Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
Паспорти бюджетної програми
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

проведення  конкурсу з визначення суб”єктів

господарювання агропромислового комплексу

 для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів

 

На виконання Порядку використання коштів, передбачених                                 у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів                                          в агропромисловому комплексі   шляхом здешевлення кредитів постановою Кабінету Міністрів України  від 29 квітня 2015 року № 300 передбачено механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики                           у державному бюджеті за програмою  “Фінансова підтримка заходів                               в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів”,                           які спрямовуються суб”єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими  у національній валюті банківськими кредитами.

         Компенсація надається на конкурсній основі суб”єктам господарювання агропромислового комплексу – юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі –позичальники) за укладеними кредитними договорами за умови, що                    за користування кредитами та розмір плати за надання інших банківських послуг, пов”язаних з цим кредитом (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні                   послуги тощо),  не перевищує 30 відсотків річних.

         Компенсація надається у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами,                        за кредитами, залученими у минулому та поточному роках, відсотки                           за користування якими нараховані і сплачені у поточному році.

         Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами, залученими для покриття витрат, пов”язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв,                 та оплати послуг, пов”язаних  з виконанням ремонтних робіт, робіт (послуг)                з підготовки та обробки грунту, захисту рослин від хвороб  і шкідників, збирання врожаю.

         Компенсація не надається позичальникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають                   на стадії ліквідації або мають прострочену, більше ніж шість місяців, заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України              та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування,               що підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

         У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів припиняється надання позичальнику компенсації протягом поточного та наступного бюджетних періодів, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.

                Конкурсна комісія визначає суму компенсації для кожного позичальника в межах встановленого річного обсягу, видає позичальнику довідку про прийняте рішення конкурсної комісії щодо надання компенсації                          та включають його до реєстру позичальників, які мають право на                     отримання компенсації за кредитами. Форми довідки  та реєстру затверджує Мінагрополітики.

У разі відмови в наданні компенсації позичальнику надсилається                    у триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

Позичальники, які включені до реєстру позичальників, що мають право            на отримання компенсації за кредитами, подають до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом, копію платіжного документа, засвідченого банком-кредитором або обслуговуючим банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом  за відповідний період з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню позичальникуза рахунок бюджетних коштів,до департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації                    на підставі копії платіжного документа, складає та затверджує реєстр компенсаційних виплат і до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає його до Мінагрополітики. Форму реєстру затверджує Мінагрополітики.

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації на підставі рішення Мінагрополітики здійснює розподіл коштів між позичальниками пропорційно визначеній потребі в компенсації та подають реєстр позичальників і платіжні доручення на виплату компенсації до головних управлінь Казначейства, які здійснюють перерахування коштів на рахунки позичальників.

Під час прийняття рішення щодо надання компенсації перевага надається позичальникам:

у першу чергу – які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн.гривень;

у другу чергу – які провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби.

Конкурсна комісія розпочинає прийняття заявок на участь                       у конкурсі  та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення  про порядок та умови проведення конкурсу, а закінчують                за два робочих дні до початку проведення останнього засідання конкурсної комісії:

 м.Житомир, майдан С.П.Корольова 3/14, Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації  каб.218.

Конкурсна комісія розглядає подані позичальниками документи, необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку черговості                           їх реєстрації.

                Позичальники для отримання компенсації подають до конкурсної комісію заявку за встановленою Мінагрополітики формою і такі документи:

- копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;

- довідку про банківські реквізити позичальника;

- виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту;

- копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимогидо фінансової звітності” (додаток 1“Баланс”(Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід);

- довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів;

- копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі (для покриття витрат, пов”язаних                    із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини  та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки                             та обладнання, енергоносіїв, та оплати послуг, пов”язаних  з виконанням ремонтних робіт, робіт (послуг) з підготовки та обробки грунту, захисту рослин від хвороб  і шкідників, збирання врожаю).

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання,                              не розглядаються.

Реєстрація заявки та документів, що додаються до неї, проводиться                в день їх надходження.

Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються позичальнику у триденний строк після їх подання із зазначенням причин повернення.

Засідання конкурсної комісії відбудеться  22 липня 2015 року                      о 15 годині за адресою: м.Житомир, Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації каб.201.

В подальшому засідання конкурсної комісії буде проводитись                           у разі потреби. Останнє засідання конкурсної комісії проводиться                                10 грудня 2015 року.

 

 

Начальник управління АПР                                           Л.В.Димидюк

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"