Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
Паспорти бюджетної програми
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Додаток       

                                                                           до рішення обласної ради

                                               від                   №                                                        

 

 

ПОРЯДОК

формування і використання коштів обласного бюджету, що  спрямовуються для надання пільгових кредитів  індивідуальним сільським забудовникам

 

        1. Порядок формування і використання коштів обласного бюджету,                що спрямовуються для надання пільгових  кредитів індивідуальним сільським забудовникам розроблений відповідно до Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 №1211 (із змінами), Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам житла на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1998  №1597 (із змінами), Регіональних правил надання, використання та погашення довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам, які надаються комунальним підприємством «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Житомирської обласної ради, затверджених рішенням від 20.11.14 № 1361 сесії 28 Житомирської обласної ради (зі змінами), Програми  розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням   обласної ради від ___________ №____                            (далі – Порядок).

 

2. Порядок визначає механізм формування і використання коштів, передбачених в обласному (місцевому) бюджеті на виконання  Програми  розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на                  2016-2020 роки,  в частині підтримки індивідуального житлового будівництва на селі шляхом надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам.

 

3. Головним розпорядником коштів, що виділяються з обласного бюджету є управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, одержувачем бюджетних коштів є комунальне підприємство «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Житомирської обласної ради (далі - Фонд).

 

4. Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фонду можуть бути громадяни України, які проживають, будують об’єкти кредитування в сільській місцевості, в селах, селищах та містах (крім міст обласного значення) і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, переробних та обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, фермерських господарствах, у фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, а також в соціальній сфері, навчальних закладах, закладах культури, охорони здоров’я, правопорядку, зв’язку, інших господарських формуваннях незалежно від форм власності, розташованих в межах району, ФО – приватні підприємці, а також сільські пенсіонери                (далі – індивідуальні забудовники), відповідно до умов Регіональних правил надання, використання та погашення довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам, які надаються комунальним підприємством «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Житомирської обласної ради, затверджених рішенням від 20.11.14 №1361 сесії 28 Житомирської обласної ради (зі змінами).

 

5. Кредити надаються індивідуальним сільським забудовникам                     за рахунок кредитних ресурсів Фонду для фінансування спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, добудови незавершених житлових будинків, спорудження інженерних мереж, підключення їх  до існуючих комунікацій, придбання незавершеного будівництвом житла  за результатами оцінки, проведеної відповідно до законодавства, придбання готового житла за результатами оцінки, проведеної відповідно до законодавства, спорудження господарських приміщень, проведення реконструкції (ремонту) житла.

 

6. Для контролю за правильністю та ефективністю використання коштів обласного бюджету, з метою актуалізації, внесення змін до                  програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі                        та погодження розподілу (використання) коштів розпорядженням голови облдержадміністрації утворюється координаційна робоча група.

 

7. Кошти Фонду формуються за рахунок:

- коштів державного бюджету,   

- коштів місцевих бюджетів, у т.ч. обласного,

- залучених на договірних засадах для житлового будівництва коштів підприємств, установ, організацій,

- інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

 

8. При складанні проекту обласногобюджету Фондом визначається потреба у коштах для пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників. Обґрунтовані  пропозиції щодо обсягів коштів, необхідних для цього виду кредитування, в установленому порядку подаються управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації для подальшого внесення обласній державній адміністрації та обласній раді.

 

9. Департамент фінансів облдержадміністрації під час складання проекту обласного бюджету на основі розрахунків, поданих управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації, передбачає обсяги коштів для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам                 з виділенням їх у бюджетній класифікації окремим рядком.

 

 

10. Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми позичальник подає до Фонду документи, відповідно до вимог  Регіональних правил надання, використання та погашення довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам, які надаються комунальним підприємством «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Житомирської обласної ради,                 затверджених рішенням від 20.11.14 № 1361 сесії 28 Житомирської обласної ради (зі змінами), Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених Постановою КМУ                                 від 05.10.98 № 1597 (зі змінами).

 

11. Позичальник несе відповідальність за достовірність поданих даних. У разі надання позичальником недостовірних даних у документах для отримання кредиту, до нього застосовуються санкції,  визначені законодавством.

 

12. На підставі поданих позичальником документів Фондом робиться висновок про можливість надання позичальнику пільгового довгострокового кредиту.

У разі позитивного висновку, Фондом на засідання координаційної робочої групи виноситься відповідна пропозиція щодо надання кредиту в розрізі кожного позичальника.

Засідання координаційної робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

Рішення приймається на засіданні групи відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 Прийняте координаційною робочою групою рішення оформляється відповідним протоколом, який підписується всіма присутніми членами групи та є підставою для укладання з позичальником кредитної угоди (договору).

 

13. У разі прийняття рішення про відмову у наданні кредиту Фонд в місячний термін у письмовій формі повідомляє про це індивідуального забудовника з обґрунтуванням причин відмови.

 

14. Згідно з Розподілом коштів, затвердженим керівником (заступником керівника) координаційної робочої групи та укладеною кредитною угодою (договором) Фонд через регіональне відділення Державного казначейства перераховує кошти на поточні рахунки, відкриті індивідуальними забудовниками в банках.

 

15. Реєстрація та облік операцій, що пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (із змінами) зареєстрованого                         в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів   в органах Державної казначейської служби України (зі змінами), затверджених наказом Міністерства  фінансів України від 02.03.2012 № 309 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України   від 20 березня 2012 року              за № 419/20732.

 

16. Погашені позичальниками кредитні кошти повертаються Фондом на відповідні рахунки обласного (місцевого) бюджету протягом визначеного законодавством періоду.

 

17. Кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок обласного бюджету зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в територіальному органу Державного казначейства, з подальшим спрямуванням на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі.

 

18. Надання та повернення довгострокових пільгових кредитів, а також оформлення кредитних, іпотечних та інших угод (договорів) з позичальниками здійснюється Фондом відповідно до діючого законодавства.

 

19. Використання коштів інших місцевих бюджетів, виділених на пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників                    (програма «Власний дім»), здійснюється відповідно до цього Порядку.

 

20. Витрати Фонду (утримання апарату), пов’язанні з наданням та обслуговуванням довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам та за іншими напрямами діяльності, фінансуються щороку відповідно до затвердженого облдержадміністрацією та/або обласною радою кошторису за рахунок коштів, що надходять від сплати відсотків (пені) за користування кредитами, наданими за рахунок обласного бюджету та інших джерел фінансування.

Недостатність коштів на утримання Фонду може компенсуватися з обласного бюджету.

Втрати Фонду, що виникли внаслідок недоотримання відсотків через надання безвідсоткових пільгових кредитів багатодітним сім’ям можуть компенсуватися Фонду з обласного бюджету в межах визначених втрат.

 

21. Контроль за виконанням заходів і завдань Програми та цього Порядку здійснює комунальне підприємство "Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" Житомирської обласної ради.

22. Оформлення, облік та контроль за здійсненням операцій з видачі             та погашення кредитів здійснюється згідно із законодавством.

 

 

23. З метою оперативного інформування керівництва обласної ради та  облдержадміністрації про хід виконання Програми Фондом щоквартально,             до 10 числа наступного місяця, подається до управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації інформація про обсяги кредитування індивідуальних сільських забудовників та використання бюджетних коштів, отриманих для надання пільгових кредитів.

 

24. Складання та подання фінансово-бюджетної та іншої звітності             про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

25. Контроль за цільовим та  ефективним витрачанням коштів обласного бюджету здійснюються   згідно з чинним законодавством.

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                          В.В. Ширма

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"