Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
Паспорти бюджетної програми
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення районної ради

«Про встановлення тарифів на платні послуги комунального підприємства «Трудовий архів» Бердичівської районної ради»

 

  1. 1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Документи з особового складу ліквідованих підприємств та установ не мають наукової та історичної цінності і не підлягають передачі в державні архіви. Але вони мають соціальне значення для забезпечення соціального захисту громадян та підлягають зберіганню 75 років.

Враховуючи інтереси громадян також виникає потреба опрацювання питань налагодження діловодства та формування архіву діючих підприємств та установ. Отже виникає проблема збереження документів з особового складу як ліквідованих, так і діючих підприємницьких структур.

Асигнувань, які поступають з районного бюджету недостатньо для своєчасного приймання, концентрування та забезпечення вимог технологічного режиму гарантованого збереження соціально значимих архівних документів. Тому питання залучення додаткових коштів у теперішній час стає актуальним. Джерелом цих коштів для необхідного функціонування бюджетної установи є платні послуги.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1608 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» було встановлено перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів. Але законодавчими актами України тарифи на такі платні послуги не встановлені, тому є потреба чіткого визначення тарифів на надання зазначених послуг.

  1. 2.Цілі державного регулювання.

Ціль регуляторного акту - додаткове фінансування трудового архіву на заходи по забезпеченню нормативних умов зберігання соціально значущих документів з особового складу, необхідних для захисту законних прав та інтересів громадян. Дотримання принципів державної регуляторної політики, вдосконалення механізму справляння плати за зберігання та впорядкування документів підприємств, установ та організацій.

  1. 3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Досягнення встановленої цілі можливо було б здійснити шляхом наданням безкоштовних послуг підприємницьким структурам з питань формування архівів. Але цей альтернативний спосіб є неприйнятним тому, що з однієї сторони витрачається час працівників, який оплачується за рахунок бюджетних коштів, та з другої сторони, необхідне певне фінансування витрат на заходи по забезпеченню збереження документів.

Також дану проблему можна вирішити створюючи архіви безпосередньо на підприємствах, але цей спосіб є неприйнятним, оскільки, при ліквідації підприємств фінансування витрат на заходи по забезпеченню збереження документів припиняється.

Для поліпшення матеріально-технічної бази комунальногопідприємства «Трудовий архів» Бердичівської районної радипотрібне додаткове фінансування. Недостатність коштів у районному бюджеті не дозволяє додатково профінансувати видатки трудового архіву.Отже, єдиним джерелом додаткового фінансування є надання платних послуг комунальним підприємством «Трудовий архів» Бердичівської районної ради.

 

  1. 4.Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проблема буде розв’язана шляхом прийняття рішення районної ради «Про встановлення тарифів на платні послуги комунального підприємства «Трудовий архів» Бердичівської районної ради». Ціни будуть опубліковані на офіційному веб-сайті районної ради та у місцевій газеті, розміщені на інформаційних стендах та доведені до відома осіб, потенційних клієнтів.

  1. 5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Затвердження цін на роботи та послуги, що надаються комунальнимпідприємством «Трудовий архів» дозволить забезпечити належне упорядкування розмірів плати за виконання платних робіт та послуг згідно чинного законодавства, Отримані кошти будуть спрямовуватись на часткове покриття видатків установи щодо її функціонування, утримання і ремонт майна, зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток архівної системи.

  1. 6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Таблиця вигод та витрат

Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

1. Сфера   інтересів органів влади

Зменшення навантаження на районний   бюджет в частини фінансування трудового архіву

не передбачено

2. Сфера інтересів суб’єктів господарювання

якісне та вчасне   науково-технічне опрацювання документів, які   здаються на зберігання до трудового архіву, що сприятиме збереженню документів та   унеможливить їх втрату. Встановлення   чіткої ціни на послуги по прийманню документів.

додаткові фінансові витрати,   які є меншими за розміром, у порівнянні з витрати на створення архіву на   підприємстві.

3.Сфера інтересів   громадян

Забезпечення законних інтересів у   наданніінформації

витрати на оплату послуг по   підготовці архівних довідок

  1. 7.Строк дії регуляторного акта.

Строк дії даного регуляторного акту встановлюється на необмежений термін. В разі змін в діючому законодавстві до регуляторного акту будуть вноситись відповідні зміни.

8. Показники результативності регуляторного акта

У процесі впровадження та дії регуляторного акта будуть вивчатись показники:

-  сума надходжень плати за послуги комунального підприємства;

-  кількість справ з особового складу, які находяться на збереженні у трудовому архіві.

  1. 9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності. Повторне відстеження буде здійснене через рік після вступу у дію регуляторного акта. Періодичні відстеження будуть здійснюватись раз на три роки.

 

 

В.о. начальника відділу

економічного розвитку і торгівлі                                                 А.О. Волянська

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"