Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Центр надання адміністративних послуг
Податкова інформує
Реагування на критику
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Відділ з питань державної реєстрації

Начальник відділу - Ніколайчук Олена Миколаївна

Адреса відділу: 13300, м. Бердичів, пл. Соборна, 23, каб. 11 (І поверх), тел.: (04143) 2-47-92

 

Відділ з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Бердичівської районної державної адміністрації (далі – відділ з питань державної реєстрації) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на нього завдань.

            Відділ з питань державної реєстрації підпорядкований, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

                     Відділ з питань державної реєстрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також Положенням відділу.

           До складу відділу з питань державної реєстрації райдержадміністрації входять начальник та державні реєстратори. Державним реєстратором є громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України.

               Основним завданням відділу з питань державної реєстрації є забезпечення:

1) прийому та видачі документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

2) ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

4) формування та ведення реєстраційних справ, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

5)  прийом та видачі документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації та інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

6) ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та надання відомостей з нього;

7) ведення реєстраційних справ, відповідно до Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

8) здійснення інших повноважень, передбачених законами України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами.

              Відділ з питань державної реєстрації, відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

         1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

                 2) забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

                3) надає адміністративні послуги;

               4) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

               5) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях районної ради з питань, що входять до компетенції відділу;

       6) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для голови районної державної адміністрації;

               7) забезпечує здійснення визначених законодавством заходів щодо запобігання та протидії корупції;

             8) забезпечує виконання завдань та доручень керівництва райдержадміністрації з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

      9) проводить аналіз кількості звернень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, узагальнює статистичні дані діяльності відділу;

        10) забезпечує ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

      11) співпрацює з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, об'єднаннями громадян.

          12)здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Відділ з питань державної реєстрації для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 2) залучати до виконання окремих робіт спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації,підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

 4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

            Відділ з питань державної реєстрації, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

      Відділ з питань державної реєстрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно  із законодавством про державну службу.

           Начальник відділу - державний реєстратор відділу з питань державної реєстрації:

 1) здійснює керівництво відділом з питань державної реєстрації, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі ;

 2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ з питань державної реєстрації;

 3) затверджує посадові інструкції працівників відділу з питань державної реєстрації    та розподіляє обов’язки між ними;

 4) планує роботу відділу з питань державної реєстрації, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

 5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу з питань державної реєстрації;

 6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ з питань державної реєстрації завдань та затверджених планів роботи;

 7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

 8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу з питань державної реєстрації, та розробляє проекти відповідних рішень;

 9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 10) представляє інтереси відділу з питань державної реєстрації у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

 11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

         Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у міськрайонному управлінні юстиції;

 12) подає на розгляд та затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу з питань державної реєстрації в межах, визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу з питань державної реєстрації та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

 14) здійснює добір кадрів;

 15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу з питань державної реєстрації;

 16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, працівників відділу з питань державної реєстрації,   присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;  

 17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу з питань державної реєстрації;

 18) забезпечує дотримання працівниками відділу з питань державної реєстрації правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

        Начальник відділу з питань державної реєстрації одночасно є державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

        Накази начальника відділу з питань державної реєстрації, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, в судовому порядку та в інших випадках, визначених законом.

      Державні реєстратори відділу з питань державної реєстрації повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора та користуються печатками, за зразком та описом, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2015 № 2790/5 «Про врегулювання відносин, повʼязаних зі статусом державного реєстратора».

      Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу з питань державної реєстрації визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

     Штатний розпис та кошторис відділу з питань державної реєстрації затверджує голова районної державної адміністрації у встановленому порядку за пропозиціями начальника відділу з питань державної реєстрації.

       Відділ з питань державної реєстрації є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні штампи та бланки. 

     Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами комп'ютерної техніки та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань ведення діловодства та організаційної роботи в органах виконавчої влади.

       Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому законом порядку.   

      Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється за розпорядженням голови Бердичівської районної державної адміністрації та відповідно до чинного законодавства України.

Оголошення про конкурс

Оголошення про результати конкурсу

 

                                                 

 

 

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"