Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Центр надання адміністративних послуг
Податкова інформує
Реагування на критику
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Додаток

до розпорядження голови

районної державної

адміністрації

09.12.2013 № 409

ПЕРЕЛІК

відомостей, які містять службову інформацію, що утворюється або знаходиться у володінні, користуванні чи розпорядженні структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів сільських та селищної рад і якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

1. Відомості, що містяться в документах райдержадміністрації та її структурних підрозділах на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади з грифом «Для службового користування».

2. Відомості, що містяться в службовій кореспонденції (доповідних записках, рекомендаціях та інших, виданих у зв’язку з опрацюванням документів, надісланих до облдержадміністрації, її структурних підрозділів) з грифом «Для службового користування.

3.Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану структурних підрозділів райдержадміністрації виконкомів селищної, сільських рад, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

1) стану мобілізаційної підготовки та розробки мобілізаційного плану;

2) мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції,
виконання робіт, надання послуг в особливий період;

3) виробництва та поставки в особливий періодматеріально-технічних засобів та речового майна, кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, які підлягають передачі до складу Збройних сил України та інших військових формувань;

4) виробництва, закупівлі та поставки продовольства,
сільськогосподарської продукції в особливий період;

5) виробництва та поставки лікарських засобів та медичного
майна в особливий період;

6) виробництва ветеринарного майна та технічних засобів
ветеринарної медицини в особливий період;

7) виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в
особливий період;

8) виробництва та поставки найважливішої цивільної промислової продукціїв особливий період;

9) заходів життєдіяльності населення та працівників в особливий

період за окремими показниками;

10) надання медичних, транспортних, телекомунікаційних, поштових,
житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг
в особливий період за окремими показниками;

11) потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних
засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період;

12) номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання,передачі, ліквідації,
реалізації та фінансування
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві
озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних
комплектувальних виробів до них;

13) створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації,
реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей
на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння,
боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних
виробів до них;

14) створення страхового фонду документації для забезпечення
виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг
в особливий період на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних
комплектувальних виробів до них;

15) створення та накопичення нестандартного обладнання та
устаткування на особливий період на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової
техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

16) капітального будівництва в особливий період об’єктів не військового призначення;

17) забезпечення сталого функціонування структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів селищної, сільських рад та підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки,
спеціальних комплектуючих виробів до них;

18) організації оповіщення, управління і зв'язку, порядку переведення на режим роботи в умовах особливого періоду за окремими показниками;

19) дислокації, характеристики пунктів евакуації, пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту;

20) військовозобов'язаних, заброньованих за структурними

підрозділами райдержадміністрації, виконкомів сільських та селищної рад, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військовоїтехніки, спеціальних комплектуючих виробів до них;

21) підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

22) показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами для потреб галузей економіки на особливий період;

23) потреби у мирний час в асигнуваннях та фактичні
фінансові витрати на мобілізаційну підготовку.

4. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційноїпідготовки структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів сільських та селищної рад, окремого підприємства, установи,організації.

5. Відомості про стан мобілізаційної роботи та мобілізаційної готовності.

6. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи Українив особливий період у частині, що стосується районної державної
адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

7. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

8. Відомості про виконання законів, інших нормативно – правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації і в автоматизованих системах з питань мобілізаційної підготовки.

10. Узагальнені відомості про комплексну систему захисту інформації IV категорії в автоматизованій системі (АС-1).

11. Акти перевірки стану мобілізаційної готовності структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів селищної, сільських рад,підприємств, установ та організацій.

12. Відомості щодо місцезнаходження військових частин, складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які проводяться з їх знешкодження або утилізації.

13. Виписки з радіоданих при ліквідації надзвичайних ситуацій в мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях регіонального рівня.

14. Виписки з таблиці позивних посадових осіб області.

15. Зведені відомості щодо технічного стану та готовності регіональної системи оповіщення цивільного захисту.

16. Схема організації зв’язку цивільного захисту району з переліком позитивних та діючих частот.

17. Відомості про наслідки масового ураження населення області, руйнування сховищ, нафто-, газо продуктів, транспортних та інженерних комунікацій, гідротехнічних споруд.

18. Наукова інформація, результати наукових досліджень (проміжні звіти), одержані в зоні відчуження і зоні безумовного (обов΄язкового) відселення.

19. План цивільного захисту району на особливий період.

20. Розробка та здійснення заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та загрози зберіганню матеріальних носіїв секретної інформації в структурних підрозділах райдержадміністрації.

21. Відомості щодо діяльності на відповідній території військових частин Збройних Сил України та інших формувань, створених відповідно до законодавства України.

22. Відомості щодо організації та виконання завдань територіальної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю, під час листування з центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, структурними підрозділами райдержадміністрації, виконкомами сільських та селищної рад, підприємствами і організаціями району.

23. Відомості щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

24. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

25. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

26. Відомості щодо заходів з антитериростичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

27. Відомості щодо планування, організації запровадження та фактичного стану заходів з реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними проявами, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

28. Технічні проекти та звіти виконаних робіт про інженерні вишукування на об’єкти під будівництво в населених пунктах району.

29. Інформація, що міститься у документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Житомирської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів або здійсненням ними контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю.

30. Відомості, що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

31. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

32. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

33. . Реєстраційно-облікові документи діловодства «ДСК», форми 2, 4, 6, 9, 10, 11.

34. Розділи схеми планування території Бердичівського району, що належать до інформації з обмеженим доступом.

35. Розділи генерального плану населених пунктів району’’, що належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

36. Плани населених пунктів масштабу 1:10000 (незалежно від форми та виду носія) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

37. Акт про перевірку порядку обліку зберігання та використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію.

38. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 і СК-42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

39. Матеріали інвентаризації земель військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України, Державної пенітенціарної служби України, Служби безпеки України (за наявності координат поворотних точок).

40. Відомості про розвідані запаси та перспективні ресурси окремих родовищ (ділянок) тих видів корисних копалин, балансові запаси яких в цілому по Україні становлять державну таємницю.

41. Зведені відомості про пам’ятки музейного фонду області, що містять дорогоцінне каміння та дорогоцінні метали.

42. Відомості, аналітичні висновки, прогнози щодо наявних негативних тенденцій у продовольчому забезпеченні населення та заходи щодо їх усунення та локалізації.

43. Акт про придатність приміщення (зони, території) для проведення конкретних видів секретних робіт.

44. Відомості про заходи з організації охорони державної таємниці, планування та фактичний стан цієї роботи режимно-секретного органу.

45. Відомості, які містять інформацію щодо перевірки наявності, знищення, прийому-передачі, експертизи цінності матеріальних носіїв секретної інформації, якщо вони не містять в собі таємної інформації, номенклатура секретних справ.

46. Положення про режимно-секретний орган, посадові інструкції працівників режимно-секретного органу.

47. Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці.

48. Розпорядження, накази з питань надання (припинення) доступу до державної таємниці.

49. Номенклатура посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

50. Облікова картка громадянина про надання допуску до державної таємниці (форма 6).

51. Реєстраційно-облікові документи таємного діловодства (форми 7, 11, 27, 28, 31, 33, 39, 43, 65).

52. Акт про перевірку стану режиму секретності режимно-секретного органу.

53. Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку секретної та службової інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації.

54. Відомості про створення та функціонування комплексної системи захисту інформації.

55. Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

56. Відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту інформації в облдержадміністрації, якщо вони не становлять державної таємниці.

57. Модель загроз об’єкта інформаційної діяльності райдержадміністрацій, міськвиконкомів, якщо вона не містить відомостей, що становлять державну таємницю.

58. Відомості про технічні характеристики комп’ютерного парку, автоматизованих робочих місць і серверів.

59. Інформація, яка містить відомості про обстеження та категоріювання об’єктів, де циркулює інформація, що становить державну таємницю.

60. Акт категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної діяльності.

61. Алгоритм отримання, обробки та зберігання інформації, що реалізовані в автоматизованій інформаційній системі.

62. Інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються у комп’ютерних мережах, де обробляється інформація з обмеженим доступом, якщо вона не становить державної таємниці.

63. Відомості про роботу (розміщення), у т.ч. кабелів локальної обчислювальної мережі, серверного та комунікаційного обладнання, доступу до цього обладнання та баз даних (облікові записи).

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"