Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
Паспорти бюджетної програми
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Стратегія Програм територіального співробітництва країн Східного партнерства

Зміст

1.

Вступ ..................................................................................................................................................................... 2

2.

Цілі........................................................................................................................................................................ 2

3.

Географія ............................................................................................................................................................. 2

4.

Пріоритети, оперативні завдання і можливі напрямки спільної діяльності .................................................. 3

5.

Цільові групи ....................................................................................................................................................... 5

6.

Схеми фінансування ........................................................................................................................................... 6

7.

Принципи управління програмами ................................................................................................................... 6

7.1.

Спільні операційні програми .................................................................................................................... 6

7.2.

Спільний керуючий комітет ....................................................................................................................... 6

7.3.

Адміністратор програми ............................................................................................................................ 7

8.

Строки .................................................................................................................................................................. 8

9.

Програма сприяння територіальному співробітництву країн Східного партнерства ................................... 8

2

1.

ВСТУП

У Спільному комюніке «Нова відповідь на зміни у країнах

-сусідах» від 25 травня 2011 р.1 підкреслено

значення транскордонного співробітництва країн Східного партнерства як один з інструментів подолання

економічної нерівності регіонів та підвищення якості життя на засадах сталого розвитку. Територіальне

співробітництво між країнами Східного партнерства доповнює пілотні програми регіонального розвитку та

інші фінансовані ЄС заходи, які сприяють впровадженню стратегічного інклюзивного підходу з метою

подолання соціально

-економічної нерівності у регіонах та реалізації регіонального (і, отже, національного)

економічного потенціалу.

2 У Спільній декларації Варшавського саміту країн Східного партнерства, який

відбувся 29 – 30 вересня 2011 р.,

3 учасники визнали значення багатостороннього співробітництва і

підкреслили, що Східне партнерство може сприяти зміцненню зв'язків між самими країнами

-партнерами.

Відповідно до Стратегії Східної регіональної програми на 2010

-2013 рр. та Індикативної програми на 2010-

2013 рр. територіальне співробітництво у країнах

-партнерах визнано одним з основних завдань

Пріоритетного напряму 2 «Економічний розвиток». Для реалізації цих завдань Європейська комісія (ЄК)

виділила 12,5 млн. євро на двосторонні програми територіального співробітництва між країнами Східного

партнерства (EaP) (відповідне рішення Комісії про практичну реалізацію цього завдання ухвалено 22.11.2013

р., С(2013) 8293).

У цій Стратегії розвитку програм територіального співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC),

розробленій Європейською Комісією спільно з країнами

-партнерами, визначено пріоритети, регіони-

учасники, цільові групи, схему фінансування і основні принципи управління Програмами територіального

співробітництва між Білоруссю та Україною, Молдовою та Україною, Вірменією та Грузією, а також

Азербайджаном та Грузією, які будуть реалізовуватися за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Стратегія визначає структуру для підготовки та реалізації заходів, спрямованих на сприяння

територіальному співробітництву.

2.

ЦІЛІ

Основна мета кожної програми EaPTC – сприяти сталому розвитку територіального співробітництва між

прикордонними регіонами

-учасниками (див. Розділ 3), з метою підтримки соціально-економічного розвитку

цих регіонів. Зокрема, завдання полягає у зміцненні транскордонних контактів місцевих органів влади,

громад та організацій громадянського суспільства з метою сприяння розробці спільних рішень у відповідь

на спільні проблеми соціально

-економічного розвитку у зазначених регіонах.

3.

ГЕОГРАФІЯ

Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства охоплюватимуть наступні регіони:

Програма Білорусь – Україна

Білорусь: Брестська та Гомельська області.

Україна: Волинь, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області.

Програма Молдова – Україна

Молдова: територія усієї країни.

Україна: Чернівецька, Вінницька та Одеська області.

Програма Вірменія – Грузія:

Грузія: регіони Самцхе

-Джавахеті та Квемо Картлі.

1

COM(2011) 303 final, 25.5.2011

2

SWD(2012) 109 final, 15.5.2012

3

Рада Європейського Союзу, 14983/11, 30.09.2011

3

Вірменія: регіони (марзи) Ширак, Лорі і Тавуш.

Програма Азербайджан – Грузія

Азербайджан: Гянджа

-Газахський та Шекі-Загатальський економічні райони.

Грузія: регіони Квемо Картлі та Кахетія.

4.

ПРІОРИТЕТИ, ОПЕРАТИВНІ ЗАВДАННЯ І МОЖЛИВІ НАПРЯМКИ СПІЛЬНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

Програми територіального співробітництва спрямовані на вирішення місцевих потреб розвитку, які будуть

вказані у спільних операційних програмах (див. підпункт 7.1). Країни

-учасниці визначать пріоритети своїх

програм, виходячи з географічних особливостей, соціально

-економічної, культурної та екологічної ситуації.

Ці пріоритетні завдання вирішуватимуть за допомогою невеликих транскордонних проектів, що

реалізуються локальними партнерами, яких відберуть на конкурсній основі.

Нижче наведено приблизний, проте невичерпний перелік операційних завдань, пріоритетів і напрямів

спільної діяльності. Програми EaPTC не зможуть вирішити всі ці завдання. Вони дозволять визначити певні

пріоритети та напрямки діяльності, які можна здійснити в рамках спільних операційних програм.

I.

Поліпшення умов життя місцевих громад у прикордонних районах шляхом реалізації

спільних проектів на підтримку соціально

-економічного розвитку.

Приклади пріоритетних напрямків діяльності програм відповідно до завдання I:

Підвищення конкурентоспроможності місцевих економік шляхом (i) поліпшення бізнес-

послуг, наприклад, доступу до нормативної інформації (податки, митні правила, вхід на

ринок/вихід з ринку); (ii) формування транскордонної бізнес

-мережі та (iii) навчання

місцевих підприємців.

Розробка спільних туристичних маршрутів на основі спільних природних ресурсів, об'єктів

історико

-культурної спадщини.

Вироблення спільних шляхів вирішення соціальних питань у прикордонних регіонах,

зокрема, вирішення проблеми безробіття і «витоку мізків» серед молоді, забезпечення

доступу до освіти, охорони здоров'я та соціального захисту на місцевому рівні.

Приклади діяльності:

Спільні ініціативи для МСБ/бізнесу/сільського господарства/розвитку сільських районів,

включаючи встановлення ділових зв'язків і створення підприємницьких мереж.

Соціальні проекти, спрямовані на задоволення потреб місцевих громад у галузі освіти,

соціальних послуг тощо.

Виявлення та підготовка концепцій спільного розвитку і планування.

Техніко-економічні обґрунтування і розробка пакетів аплікаційних форм на етапі підготовки

інфраструктурних проектів при наявності коштів на будівництво об'єктів інфраструктури.

Розвиток малих об'єктів інфраструктури з метою покращення сполучення/доступності

прикордонних регіонів.

Розробка спільних туристичних маршрутів, послуг та стратегій.

II.

Рішення спільних проблем у сфері навколишнього середовища, зайнятості, охорони

здоров'я та інших галузях, що становлять взаємний інтерес або мають транскордонне

значення.

Приклади пріоритетних напрямків діяльності програм відповідно до завдання II:

4

Сприяння спільному управлінню заповідниками та природними ресурсами шляхом обміну

інформацією, координування заходів захисту та заходів, спрямованих на скорочення

забруднень повітря і води у сусідньому(іх) регіоні(ах).

Розвиток транскордонного співробітництва аварійно-рятувальних служб з метою вирішення

спільних проблем, наприклад, у випадку транскордонних повеней, лісових пожеж,

забруднень повітря і води.

Встановлення і розвиток прямих контактів місцевих та регіональних організацій і

професіоналів різних країн.

Приклади діяльності:

Спільний моніторинг та раціональне використання природних ресурсів (наприклад, води) і

заповідників.

Створення систем обміну транскордонними екологічними даними.

Спільні або скоординовані дії з боротьби з забрудненням та пом'якшенням негативних

наслідків господарської діяльності.

Розвиток дрібних прикордонних об'єктів екологічної інфраструктури.

Спільні дії в галузі утилізації відходів, енергозбереження тощо.

Кампанії, спрямовані на підвищення інформованості громадськості про екологічні проблеми

у прикордонних регіонах.

Спільні стратегії та заходи з метою реабілітації забруднених зон.

Спільні дії з розвитку співробітництва місцевих і регіональних екологічних організацій.

Покращення місцевої та регіональної готовності до управління природними та техногенними

катастрофами.

Співпраця аварійно-рятувальних служб, включаючи спільні дослідження та спільне навчання.

Спільна діяльність з пом'якшення наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС (для програми

ТС Білорусі та України).

Спільні дії з метою поліпшення освіти, охорони здоров'я та соціальних послуг та зміцнення

співробітництва між установами та фахівцями, що надають ці послуги.

Спільні стратегії/пілотні проекти, спрямовані на забезпечення соціальної допомоги та

адаптації уразливих та неблагополучних соціальних груп, підтримка інтеграції вразливих

категорій населення у процес співробітництва.

Співпраця з метою попередження, моніторингу та лікування інфекційних захворювань.

III.

Культура, освіта та спорт

Приклади пріоритетних напрямків діяльності програм відповідно до завдання III:

Сприяння проведенню спільних культурно-спортивних заходів та зустрічей як способу

об'єднання населення прикордонних регіонів.

5

Інтенсифікація співробітництва та взаємодії організацій країн транскордонного

співробітництва.

Заохочення розмаїття форм культурного самовираження.

Особливе значення приділятимуть заходам між людьми, які спрямовані на зміцнення контактів на

місцевому рівні в рамках трьох вищезазначених пріоритетів.

Приклади діяльності:

Розширення співробітництва у сфері культури (наприклад, співпраця між установами,

підтримка культурного обміну молоді, збереження культурної спадщини).

Розвиток традиційних ремесел.

Розширення обміну спільною інформацією (наприклад, спільна інформація про всю

прикордонну область, мережу для співробітництва фахівців у галузі інформаційного

забезпечення).

Спільні культурні та історичні дослідження та науково-дослідна діяльність, створення

спільних баз даних/реєстрів об'єктів культури тощо.

Маломасштабна реконструкція об'єктів культурно-історичної спадщини.

Сприяння співробітництву в галузі освіти (наприклад, спільні освітні програми).

Спільні спортивні та інші заходи, спрямовані на поліпшення відпочинку та дозвілля молоді.

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"