Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
Паспорти бюджетної програми
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Організаційний сектор 
 Завідуючий сектору - Ільницька Наталія Євгенівна
 Головний спеціаліст сектору - Нейолова Галина Володимирівна
 Адреса сектору:
13300, Житомирська обл., м. Бердичів, пл. Соборна, 23, кабінет 24 (ІІ поверх)
 тел.: (04143) 4-26-06
       
           Організаційний сектор апарату райдержадміністрації /далі - сектор/ є структурним підрозділом апарату районної державної адмі­ністрації. У своїй діяльності підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації.
       У своїй практичній роботі сектор керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про апарат         районної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, Регламентом роботи районної державної адміністрації та  Положенням.
      Сектор при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими підрозділами апарату, структурними підрозділами райдержадміністрації, районними службами, організаціями і підприємствами, виконкомами сільських і селищної рад. Діяльність сектору здійснюється на основі квартальних планів роботи, затверджених керівником апарату райдержадміністрації.
     Основними завданнями сектору є:

 організаційне забезпечення діяльності районної державної адміністрації при розв'язанні проблем економічного і соціального розвитку, бюджету та життєзабезпечення населення району;

моніторинг стану виконання документів, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації;

розробка нормативно-правових актів щодо організації діяльності районної державної адміністрації: регламент роботи, розподіл обов’язків, положень про колегію райдержадміністрації, робочих груп, комісій, що створюються головою райдержадміністрації тощо; 

планування роботи районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації,

аналіз виконання планів роботи райдержадміністрації за підсумками кварталів та року;

планування основних організаційних заходів керівництва райдержадміністрації та районної ради щомісячно та щотижнево;

формування паспортів району за підсумками кварталів;

матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення виборів на території району;

організаційне забезпечення процесу децентралізації на території району, надання консультативної допомоги територіальним громадам;

здійснення контролю за дотриманням Конституції України, організацією виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів центральних органів виконавчої влади, рішень сесій районної ради, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій управліннями, відділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, проведення єдиної державної політики в економічній, соціальній та суспільно-політичній сфері;

організація перевірок та надання консультацій щодо виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень та підготовка довідок за результатами перевірок;

підвищення ефективності організаційно-інформаційної роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток демократичних принципів у їх діяльності;

аналіз державної політики на районному рівні та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;

організаційне, технічне та документальне забезпечення проведення засідань колегії райдержадміністрації;

організація навчань апарату райдержадміністрації;

надання практичної і методичної допомоги головам та виконавчим комітетам місцевих рад у здійсненні делегованих їм повноважень державної виконавчої влади;

координація спільної роботи районних органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, сприяння постійним комісіям, депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечення їх необхідною інформацією;

організація заходів під час візитів до району посадових осіб органів влади вищого рівня та міжнародних делегацій;

узагальнення та глибокий аналіз інформації, що надходить до сектору;  прискорення роботи з документами за допомогою створення локальної  комп’ютерної мережі та засобом Інтернет;                                                                                                   

підвищення обізнаності населення щодо змін в законодавстві України, досягнення достатнього рівня знань про свої права, свободи та обов’язки в різних сферах життєдіяльності;

впровадження в роботу новітніх технологічних засобів роботи з  документами з використанням комп’ютерної та копіювальної техніки, сканерів та мобільних демонстраційних екранів;

втілення в роботі сучасних показових методик у вигляді графіків, діаграм та розгалужених таблиць, зображення яких можуть проектуватися на демонстраційні екрани та мобільні стенди за допомогою проектора.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє нормативно-правові акти з організації діяльності районної державної адміністрації: регламент роботи, розподіл обов’язків між головою, першим заступником,  заступниками та керівником апарату райдержадміністрації, положень про колегію райдержадміністрації, робочих груп, комісій, що створюються головою райдержадміністрації;

формує паспорти району за підсумками кварталів;

проводить організаційну роботу по забезпеченню виборів та референдумів згідно з чинним законодавством;

приймає участь у підготовці звітів щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також про здійснення райдержадміністрацією делегованих їй відповідною радою повноважень;

забезпечує підготовку та проведення засідань колегій районної державної адміністрації;

забезпечує формування планів основних організаційних заходів керівництва райдержадміністрації та районної ради щомісячно та щотижнево;

забезпечує планування роботи районної державної адміністрації узагальнюючи пропозиції відділів, управлінь райдержадміністрації, при необхідності - і районних установ та організацій, аналіз та підсумки виконання планів роботи райдержадміністрації за квартал та рік;

організовує проведення нарад та семінарів працівників виконавчих комітетів місцевих рад в районній державній адміністрації з питань, що відносяться до компетенції сектору;

організовує навчання апарату райдержадміністрації;

перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу у її поліпшенні і розробляє пропозиції про удосконалення діяльності даних органів, здійснює контроль за своєчасним поданням ними доповідей, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації;

здійснює відповідний контроль шляхом аналізу актів органів місцевого самоврядування, вивчення і оцінки інформацій органів місцевого самоврядування про виконання делегованих їм повноважень органів виконавчої влади;

надає методичну та іншу практичну допомогу у поліпшенні організації роботи органів місцевого самоврядування з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади; готує пропозиції про поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, децентралізації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних питань,  що розглядаються головою райдержадміністрації;

організовує та проводить навчання голів та секретарів виконкомів сільських та селищної рад;

організовує роботу щодо розробки структури державного органу;

здійснює організаційне забезпечення та проводить перевірку додержання на території району Конституції Україні, законів України, виконання указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної і районної державних адміністрацій, інших законодавчих актів органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, працівниками підприємств, установ і організацій, їх філіалів та відділень;

проводить перевірки щодо дотримання виконкомами сільських та селищної рад делегованих їм повноважень ,наданих Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні “;

за дорученням керівництва райдержадміністрації перевіряє діяльність, вивчає і узагальнює роботу управлінь та відділів райдержадміністрації, виконкомів сільських і селищної рад, надає їм необхідну методичну допомогу з питань , що належать до компетенції сектору;

залучає до проведення аналізу, надання консультацій та формування аналітичних висновків із поданих статистичних даних та інформативних документів спеціалістів управлінь, відділів, служб, структурних підрозділів райдержадміністрації відповідного професійного спрямування;

застосовує в роботі із узагальненою статистичною та аналітичною інформацією сучасні показові методики, що представлені графіками, діаграмами та таблицями, зображення яких можуть проектуватися на демонстраційні екрани та мобільні стенди з використанням проектора;

проводить виїзні слухання на території місцевих громад із застосуванням проектора та мобільного демонстраційного екрана з метою подачі інформації за сучасними методологічними схемами;

збирає інформацію та проводить аналітичну роботу щодо інноваційного досвіду роботи місцевих громад на території району;

сприяє підтримці і поширенню ініціатив, кращого досвіду роботи органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;

координує питання щодо взаємодії райдержадміністрації, виконкомів сільських і селищної рад, громадських організацій у вирішенні соціально-економічних проблем;

одержує необхідну статистичну інформацію га інші дані від державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій;

організаційно забезпечує проведення спільних зустрічей керівництва райдержадміністрації, районної ради в трудових колективах, за місцем проживання населення, з окремими категоріями громадян району;

здійснює організаційне забезпечення та проводить перевірку додержання на території району Конституції Україні, законів України, виконання указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної і районної державних адміністрацій, інших законодавчих актів органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, працівниками підприємств, установ і організацій, їх філіалів та відділень ;

опрацьовує та подає на розгляд керівнику апарату райдержадміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації;

готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що віднесені до компетенції сектору;

забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів Житомирській облдержадміністрації;

 готує аналітичні, інформаційні, інформаційно-методичні матеріали з організаційних питань та рекомендації на допомогу керівництву райдержадміністрації, для використання в роботі органів місцевого самоврядування, управлінь райдержадміністрації, районних служб, організацій та установ;

сприяє у підготовці і проведенні на території району Президента України, народних депутатів України, селищних і сільських голів, депутатів місцевих рад, референдумів та опитувань громадян;

сприяє виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень;

здійснює організаційне забезпечення нарад, що проводяться головою райдержадміністрації, надає допомогу у підготовці матеріалів на розгляд сесій районної ради;

організовує підтримання і поширення ініціатив, узагальнення кращого досвіду роботи органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб; аналізує разом із структурними підрозділами райдержадміністрації соціально-економічне і соціально-політичне становище, розробляє та вносить керівництву райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

організаційно забезпечує звіти райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку територій, а також про реалізацію повноважень, делегованих відповідною радою;

забезпечує контроль за здійсненням виконавчими органами сільських, селищних і міських рад, посадовими особами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

організаційно забезпечує проведення зустрічей керівництва райдержадміністрації в трудових колективах, за місцем проживання населення, з окремими категоріями громадян району;

бере участь у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством.

виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації і керівника апарату райдержадміністрації.

 Сектор апарату райдержадміністрації очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

 Завідуючий сектору за характером діяльності взаємодіє з керівниками відділів, служб та управлінь райдержадміністрації, виконкомами сільських і селищної рад - з питань обміну інформацією та по мірі виконання розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації; з загальним відділом - з питань роботи з документами; з сектором контролю - з питань контролю за вчасним та якісним інформуванням голови райдержадміністрації щодо виконання розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації.

   Завідуючий сектору:

здійснює керівництво сектором, вирішує питання його взаємодії з відповідними підрозділами апарату, управліннями та службами облдержадміністрації і райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, об’єднаннями громадян.

Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками сектору за погодженням із керівником апарату райдержадміністрації, забезпечує дотримання у секторі інструкції по діловодству, трудової та виконавської дисципліни.

Сприяє підвищенню службової кваліфікації, ефективності роботи працівників сектору, їх стимулюванню та службовому зростанню відповідно до Закону України "Про державну службу.

 Разом з юридичним відділом, загальним відділом  координує роботу з питань організації контролю за додержанням управліннями райдержадміністрації, районними службами, виконкомами сільських і селищної рад Конституції і законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів, рішень обласної ради, розпоряджень та доручень голови обласної і районної державних адміністрацій, віднесених до компетенції сектору, інформує керівництво райдержадміністрації про стан цієї роботи.

Організовує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших службових документів з питань, які відносяться до компетенції сектору.

Забезпечує планування семінарів-навчань для посадових осіб органів місцевого самоврядування.

За дорученням керівництва райдержадміністрації бере участь у роботі робочих груп та комісій для вивчення питань підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду керівництвом, а також для опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, виконання інших його доручень, віднесених до компетенції сектору; за дорученням керівництва вносить пропозиції щодо створення комісій та робочих груп в межах компетенції сектору.

Забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів до обласної державної адміністрації.

Готує аналітичні, інформаційні, інформаційно-методичні матеріали з організаційних питань та рекомендації на допомогу керівництву райдержадміністрації, для використання в роботі органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів райдержадміністрації, районних служб, організацій та установ.

Разом з іншими підрозділами апарату райдержадміністрації організовує надання методичної допомоги районним управліннями і службам.

Здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 Завідуючий сектору має право:

за дорученнями керівництва чи відповідно до плану перевіряти роботу управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації з питань, що входять до компетенції сектору;

отримувати в установленому порядку документи, необхідні для виконання покладених на сектор функцій;

брати участь у нарадах, що проводяться в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації та скликати наради з питань, віднесених до компетенції сектору.

На завідуючого сектору покладається персональна відповідальність за: виконання чи невиконання своїх обов’язків;

перевищення повноважень;

порушення норм етики державного службовця;

суворе дотримання конституційних норм та вимог законодавства, Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», нормативних актів;

дотримання трудової та виконавчої дисципліни працівником сектору.

 

 


 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"