Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

                       

 

 

           УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови   районної   державної   адміністрації

21.07.2014                                                                            №    167

Про розгляд запитів щодо надання публічної інформації, розпорядником якої є Бердичівська районна   державна адміністрація

 

 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.11 за № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від   05.06.2014 № 149 «Про розгляд запитів щодо надання публічної інформації, розпорядником якої є Житомирська обласна державна адміністрація», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Житомирській області 23.06.2014 № 6/1248, з метою забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Бердичівської райдержадміністрації, а також до інформації, що становить суспільний інтерес:

1. Затвердити Порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Бердичівській райдержадміністрації згідно з додатком.

       2. Затвердити форму запиту на інформацію, що додається.

3. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Лащука В.М.

 

Голова адміністрації                                                   В.Ф.Синельников

                                                            

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної

державної адміністрації

21.07.2014        №    167  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Бердичівській райдержадміністрації

 

1. Загальні положення

 

1. Цей порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Бердичівська районна державна адміністрація (далі – райдержадміністрація).

2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі ( поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3. Письмові запити щодо надання публічної інформації подаються в дозвільній формі

4. Запит на інформацію повинен містити:

       ім’я (найменування ) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є.

       загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

       підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі .

5. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеній у п.1.4. розділу І цього Порядку, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Повідомлення на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати в загальному відділі райдержадміністрації та на офіційному веб-сайті Бердичівської райдержадміністрації  http: berdichev-rda.gov.ua.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

8. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

9. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання.

Посадові особи загального відділу апарату райдержадміністрації перевіряють обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації» та об’єктивні обставини відповідного запиту. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованим, він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

10. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку її серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

       2. Отримання запитів щодо надання публічної інформації

       1. Запит подається:

на поштову адресу: 13300, м. Бердичів, пл. Соборна, 23

       на електронну адресу:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  

телефаксом: (04143) 2-00-40

за телефоном: (04143) 2-13-15

2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою та адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, отримують відповідальні працівники загального відділу апарату райдержадміністрації.

3. Запити щодо надання публічної інформації електронною поштою, адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, надсилаються на спеціальну електронну адресу райдержадміністрації. Відповідальні працівники загального відділу райдержадміністрації періодично (але не рідше ніж 4 рази протягом робочого дня) перевіряють наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу. Нові запити реєструються.

4. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати його як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту загальним відділом апарату райдержадміністрації залучаються працівники юридичного відділу апарату райдержадміністрації для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.

5. Запити щодо надання публічної інформації, адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, у телефонному режимі приймаються та оформляються відповідальними працівниками загального відділу райдержадміністрації за визначеним для цього номером телефону.

6. При зверненні із запитом на отримання публічної інформації телефоном структурні підрозділи апарату райдержадміністрації (відділи, сектори тощо) переадресовують запитувача за телефонами загального відділу райдержадміністрації. Аналогічний порядок переадресації застосовується при направленні запиту факсом. Працівники загального відділу райдержадміністрації приймають запит, викладений у телефонному режимі, і на його підставі заповнюють форму запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у п. 5. Цього розділу І цього Порядку, дати та часу прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданий в усній формі.

3. Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації

    1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у п.  5. розділу І цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам вищезазначеного пункту цього Порядку, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.

2. Запити щодо надання публічної інформації, подані електронною поштою, при реєстрації дублюються на паперових носіях. При отриманні усного запиту чи запиту телефоном працівники загального відділу заповнюють форму запиту, яка подається на реєстрацію.

3. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється штамп із зазначенням розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

               4. Розгляд запитів щодо надання публічної інформації

      1. Структурні підрозділи райдержадміністрації розглядають запит та готують проект відповіді за підписом керівництва райдержадміністрації.

2. Проект відповіді подається на підпис у 2 примірниках. До проекту відповіді, у разі потреби, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

3. У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

4. Підготовлений проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, який його готував (у випадку, коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують всі керівники), передається до загального відділу апарату райдержадміністрації для підписання та відправлення. Дата та час передачі проекту відповіді фіксуються відповідальним працівником загального відділу апарату райдержадміністрації у відповідному журналі.

 

5. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу лист за підписом керівництва райдержадміністрації та копії документів скануються і відправляються електронною поштою.

6. У разі продовження терміну розгляду запиту керівництвом райдержадміністрації відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного у реєстраційній картці, готує проект листа на адресу запитувача про продовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин продовження. Зазначений лист надається до уповноваженого структурного підрозділу в порядку, передбаченому в п. 4 розділу ІУ цього Порядку.

       7. Інформація на запит надається безкоштовно.

8. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодовувати фактичні витрати на копіювання та друк.

9. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником інформації на копіювання та друк в межах граничних норм, установлених Кабінетом Міністрів України.

10. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

5. Відмова та відстрочення в задоволенні запиту на інформацію, контроль за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації

1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у випадках, обумовлених ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Відповідальний працівник загального відділу апарату райдержадміністрації здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей структурними підрозділами райдержадміністрації.

3. Датою та часом фактичного виконання відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації завдання з розгляду запиту вважається дата та час реєстрації його у відповідному журналі загального відділу апарату райдержадміністрації.

4. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови

райдержадміністрації

21.07.2014      № 167                  

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Розпорядник ____________________________________________________________________

інформації                                         (найменування розпорядника інформації)

 

Запитувач   _____________________________________________________________________

             (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації, прізвище,   ___________________________________________________________________________                

ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб та

                               ____________________________________________________________________________

об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної

                               ____________________________________________________________________________

особи, поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати ____________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

 

 

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу     ________________________________________________________________

                                               (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

                                                     ___________________________________________________________                               будинок, корпус, квартира)

                                                     _____________________________________________________

 

на електронну адресу _______________________________________________

телефаксом                 _______________________________________________

за телефоном               _______________________________________________

 

________________                             ______________________________

         (дата)                                                                          (підпис)            

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"