перспективні умови реалізації продукції  (передоплата, оплата по факту, оплата  в розстрочку тощо)), маркетингова товарна та асортиментна політика просування та реалізації продукції?

     

 

 

Основні канали розповсюдження (продажу) продукту/ послуги

     

 

Цільова аудиторія, що отримає вигоду від втілення проекту. Якщо можливо, вкажіть кількісні показники соціального впливу проекту

     

 

5.Виробничий план

Опишіть, будь ласка,  відомості про технологічний процес на підприємстві, відповідність діючих технологій сучасним вимогам, забезпеченість машинами та обладнанням з зазначенням їх кількості  та терміну експлуатації, додаткова потреба в виробничих потужностях, заходи щодо модернізації виробництва  та закупівлі нового обладнання (при необхідності). Якщо ці заходи передбачається здійснити за рахунок кредиту, то обґрунтовується необхідність та доцільність здійснення цих заходів, порівнюються пропозиції різних фірм виробників,             схеми виробничих потоків, структура матеріальних витрат по кожному виду продукції, обґрунтування та розрахунки її виробничої собівартості, обсяги та собівартість виробництва продукції (показники виробництва основних видів продукції за звітний період та прогноз на період реалізації проекту), заходи по вдосконаленню виробничого процесу на підприємстві на основі прогресивної техніки та технології.

 

 

6.Менеджмент

 

Опишіть, будь ласка, забезпеченість підприємства робочою силою (а саме: виробничий персонал та його кваліфікація, інженерно-технічний персонал та його кваліфікація, адміністративний персонал та його кваліфікація, умови праці та діюча система оплати праці, механізм стимулювання, заходи щодо вдосконалення системи оплати праці, модель моніторингу фінансової діяльності)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Фінансовий план

Опишіть, будь ласка, політику ціноутворення, розрахунок постійних та  змінних витрат, розрахунок собівартості продукції та послуг, прогнозні показники балансу підприємства, обґрунтування фінансування кредитного проекту та джерела його отримання (в тому числі кредит банку), етапність впровадження проекту, джерела покриття витрат, обґрунтування необхідного рівня забезпечення обіговими коштами та виробничими запасами по періодах впровадження проекту, окупність проекту при різних умовах реалізації, як при очікуваних (прогнозних) умовах, так і в припущенні, що вартість сировини, інші витрати будуть максимальні, а ціна готової продукції буде мінімальна, умови залучення і використання фінансових ресурсів з усіх джерел, опис механізму погашення кредиту, визначення та оцінка можливих ризиків, заходи по їх запобіганню, механізм страхування ризиків, характеристика предметів застави з обґрунтуванням можливості їх реалізації, поточної і прогнозованої ліквідності, розрахунок окупності кредитного проекту, рух грошових коштів та очікуваних доходів  з помісячною розбивкою, постатейний баланс доходів та витрат з помісячною розбивкою, фінансовий результат від здійснення проекту, помісячний графік випуску та реалізації продукції та отримання доходів, графік погашення кредиту та сплати відсотків, виходячи з балансу доходів та витрат.

     

 

8. Звітування перед Фондом

 

Опишіть, будь ласка, яким чином Ви плануєте звітувати про соціальну складову Вашого проекту? Які показники та підтверджуючі документи будете використовувати для щоквартального звіту Програмі соціальних інвестицій

     

 

 

 

 

Miсяць 1

Miсяць 2

Miсяць 3

………

Miсяць 11

Miсяць 12

 

 

 

 

 

 

 

1.Обсяги Продажу                           (у фiзичних одиницях)

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

  - Група/Продукт 1

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

  - Група/Продукт 2

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 

 

 

 

 

 

 

2.Оборот (у гривнях)

 -  

 -  

 -  

 -   

 -  

 -  

 

 

 

 

 

 

 

3.Витрати

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

ФОП

 

 

 

 

 

 

Матерiали/товари

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

Оренда

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

Комунальнi витрати

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

Iншi основнi групи витрат

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 

4.Прибуток до податкiв та виплат процентiв

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 

 

 

 

 

 

 

Податки

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

Проценти

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

Виплата кредиту

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 

 

 

 

 

 

 

Остаточний Грошовий Потiк

 

 

 

 

 

 

Таблицю грошових потоків можна заповнювати і подавати в електронній таблиці             (MSExcel)

 

Додайте до заповненої аплікаційної форми (бізнес – плану) додатки (якщо необхідно) та надішліть її електронною поштою на адресу vnazaruk@wnisef.org

 

Перелік додатків, які можуть бути потрібними/ корисними при розгляді аплікаційної форми:

  • Реєстраційні документи юридичної особи чи ФОП
  • Фотокартки приміщень, території, обладнання, тощо
  • Фінансові звіти за останні 5 кварталів
  • Сканкопії угод з громадськими організаціями/ благодійними фондами, які отримують користь від соціального підприємства
  • Копії нагород, відзнак, які ви отримали за вирішення соціальних проблем в громаді
  • Інші документи, які характеризують вашу платоспроможність, соціальну спрямованість, професійність.

 

Фахівці Фонду розглянуть Вашу аплікаційну форму протягом 10 робочих днів. У випадку позитивного рішення, вам буде наданий рекомендаційний лист та перелік банків-партнерів, до яких можна звернутися за пільговим кредитом.

Увага! Наданий лист-погодження не гарантує вам отримання пільгового кредиту, оскільки банк-партнер здійснює перевірку позичальника на загальних підставах.

 

 

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ В ПРОГРАМІ

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"